„Zacną rzecz zwierzoną zachowaj przez Ducha świętego, który w nas mieszka.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,14

Nawigacja

King James Version
Księga: Pieśń Salomona 1:1

Tytuł oryginalny
Song of Solomon
1:1
The songH7892 of songs,H7892 which is Solomon's.H8010
1:2
Let him kissH5401 me with the kissesH5390 of his mouth:H6310 for thy loveH1730 is betterH2896 than wine.H3196
1:3
Because of the savourH7381 of thy goodH2896 ointmentsH8081 thy nameH8034 is as ointmentH8081 poured forth,H7324 therefore do the virginsH5959 loveH157 thee.
1:4
DrawH4900 me, we will runH7323 afterH310 thee: the kingH4428 hath broughtH935 me into his chambers:H2315 we will be gladH1523 and rejoiceH8055 in thee, we will rememberH2142 thy loveH1730 more than wine:H3196 the uprightH4339 loveH157 thee.
1:5
I am black,H7838 but comely,H5000 O ye daughtersH1323 of Jerusalem,H3389 as the tentsH168 of Kedar,H6938 as the curtainsH3407 of Solomon.H8010
1:6
LookH7200 not upon me, because I am black,H7840 because the sunH8121 hath lookedH7805 upon me: my mother'sH517 childrenH1121 were angryH2787 with me; they madeH7760 me the keeperH5201 of the vineyards;H3754 but mine own vineyardH3754 have I not kept.H5201
1:7
TellH5046 me, O thou whom my soulH5315 loveth,H157 where thou feedest,H7462 whereH349 thou makest thy flock to restH7257 at noon:H6672 forH4100 why should I be as one that turneth asideH5844 by the flocksH5739 of thy companions?H2270
1:8
If thou knowH3045 not, O thou fairestH3303 among women,H802 go thy way forthH3318 by the footstepsH6119 of the flock,H6629 and feedH7462 thy kidsH1429 beside the shepherds'H7462 tents.H4908
1:9
I have comparedH1819 thee, O my love,H7474 to a company of horsesH5484 in Pharaoh'sH6547 chariots.H7393
1:10
Thy cheeksH3895 are comelyH4998 with rowsH8447 of jewels, thy neckH6677 with chainsH2737 of gold.
1:11
We will makeH6213 thee bordersH8447 of goldH2091 with studsH5351 of silver.H3701
1:12
While the kingH4428 sitteth at his table,H4524 my spikenardH5373 sendeth forthH5414 the smellH7381 thereof.
1:13
A bundleH6872 of myrrhH4753 is my wellbelovedH1730 unto me; he shall lieH3885 all night betwixt my breasts.H7699
1:14
My belovedH1730 is unto me as a clusterH811 of camphireH3724 in the vineyardsH3754 of Engedi.H5872
1:15
Behold, thou art fair,H3303 my love;H7474 behold, thou art fair;H3303 thou hast doves'H3123 eyes.H5869
1:16
Behold, thou art fair,H3303 my beloved,H1730 yea, pleasant:H5273 also our bedH6210 is green.H7488
1:17
The beamsH6982 of our houseH1004 are cedar,H730 and our raftersH7351, H7351 of fir.H1266

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.
Obj 2:10

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg w cudowny sposób sprawił że słońce zatrzymało się na niebie zapewniając światło przez nieomal 24 godziny bez przerwy (Joz 10:12-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić