„A gdyć rzeką: Dlaczego wzdychasz? Tedy odpowiesz: Dla wieści, która idzie, na którą się rozpłynie wszelkie serce, i osłabieją wszelkie ręce, i ściśniony będzie wszelki duch, i wszelkie kolano rozpłynie się jako woda; oto idzie, i stanie się, mówi panujący Pan.”

Biblia Gdańska (1881): Ezechyjel 21,7

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list spisany przez Piotra 1:9

1:1
Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, co przebywają w innych miejscach rozproszenia; z Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji oraz Bitynii,
1:2
Wybranych ku posłuszeństwu w uświęceniu Ducha i nałożeniu[1] krwi Jezusa Chrystusa, według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Oby została wam pomnożona łaska i pokój.
Przypisy
 • [1]
  Także: pokropieniu.
1:3
Uwielbiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa; Ten, co według wielkiej Jego litości - z powodu powstania z martwych Jezusa Chrystusa - zrodził nas ponownie do żywej nadziei,
1:4
Dla wiecznego, czystego oraz trwałego dziedzictwa, zachowanego dla nas w niebiosach.
1:5
Także was, którzy jesteście strzeżeni pośród mocy Boga z powodu wiary co do zbawienia; tak przygotowanego, aby zostało objawione w ostatecznym czasie.
1:6
W Nim się radujcie, ilekroć jest słuszne - teraz trochę, jeżeli zostaliście zasmuceni pośród różnych doświadczeń,
1:7
By próba waszej wiary była znacznie cenniejsza od niszczącego się złota. Ale kiedy jest próbowane pośród ognia, zostanie znalezione dla pochwały, nagrody oraz dobrego imienia w czasie objawienia Jezusa Chrystusa.
1:8
Jego miłujecie - nie ujrzawszy; względem niego teraz się cieszycie tą niewypowiedzianą oraz otoczoną chwałą radością. Nie widząc - ale wierząc;
1:9
I zyskując sobie spełnienie[1] waszej wiary - zbawienie dusz.
Przypisy
 • [1]
  Także: wynik, skutek, należność.
1:10
Odnośnie tego zbawienia szukali oraz dociekali prorocy, którzy prorokowali odnośnie łaski względem was,
1:11
Badając, na jaki, albo na który czas wskazywał w nich Duch Chrystusa, najpierw świadcząc o cierpieniach dla Chrystusa, a zaraz po nich o zaszczytach.
1:12
Im to zostało objawione, że nie samym sobie, ale wam służyli, w tym, co wam teraz zostało oznajmione przez głoszących wam Dobrą Nowinę w Duchu Świętym, który został zesłany z Nieba, i do czego pragną mieć wgląd aniołowie.
1:13
Dlatego przepaszcie sobie biodra waszego myślenia i będąc trzeźwi[1], ostatecznie nabierzcie nadziei wobec niesionej[2] wam łaski w objawieniu Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: rozsądni.
 • [2]
  Także: będącej zapowiedzianą.
1:14
Bądźcie jako dzieci posłuszeństwa; nie dostosowując się do wcześniejszych waszych pragnień w niewiedzy.
1:15
Ale w zgodzie ze Świętym, który was powołał - także sami bądźcie świętymi[1] w każdym sposobie życia.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: oddzielonymi, czystymi.
1:16
Ponieważ jest napisane: Bądźcie świętymi, bo ja jestem Święty.
1:17
A jeśli nazywacie Ojcem Tego, co nie ma względu na osobę oraz sądzi każdego według czynu - w bojaźni[1] spędzajcie czas waszego pobytu na obczyźnie.
Przypisy
 • [1]
  Także: czci, szacunku.
1:18
Wiedząc, że z waszego próżnego, przekazanego wam przez przodków sposobu życia, zostaliście wykupieni nie tymi przemijającymi rzeczami - srebrem lub złotem,
1:19
Ale - podobnie jak niewinnego i niesplamionego baranka - kosztowną krwią Chrystusa.
1:20
Tego, co został przewidziany przed początkiem świata, a został objawiony przy końcu czasów.
1:21
Dla was, wierzących poprzez niego względem Boga, który go wskrzesił z martwych, a nadto dał mu chwałę. Tak więc wasza wiara oraz nadzieja jest ku Bogu.
1:22
Dzięki Duchowi żarliwie miłujcie jedni drugich po obmyciu waszych dusz w posłuszeństwie prawdy, ku nieobłudnemu, płynącemu z czystego serca, braterskiemu kochaniu.
1:23
Gdyż jesteście ponownie narodzeni przez Słowo żyjącego i trwającego na wieczność Boga, nie z nasienia, co ulega zniszczeniu[1], ale z niezniszczalnego.
Przypisy
 • [1]
  Także: zepsuciu.
1:24
Ponieważ: Każda cielesna natura jest jak trawa, a każda chwała człowieka jak kwiat trawy. Trawa została wysuszona, a kwiat jej opadł;
1:25
Ale sprawa Pana trwa na wieczność. A jest to sprawa, która dla was została ogłoszona w Ewangelii.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W zależności od tego jakiego rodzaju Biblijnego Słownika użyjemy dowiemy się z niego że w Starym Testamencie znajduje się aż 28 ludzi o imieniu "Szemaiasz".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane...
Obj 2:26-27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić