„Królu Agryppo! Wobec wszystkich spraw, o które jestem oskarżany przez Żydów, uznałem się za szczęśliwego, że dzisiaj mam się bronić przed tobą.”

Nowa Biblia Gdańska: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 26,2

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 1:1

1:1
Paweł, powołany przez wolę Boga apostoł Jezusa Chrystusa oraz brat Sostenus,
1:2
Do zgromadzenia wybranych Boga, które jest w Koryncie, uświęconym[1] w Jezusie Chrystusie, powołanym świętym, razem ze wszystkimi, co wzywają - w każdym ich oraz naszym miejscu[2] - Imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa;
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: będących świętymi (oddzielonymi, czystymi); odłączonych, jako poświęconych Bogu.
 • [2]
  Także: okolicy, okazji, sposobności.
1:3
łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca oraz Pana Jezusa Chrystusa.
1:4
Zawsze dziękuję za was mojemu Bogu z powodu danej wam w Jezusie Chrystusie łaski Boga,
1:5
że zostaliście w nim uczynieni bogatymi, w każdym słowie oraz wszelkim wyższym poznaniu[1],
Przypisy
 • [1]
  Także: wiedzy, mądrości.
1:6
W miarę tego jak zostało w was utrwalone[1] świadectwo Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: umocnione, potwierdzone.
1:7
Tak, że nie jesteście słabszymi w żadnym darze, wyczekując objawienia[1] naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: odkrycia, odsłonięcia, wyjawienia.
1:8
Tego, który was też umocni aż do końca, jako wolnych od zarzutów[1] w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: nienagannych, niespornych.
1:9
Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty[1] Jego Syna, a naszego Pana - Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: związku, połączenia, uczestnictwa.
1:10
Ale proszę was, bracia, przez Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy to samo mówili i nie było między wami rozłamów[1], ale byście byli wyposażeni w tę samą myśl oraz w ten sam cel.
Przypisy
 • [1]
  Także: rozdarć, niezgodności poglądów.
1:11
Gdyż przy domownikach Chloe zostało mi o was dowiedzione, moi bracia, że są między wami spory[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: kłótnie, walki.
1:12
A mówię to, ponieważ każdy z was powiada: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, zaś ja Kefasa; a ja Chrystusa.
1:13
Czy Chrystus jest podzielony[1]? Czy został za was ukrzyżowany Paweł, lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Przypisy
 • [1]
  Także: rozbity, rozczłonkowany, podzielony na obozy.
1:14
Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem z wyjątkiem Kryspusa i Gajusa,
1:15
Aby ktoś nie powiedział, że zostaliście ochrzczeni względem mego imienia.
1:16
A, ochrzciłem też dom Stefonasa; nadto nie wiem, czy kogoś innego ochrzciłem.
1:17
Bowiem Chrystus nie posłał mnie chrzcić - ale głosić Dobrą Nowinę. Nie w życiowej mądrości[1] słowa, aby nie został zniweczony krzyż Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: zręczności, wiedzy, uczoności.
1:18
Gdyż słowo krzyża jest głupotą[1] dla tych, co giną; ale dla nas, którzy jesteśmy ratowani, jest mocą Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: szaleństwem.
1:19
Ponieważ jest napisane: Zniszczę mądrość mądrych, a rozum[1] rozumnych odrzucę.
Przypisy
 • [1]
  Także: inteligencję, wiedzę, znajomość.
1:20
Gdzież jest mądry? Gdzie uczony w Piśmie? Gdzie badacz tego wieku? Czyż Bóg nie uczynił głupią mądrości tego świata?
1:21
Bo skoro świat, przez mądrość, nie poznał Boga w mądrości Boga - Bóg postanawia[1] zbawić wierzących poprzez głupotę ogłaszania.
Przypisy
 • [1]
  Także: jest gotowy, chce.
1:22
Więc kiedy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają życiowej mądrości,
1:23
My ogłaszamy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów pewnie obrazę[1], zaś dla Greków głupotę;
Przypisy
 • [1]
  Także: zgorszenie.
1:24
Ale dla samych powołanych, zarówno Żydów jak i Greków - Chrystusa, przejaw mocy[1] Boga oraz mądrości Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: cudu, znaczenia.
1:25
Ponieważ niedorzeczne Boga jest mądrzejsze od ludzi, a słabe Boga jest silniejsze od ludzi.
1:26
Popatrzcie na wasze powołanie, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała wewnętrznego[1], niewielu silnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
Przypisy
 • [1]
  Także: osobowości opartej na cielesnej naturze, cielesnej natury.
1:27
Ale Bóg wybrał sobie to głupie świata, aby zawstydzić mądrych; Bóg też wybrał sobie to słabe świata, aby zawstydzić silne.
1:28
Bóg także wybrał sobie to nisko urodzone świata, zlekceważone, to nieistniejące, by wniwecz obrócić istniejące;
1:29
Aby się nie przechwalała[1] wobec Niego żadna cielesna natura.
Przypisy
 • [1]
  Także: chełpiła, chlubiła.
1:30
Ale wy jesteście z[1] Niego w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością[2] od Boga, sprawiedliwością, lecz także uświęceniem i odkupieniem,
Przypisy
 • [1]
  Także: z powodu, od.
 • [2]
  Także: umiejętnością życia, wiedzą, nauką.
1:31
Aby było, jak jest napisane: Kto się przechwala - w Panu niech się przechwala.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Gal 3:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Budowa Bożej Świątyni została rozpoczęta 480 lat po tym jak Izraelici wyszli z Egiptu (w czwartym roku panowania Króla Salomona) (I Król 6:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.
II Kor 6:2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić