„Któż jest, co zwycięża świat, jedno który wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym?”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 5,5

King James Version
Księga: Przypowieści 4:20

Tytuł oryginalny
Proverbs
4:1
Hear,H8085 ye children,H1121 the instructionH4148 of a father,H1 and attendH7181 to knowH3045 understanding.H998
4:2
For I giveH5414 you goodH2896 doctrine,H3948 forsakeH5800 ye not my law.H8451
4:3
For I was my father'sH1 son,H1121 tenderH7390 and onlyH3173 beloved in the sightH6440 of my mother.H517
4:4
He taughtH3384 me also, and saidH559 unto me, Let thine heartH3820 retainH8551 my words:H1697 keepH8104 my commandments,H4687 and live.H2421
4:5
GetH7069 wisdom,H2451 getH7069 understanding:H998 forgetH7911 it not; neither declineH5186 from the wordsH561 of my mouth.H6310
4:6
ForsakeH5800 her not, and she shall preserveH8104 thee: loveH157 her, and she shall keepH5341 thee.
4:7
WisdomH2451 is the principal thing;H7225 therefore getH7069 wisdom:H2451 and with all thy gettingH7075 get understanding.H998
4:8
ExaltH5549 her, and she shall promoteH7311 thee: she shall bring thee to honour,H3513 when thou dost embraceH2263 her.
4:9
She shall giveH5414 to thine headH7218 an ornamentH3880 of grace:H2580 a crownH5850 of gloryH8597 shall she deliverH4042 to thee.
4:10
Hear,H8085 O my son,H1121 and receiveH3947 my sayings;H561 and the yearsH8141 of thy lifeH2416 shall be many.H7235
4:11
I have taughtH3384 thee in the wayH1870 of wisdom;H2451 I have ledH1869 thee in rightH3476 paths.H4570
4:12
When thou goest,H3212 thy stepsH6806 shall not be straitened;H3334 and when thou runnest,H7323 thou shalt not stumble.H3782
4:13
Take fast holdH2388 of instruction;H4148 let her not go:H7503 keepH5341 her; for she is thy life.H2416
4:14
EnterH935 not into the pathH734 of the wicked,H7563 and goH833 not in the wayH1870 of evilH7451 men.
4:15
AvoidH6544 it, passH5674 not by it, turnH7847 from it, and pass away.H5674
4:16
For they sleepH3462 not, except they have done mischief;H7489 and their sleepH8142 is taken away,H1497 unless they cause some to fall.H3782
4:17
For they eatH3898 the breadH3899 of wickedness,H7562 and drinkH8354 the wineH3196 of violence.H2555
4:18
But the pathH734 of the justH6662 is as the shiningH5051 light,H216 that shinethH215 moreH1980 and more unto the perfectH3559 day.H3117
4:19
The wayH1870 of the wickedH7563 is as darkness:H653 they knowH3045 not at what they stumble.H3782
4:20
My son,H1121 attendH7181 to my words;H1697 inclineH5186 thine earH241 unto my sayings.H561
4:21
Let them not departH3868 from thine eyes;H5869 keepH8104 them in the midstH8432 of thine heart.H3824
4:22
For they are lifeH2416 unto those that findH4672 them, and healthH4832 to all their flesh.H1320
4:23
KeepH5341 thy heartH3820 with all diligence;H4929 for out of it are the issuesH8444 of life.H2416
4:24
Put awayH5493 from thee a frowardH6143 mouth,H6310 and perverseH3891 lipsH8193 put farH7368 from thee.
4:25
Let thine eyesH5869 lookH5027 right on,H5227 and let thine eyelidsH6079 look straightH3474 before thee.
4:26
PonderH6424 the pathH4570 of thy feet,H7272 and let all thy waysH1870 be established.H3559
4:27
TurnH5186 not to the right handH3225 nor to the left:H8040 removeH5493 thy footH7272 from evil.H7451

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Starym Testamencie "Adam" wymieniony jest po imieniu 21 razy. Jednakże imię "adam" (z małej litery) jest także użyte w Starym Testamencie 408 razy na określenie "człowieka" i 121 razy na określenie "mężczyzny".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić