„Zgromadzę wszytkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafat, i będę się tam z nimi sądził o lud mój i o dziedzictwo moje Izraelskie, które rozproszyli między narody, a ziemię moję podzielili.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Joela 3,2

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list spisany przez Jana 4:7

4:1
Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy duch jest z Boga; bowiem wielu fałszywych proroków wyszło na świat.
4:2
W tym poznawajcie Ducha Boga: Każdy duch, który wyznaje[1], że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze[2] - jest z Boga.
Przypisy
  • [1]
    Także: zgadza się, przyznaje, uznaje.
  • [2]
    Także: osobowości opartej na cielesnej naturze, ciele wewnętrznym.
4:3
A każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze - nie jest z Boga; jest to więc duch antychrystusa o którym usłyszeliście, że przychodzi i teraz już jest na świecie.
4:4
Wy jesteście z Boga, dzieci, zatem ich zwyciężyliście; bo większy jest Ten w was, niż ten na świecie.
4:5
Oni są ze tego świata; dlatego mówią ze świata, a świat ich słucha.
4:6
My jesteśmy z Boga; kto zna Boga - nas słucha; kto nie jest z Boga - nas nie słucha. Z tego poznajemy Ducha Prawdy i ducha błędu.
4:7
Umiłowani, miłujmy jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje jest narodzony z Boga oraz poznaje Boga.
4:8
Kto nie miłuje - nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
4:9
Miłość Boga w tym została pośród nas objawiona, że Bóg wysłał na świat swego jedynego Syna, abyśmy przez niego żyli.
4:10
W tym zaś jest miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował; zatem posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze grzechy.
4:11
Umiłowani, skoro Bóg nas tak umiłował i my jesteśmy zobowiązani miłować jedni drugich.
4:12
Boga nikt nigdy nie widział; ale jeśli miłujemy jedni drugich - Bóg w nas mieszka i Jego miłość jest w nas doskonała.
4:13
Przez to poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego Ducha.
4:14
A myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna - Zbawcę świata.
4:15
Kto wyznał[1], że Jezus jest Synem Boga - Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
Przypisy
  • [1]
    Także: zgodził się, uznał, zawarł umowę.
4:16
Zatem myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością; więc kto mieszka w miłości - mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
4:17
Po to miłość jest doskonała pośród nas, abyśmy mieli otwartość w dniu oceny, że jaki on jest - tacy i my jesteśmy na tym świecie.
4:18
W miłości nie zdarza się strach, bo doskonała miłość wyrzuca strach na zewnątrz. Gdyż strach zawiera udrękę, a kto się boi - nie jest doskonały w miłości.
4:19
My go miłujemy, bo on pierwszy nas umiłował.
4:20
Jeśli ktoś powiedział: Miłuję Boga, a swojego brata nienawidzi - jest kłamcą; bo kto nie miłuje swego brata, którego widzi, jakże może miłować Boga, którego nie widzi?
4:21
Zatem mamy od niego to polecenie, by kto miłuje Boga, miłował też swego brata.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami!
II Kron 20:17

W Chrystusie

Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
I Kor 6:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dom Joaba był zbudowany na pustyni (I Król 2:33-34).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić