„Słychać głos narzekania pasterzy, bo ich wspaniałość została zburzona; słychać głos ryku lwiąt, bo pycha Jordanu jest zburzona.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Zachariasza 11,3

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Rzymian 5:1

Tytuł oryginalny
Romans
5:1
ThereforeG3767 being justifiedG1344 byG1537 faith,G4102 we haveG2192 peaceG1515 withG4314 GodG2316 throughG1223 ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ:G5547
5:2
ByG1223 whomG3739 alsoG2532 we haveG2192 accessG4318 by faithG4102 intoG1519 thisG5026 graceG5485 whereinG3739 weG1722 stand,G2476 andG2532 rejoiceG2744 inG1909 hopeG1680 of the gloryG1391 of God.G2316
5:3
AndG1161 notG3756 onlyG3440 so, butG235 we gloryG2744 inG1722 tribulationsG2347 also:G2532 knowingG1492 thatG3754 tribulationG2347 workethG2716 patience;G5281
5:4
AndG1161 patience,G5281 experience;G1382 andG1161 experience,G1382 hope:G1680
5:5
AndG1161 hopeG1680 makethG2617 notG3756 ashamed;G2617 becauseG3754 the loveG26 of GodG2316 is shed abroadG1632 inG1722 ourG2257 heartsG2588 byG1223 the HolyG40 GhostG4151 whichG3588 is givenG1325 unto us.G2254
5:6
ForG1063 when weG2257 wereG5607 yetG2089 without strength,G772 in dueG2596 timeG2540 ChristG5547 diedG599 forG5228 the ungodly.G765
5:7
ForG1063 scarcelyG3433 forG5228 a righteous manG1342 willG599 oneG5100 die:G599 yetG1063 peradventureG5029 forG5228 a good manG18 someG5100 wouldG5111 evenG2532 dareG5111 to die.G599
5:8
ButG1161 GodG2316 commendethG4921 hisG1438 loveG26 towardG1519 us,G2248 in that,G3754 while weG2257 wereG5607 yetG2089 sinners,G268 ChristG5547 diedG599 forG5228 us.G2257
5:9
MuchG4183 moreG3123 then,G3767 beingG1344 nowG3568 justifiedG1344 byG1722 hisG846 blood,G129 we shall be savedG4982 fromG575 wrathG3709 throughG1223 him.G846
5:10
ForG1063 if,G1487 when we wereG5607 enemies,G2190 we were reconciledG2644 to GodG2316 byG1223 the deathG2288 of hisG846 Son,G5207 muchG4183 more,G3123 being reconciled,G2644 we shall be savedG4982 byG1722 hisG846 life.G2222
5:11
AndG1161 notG3756 onlyG3440 so, butG235 we alsoG2532 joyG2744 inG1722 GodG2316 throughG1223 ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 byG1223 whomG3739 we haveG2983 nowG3568 receivedG2983 the atonement.G2643
5:12
WhereforeG5124, G1223, asG5618 byG1223 oneG1520 manG444 sinG266 enteredG1525 intoG1519 the world,G2889 andG2532 deathG2288 byG1223 sin;G266 andG2532 soG3779 deathG2288 passedG1330 uponG1519 allG3956 men,G444 forG1909 thatG3739 allG3956 have sinned:G264
5:13
(For untilG891 the lawG3551 sinG266 wasG2258 inG1722 the world:G2889 butG1161 sinG266 isG1677 notG3756 imputedG1677 when there isG5607 noG3361 law.G3551
5:14
NeverthelessG235 deathG2288 reignedG936 fromG575 AdamG76 toG3360 Moses,G3475 evenG2532 overG1909 them that hadG264 notG3361 sinnedG264 afterG1909 the similitudeG3667 of Adam'sG76 transgression,G3847 whoG3739 isG2076 the figureG5179 of him that was to come.G3195
5:15
ButG235 notG3756 asG5613 the offence,G3900 soG3779 alsoG2532 is the free gift.G5486 ForG1063 ifG1487 through the offenceG3900 of oneG1520 manyG4183 be dead,G599 muchG4183 moreG3123 the graceG5485 of God,G2316 andG2532 the giftG1431 byG1722 grace,G5485 which isG3588 by oneG1520 man,G444 JesusG2424 Christ,G5547 hath aboundedG4052 untoG1519 many.G4183
5:16
AndG2532 notG3756 asG5613 it was byG1223 oneG1520 that sinned,G264 so is the gift:G1434 forG3303 theG1063 judgmentG2917 was byG1537 oneG1520 toG1519 condemnation,G2631 butG1161 the free giftG5486 is ofG1537 manyG4183 offencesG3900 un toG1519 justification.G1345
5:17
ForG1063 ifG1487 by one man'sG1520 offenceG3900 deathG2288 reignedG936 byG1223 one;G1520 muchG4183 moreG3123 they which receiveG2983 abundanceG4050 of graceG5485 andG2532 of the giftG1431 of righteousnessG1343 shall reignG936 inG1722 lifeG2222 byG1223 one,G1520 JesusG2424 Christ.G5547)
5:18
ThereforeG3767, G686 asG5613 byG1223 the offenceG3900 of oneG1520 judgment came uponG1519 allG3956 menG444 toG1519 condemnation;G2631 evenG2532 soG3779 byG1223 the righteousnessG1345 of oneG1520 the free gift came uponG1519 allG3956 menG444 un toG1519 justificationG1347 of life.G2222
5:19
ForG1063 asG5618 byG1223 oneG1520 man'sG444 disobedienceG3876 manyG4183 were madeG2525 sinners,G268 soG2532, G3779 byG1223 the obedienceG5218 of oneG1520 shallG2525 manyG4183 be madeG2525 righteous.G1342
5:20
MoreoverG1161 the lawG3551 entered,G3922 thatG2443 the offenceG3900 might abound.G4121 ButG1161 whereG3757 sinG266 abounded,G4121 graceG5485 did much more abound:G5248
5:21
ThatG2443 asG5618 sinG266 hath reignedG936 untoG1722 death,G2288 evenG2532 soG3779 mightG936 graceG5485 reignG936 throughG1223 righteousnessG1343 untoG1519 eternalG166 lifeG2222 byG1223 JesusG2424 ChristG5547 ourG2257 Lord.G2962

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy bracia Józefa wrócili z pierwszej wizyty u niego w Egipcie zatrzymali się w "zajeździe" (I Mojż 42:27, I Mojż 43:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.
Kol 3:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić