„Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy”

Biblia Warszawska: List do Hebrajczyków 12,18

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Rzymian 8:3

Tytuł oryginalny
Romans
8:1
There is thereforeG686 nowG3568 noG3762 condemnationG2631 to them which are inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 who walkG4043 notG3361 afterG2596 the flesh,G4561 butG235 afterG2596 the Spirit.G4151
8:2
ForG1063 the lawG3551 of the SpiritG4151 of lifeG2222 inG1722 ChristG5547 JesusG2424 hath madeG1659 meG3165 freeG1659 fromG575 the lawG3551 of sinG266 andG2532 death.G2288
8:3
ForG1063 what the lawG3551 could not do,G102 inG1722 thatG3739 it was weakG770 throughG1223 the flesh,G4561 GodG2316 sendingG3992 his ownG1438 SonG5207 inG1722 the likenessG3667 of sinfulG266 flesh,G4561 andG2532 forG4012 sin,G266 condemnedG2632 sinG266 inG1722 the flesh:G4561
8:4
ThatG2443 the righteousnessG1345 of the lawG3551 might be fulfilledG4137 inG1722 us,G2254 who walkG4043 notG3361 afterG2596 the flesh,G4561 butG235 afterG2596 the Spirit.G4151
8:5
ForG1063 they that areG5607 afterG2596 the fleshG4561 do mindG5426 the thingsG3588 of the flesh;G4561 butG1161 they that are afterG2596 the SpiritG4151 the thingsG3588 of the Spirit.G4151
8:6
ForG1063 to beG5427 carnallyG4561 mindedG5427 is death;G2288 butG1161 to beG5427 spirituallyG4151 mindedG5427 is lifeG2222 andG2532 peace.G1515
8:7
BecauseG1360 the carnalG4561 mindG5427 is enmityG2189 againstG1519 God:G2316 forG1063 it isG5293 notG3756 subjectG5293 to the lawG3551 of God,G2316 neitherG3761 indeedG1063 can be.G1410
8:8
So thenG1161 they that areG5607 inG1722 the fleshG4561 cannotG1410, G3756 pleaseG700 God.G2316
8:9
ButG1161 yeG5210 areG2075 notG3756 inG1722 the flesh,G4561 butG235 inG1722 the Spirit,G4151 if so beG1512 that the SpiritG4151 of GodG2316 dwellG3611 inG1722 you.G5213 NowG1161 if any manG1536 haveG2192 notG3756 the SpiritG4151 of Christ,G5547 heG3778 isG2076 noneG3756 of his.G846
8:10
AndG1161 ifG1487 ChristG5547 be inG1722 you,G5213 the bodyG3303 isG4983 deadG3498 becauseG1223 of sin;G266 butG1161 the SpiritG4151 is lifeG2222 becauseG1223 of righteousness.G1343
8:11
ButG1161 ifG1487 the SpiritG4151 of him that raised upG1453 JesusG2424 fromG1537 the deadG3498 dwellG3611 inG1722 you,G5213 he that raised upG1453 ChristG5547 fromG1537 the deadG3498 shallG2227 alsoG2532 quickenG2227 yourG5216 mortalG2349 bodiesG4983 byG1223 hisG846 SpiritG4151 that dwellethG1774 inG1722 you.G5213
8:12
ThereforeG3767, G686, brethren,G80 we areG2070 debtors,G3781 notG3756 to the flesh,G4561 to liveG2198 afterG2596 the flesh.G4561
8:13
ForG1063 ifG1487 ye liveG2198 afterG2596 the flesh,G4561 ye shallG3195 die:G599 butG1161 ifG1487 yeG2289 through the SpiritG4151 do mortifyG2289 the deedsG4234 of the body,G4983 ye shall live.G2198
8:14
ForG1063 as many asG3745 are ledG71 by the SpiritG4151 of God,G2316 theyG3778 areG1526 the sonsG5207 of God.G2316
8:15
ForG1063 ye haveG2983 notG3756 receivedG2983 the spiritG4151 of bondageG1397 againG3825 toG1519 fear;G5401 butG235 ye have receivedG2983 the SpiritG4151 of adoption,G5206 wherebyG3739 weG1722 cry,G2896 Abba,G5 Father.G3962
8:16
The SpiritG4151 itselfG846 beareth witnessG4828 with ourG2257 spirit,G4151 thatG3754 we areG2070 the childrenG5043 of God:G2316
8:17
AndG1161 ifG1487 children,G5043 thenG2532 heirs;G2818 heirsG2818 of GodG2316, G3303, andG1161 joint-heirsG4789 with Christ;G5547 if so beG1512 that we suffer withG4841 him, thatG2443 we may beG4888 alsoG2532 glorified together.G4888
8:18
ForG1063 I reckonG3049 thatG3754 the sufferingsG3804 of this presentG3568 timeG2540 are notG3756 worthyG514 to be compared withG4314 the gloryG1391 which shallG3195 be revealedG601 inG1519 us.G2248
8:19
ForG1063 the earnest expectationG603 of the creatureG2937 waitethG553 for the manifestationG602 of the sonsG5207 of God.G2316
8:20
ForG1063 the creatureG2937 was made subjectG5293 to vanity,G3153 notG3756 willingly,G1635 butG235 by reasonG1223 of him who hath subjectedG5293 the same inG1909 hope,G1680
8:21
BecauseG3754 the creatureG2937 itselfG846 alsoG2532 shall be deliveredG1659 fromG575 the bondageG1397 of corruptionG5356 intoG1519 the gloriousG1391 libertyG1657 of the childrenG5043 of God.G2316
8:22
ForG1063 we knowG1492 thatG3754 the wholeG3956 creationG2937 groanethG4959 andG2532 travaileth in pain togetherG4944 untilG891 now.G3568
8:23
AndG1161 notG3756 onlyG3440 they, butG235 ourselvesG846 also,G2532 which haveG2192 the firstfruitsG536 of the Spirit,G4151 evenG2532 weG2249 ourselvesG846 groanG4727 withinG1722 ourselves,G1438 waitingG553 for the adoption,G5206 to wit, the redemptionG629 of ourG2257 body.G4983
8:24
ForG1063 we are savedG4982 by hope:G1680 butG1161 hopeG1680 that is seenG991 isG2076 notG3756 hope:G1680 forG1063 whatG3739 a manG5100 seeth,G991 whyG5101 doth heG1679 yetG2532 hope for?G1679
8:25
ButG1161 ifG1487 we hopeG1679 for thatG3739 we seeG991 not,G3756 then do weG553 withG1223 patienceG5281 wait forG553 it.
8:26
LikewiseG5615 the SpiritG4151 alsoG2532 helpethG4878 ourG2257 infirmities:G769 forG1063 we knowG1492 notG3756 whatG5101 we should pray forG4336 asG2526 we ought:G1163 butG235 the SpiritG4151 itselfG846 maketh intercessionG5241 forG5228 usG2257 with groaningsG4726 which cannot be uttered.G215
8:27
AndG1161 he that searchethG2045 the heartsG2588 knowethG1492 whatG5101 is the mindG5427 of the Spirit,G4151 becauseG3754 he maketh intercessionG1793 forG5228 the saintsG40 accordingG2596 to the will of God.G2316
8:28
AndG1161 we knowG1492 that all thingsG3956 work togetherG4903 forG1519 goodG18 to them thatG3754 loveG25 God,G2316 to them who areG5607 the calledG2822 accordingG2596 to his purpose.G4286
8:29
ForG3754 whomG3739 he did foreknow,G4267 heG4309 alsoG2532 did predestinateG4309 to be conformedG4832 to the imageG1504 of hisG846 Son,G5207 thatG1519 heG846 might beG1511 the firstbornG4416 amongG1722 manyG4183 brethren.G80
8:30
MoreoverG1161 whomG3739 he did predestinate,G4309 themG5128 heG2564 alsoG2532 called:G2564 andG2532 whomG3739 he called,G2564 themG5128 heG1344 alsoG2532 justified:G1344 andG1161 whomG3739 he justified,G1344 themG5128 heG1392 alsoG2532 glorified.G1392
8:31
WhatG5101 shall weG2046 thenG3767 sayG2046 toG4314 these things?G5023 IfG1487 GodG2316 be forG5228 us,G2257 whoG5101 can be againstG2596 us?G2257
8:32
He thatG1065, G3739 sparedG5339 notG3756 his ownG2398 Son,G5207 butG235 deliveredG3860 himG846 upG3860 forG5228 usG2257 all,G3956 howG4459 shall heG5483 notG3780 withG4862 himG846 alsoG2532 freely giveG5483 usG2254 all things?G3956
8:33
WhoG5101 shall lay any thingG1458 to the chargeG2596 of God'sG2316 elect?G1588 It is GodG2316 that justifieth.G1344
8:34
WhoG5101 is he that condemneth?G2632 It is ChristG5547 that died,G599 yeaG1161 ratherG2532, G3123, that is risen again,G1453 whoG3739 isG2076 evenG2532 atG1722 the right handG1188 of God,G2316 whoG3739 alsoG2532 maketh intercessionG1793 forG5228 us.G2257
8:35
WhoG5101 shall separateG5563 usG2248 fromG575 the loveG26 of Christ?G5547 shall tribulation,G2347 orG2228 distress,G4730 orG2228 persecution,G1375 orG2228 famine,G3042 orG2228 nakedness,G1132 orG2228 peril,G2794 orG2228 sword?G3162
8:36
AsG2531 it is writtenG1125, G3754, For thyG4675 sakeG1752 we are killedG2289 allG3650 the day long;G2250 we are accountedG3049 asG5613 sheepG4263 for the slaughter.G4967
8:37
Nay,G235 inG1722 allG3956 these thingsG5125 we are more than conquerorsG5245 throughG1223 him that lovedG25 us.G2248
8:38
ForG1063 I am persuaded,G3982 thatG3754 neitherG3777 death,G2288 norG3777 life,G2222 norG3777 angels,G32 norG3777 principalities,G746 norG3777 powers,G1411 norG3777 things present,G1764 norG3777 things to come,G3195
8:39
NorG3777 height,G5313 norG3777 depth,G899 norG3777 anyG5100 otherG2087 creature,G2937 shall be ableG1410 to separateG5563 usG2248 fromG575 the loveG26 of God,G2316 which is inG1722 ChristG5547 JesusG2424 ourG2257 Lord.G2962

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.
Job 5:21

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W czasie gdy Jezus umierał przy jego krzyżu stały 4 kobiety. Trzy z nich nosiły imię Maria (Jan 19:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja.
Ps 139:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić