„Pisałem do zboru, ale Diotrefes, który kocha być pierwszym z nich, nie przyjmuje nas.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,9

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list spisany przez Piotra 4:11

4:1
Chrystus ucierpiał za nas w cielesnej naturze; więc wy bądźcie uzbrojeni tą myślą, że ten, co doznał cierpienia w cielesnej naturze - powstrzymał siebie od grzechu,
4:2
Abyśmy pozostały w cielesnej naturze czas, przeżyli już nie wśród pożądań ludzi, ale w woli Boga.
4:3
Bo był wystarczający czas życia, który minął, aby dokonało się pragnienie pogan - chodzenia w zuchwałościach, pożądaniach, pijaństwach, hulankach i niegodziwych bałwochwalstwach.
4:4
Przez to są wami zaskoczeni oraz rzucają oszczerstwa, ponieważ się nie zbiegacie na ten wylew rozwiązłości.
4:5
Oni zdadzą rachunek Temu, co jest gotowy osądzić żyjących i umarłych.
4:6
Bo po to i umarłym została ogłoszona Dobra Nowina, aby zostali osądzeni w zgodzie z osobowością opartą na cielesnej naturze ludzi, lecz Duchem żyli według Boga.
4:7
A zbliża się koniec wszystkich.
4:8
Zatem zachowajcie rozsądek oraz bądźcie opanowani na modlitwach; przede wszystkim mając jedni do drugich żarliwą miłość, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
4:9
Bądźcie gościnni jedni względem drugich, bez narzekania.
4:10
Każdy, w miarę tego jaki otrzymał dar, niech służy nim względem drugich; tak jak szlachetny zarządca różnorodnej łaski Boga.
4:11
Jeśli ktoś mówi - to jakby wypowiedzi Boga. Jeśli ktoś służy - to jakby z powodu siły, którą dostarcza Bóg. Aby we wszystkim był wyniesiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, którego jest chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
4:12
Umiłowani, zgodnie z doświadczeniem, które się wam przydarza - nie bądźcie pośród was zaskoczeni tą próbą ogniową, że coś obcego się wam przytrafia.
4:13
Ale bądźcie uradowani według tego, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, byście mogli być też rozradowani podczas objawienia jego chwały.
4:14
Staliście się bogaci, jeśli jesteście lżeni dla Imienia Chrystusa, gdyż na was spoczywa Duch Boga i chwały. Z powodu nich, zaiste - spotwarzany, ale przez was uwielbiony.
4:15
Niech żaden z was nie doświadcza cierpień jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako wtrącający się w cudze sprawy.
4:16
Ale niech cierpi jako chrystianin[1], niech się nie daje zawstydzać, lecz także i w tej części niechaj oddaje chwałę Bogu.
Przypisy
  • [1]
    Czyli: należący do Chrystusa.
4:17
Ponieważ nadeszła pora rozpoczęcia oceny[1] od domu Boga. A jeśli najpierw od nas, jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Boga?
Przypisy
  • [1]
    Także: sądu, wyroku.
4:18
I jeśli sprawiedliwy z trudem jest ratowany - w jaki sposób wydobędzie się bezbożny oraz grzeszny?
4:19
Wobec tego i ci, co cierpią z woli Boga, niech w szlachetnych uczynkach powierzają swe dusze wiernemu Stwórcy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną ...
BG I Piotr 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jubal wynalazł harfę i flet (I Mojż 4:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić