„I rzekł do nich: Teć są słowa, którem mówił do was, będąc jeszcze z wami, iż się musi wypełnić wszystko, co napisano w zakonie Mojżeszowym i w prorokach, i w psalmach o mnie.”

Biblia Gdańska: Łukasza 24,44

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Tytusa 1:7

Tytuł oryginalny
Titus
1:1
Paul,G3972 a servantG1401 of God,G2316 andG1161 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 according toG2596 the faithG4102 of God'sG2316 elect,G1588 andG2532 the acknowledgingG1922 of the truthG225 whichG3588 is afterG2596 godliness;G2150
1:2
InG1909 hopeG1680 of eternalG166 life,G2222 whichG3739 God,G2316 that cannot lie,G893 promisedG1861 beforeG4253 the worldG166 began;G5550
1:3
ButG1161 hathG5319 in dueG2398 timesG2540 manifestedG5319 hisG846 wordG3056 throughG1722 preaching,G2782 whichG3739 is committedG4100 unto meG1473 according toG2596 the commandmentG2003 of GodG2316 ourG2257 Saviour;G4990
1:4
To Titus,G5103 mine ownG1103 sonG5043 afterG2596 the commonG2839 faith:G4102 Grace,G5485 mercy,G1656 and peace,G1515 fromG575 GodG2316 the FatherG3962 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 ChristG5547 ourG2257 Saviour.G4990
1:5
For thisG5127 causeG5484 left IG2641 theeG4571 inG1722 Crete,G2914 thatG2443 thou shouldest set in orderG1930 the things that are wanting,G3007 andG2532 ordainG2525 eldersG4245 in everyG2596 city,G4172 asG5613 IG1473 had appointedG1299 thee:G4671
1:6
If anyG1536 beG2076 blameless,G410 the husbandG435 of oneG3391 wife,G1135 havingG2192 faithfulG4103 childrenG5043 notG3361 accusedG2724 ofG1722 riotG810 orG2228 unruly.G506
1:7
ForG1063 a bishopG1985 mustG1163 beG1511 blameless,G410 asG5613 the stewardG3623 of God;G2316 notG3361 selfwilled,G829 notG3361 soon angry,G3711 notG3361 given to wine,G3943 noG3361 striker,G4131 notG3361 given to filthy lucre;G146
1:8
ButG235 a lover of hospitality,G5382 a lover of good men,G5358 sober,G4998 just,G1342 holy,G3741 temperate;G1468
1:9
Holding fastG472 the faithfulG4103 wordG3056 asG2596 he hath been taught,G1322 thatG2443 he may beG5600 ableG1415 byG1722 soundG5198 doctrineG1319 bothG2532 to exhortG3870 andG2532 to convinceG1651 the gainsayers.G483
1:10
ForG1063 there areG1526 manyG4183 unrulyG506 andG2532 vain talkersG3151 andG2532 deceivers,G5423 speciallyG3122 they ofG1537 the circumcision:G4061
1:11
WhoseG3739 mouthsG1993 mustG1163 be stopped,G1993 whoG3748 subvertG396 wholeG3650 houses,G3624 teachingG1321 things whichG3739 they oughtG1163 not,G3361 forG5484 filthyG150 lucre'sG2771 sake.G5484
1:12
OneG5100 ofG1537 themselves,G846 even a prophetG4396 of theirG846 own,G2398 said,G2036 The CretiansG2912 are alwayG104 liars,G5583 evilG2556 beasts,G2342 slowG692 bellies.G1064
1:13
ThisG3778 witnessG3141 isG2076 true.G227 WhereforeG156, G1223, G3739 rebukeG1651 themG846 sharply,G664 thatG2443 they may be soundG5198 inG1722 the faith;G4102
1:14
NotG3361 giving heedG4337 to JewishG2451 fables,G3454 andG2532 commandmentsG1785 of men,G444 that turn fromG654 the truth.G225
1:15
Unto the pureG2513 all thingsG3956 are pureG2513, G3303: butG1161 unto them that are defiledG3392 andG2532 unbelievingG571 is nothingG3762 pure;G2513 butG235 evenG2532 theirG846 mindG3563 andG2532 conscienceG4893 is defiled.G3392
1:16
They professG3670 that they knowG1492 God;G2316 butG1161 in worksG2041 they denyG720 him, beingG5607 abominable,G947 andG2532 disobedient,G545 andG2532 untoG4314 everyG3956 goodG18 workG2041 reprobate.G96

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
IV Mojż 6:24-26

W Chrystusie

Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie - ale nowe stworzenie.
NBG Gal 6:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dolina Siddim była pełna dziur ze smołą (I Mojż 14:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić