„I uczynił Mojżesz, jako mu PAN przykazał.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Liczb 17,11

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Rzymian 12:2

Tytuł oryginalny
Romans
12:1
I beseechG3870 youG5209 therefore,G3767 brethren,G80 byG1223 the merciesG3628 of God,G2316 that ye presentG3936 yourG5216 bodiesG4983 a livingG2198 sacrifice,G2378 holy,G40 acceptableG2101 unto God,G2316 which is yourG5216 reasonableG3050 service.G2999
12:2
AndG2532 beG4964 notG3361 conformedG4964 to thisG5129 world:G165 butG235 be ye transformedG3339 by the renewingG342 of yourG5216 mind,G3563 thatG1519 yeG5209 may proveG1381 whatG5101 is that good,G18 andG2532 acceptable,G2101 andG2532 perfect,G5046 willG2307 of God.G2316
12:3
ForG1063 I say,G3004 throughG1223 the graceG5485 givenG1325 unto me,G3427 to every manG3956 that isG5607 amongG1722 you,G5213 notG3361 to think of himself moreG3844 highlyG5252 thanG3739 he oughtG1163 to think;G5426 butG235 to thinkG5426 soberlyG4993, G1519, according asG5613 GodG2316 hath dealtG3307 to every manG1538 the measureG3358 of faith.G4102
12:4
ForG1063 asG2509 we haveG2192 manyG4183 membersG3196 inG1722 oneG1520 body,G4983 andG1161 allG3956 membersG3196 haveG2192 notG3756 the sameG846 office:G4234
12:5
SoG3779 we,G2070 being many,G4183 areG2070 oneG1520 bodyG4983 inG1722 Christ,G5547 andG1161 everyG2596 oneG1520 membersG3196 one of another.G240
12:6
HavingG2192 thenG1161 giftsG5486 differingG1313 accordingG2596 to the graceG5485 that is givenG1325 to us,G2254 whetherG1535 prophecy,G4394 let us prophesy accordingG2596 to the proportionG356 of faith;G4102
12:7
OrG1535 ministry,G1248 let us wait onG1722 our ministering:G1248 orG1535 he that teacheth,G1321 onG1722 teaching;G1319
12:8
OrG1535 he that exhorteth,G3870 onG1722 exhortation:G3874 he that giveth,G3330 let him do it withG1722 simplicity;G572 he that ruleth,G4291 withG1722 diligence;G4710 he that sheweth mercy,G1653 withG1722 cheerfulness.G2432
12:9
Let loveG26 be without dissimulation.G505 AbhorG655 that which is evil;G4190 cleaveG2853 to that which is good.G18
12:10
Be kindly affectionedG5387 one to anotherG240 withG1519 brotherly love;G5360 in honourG5092 preferringG4285 one another;G240
12:11
NotG3361 slothfulG3636 in business;G4710 ferventG2204 in spirit;G4151 servingG1398 the Lord;G2962
12:12
RejoicingG5463 in hope;G1680 patientG5278 in tribulation;G2347 continuing instantG4342 in prayer;G4335
12:13
DistributingG2841 to the necessityG5532 of saints;G40 givenG1377 to hospitality.G5381
12:14
BlessG2127 them which persecuteG1377 you:G5209 bless,G2127 andG2532 curseG2672 not.G3361
12:15
RejoiceG5463 withG3326 them that do rejoice,G5463 andG2532 weepG2799 withG3326 them that weep.G2799
12:16
Be of the sameG846 mindG5426 one toward anotherG240, G1519. MindG5426 notG3361 high things,G5308 butG235 condescendG4879 to men of low estate.G5011 BeG1096 notG3361 wiseG5429 inG3844 your own conceits.G1438
12:17
RecompenseG591 to no manG3367 evilG2556 forG473 evil.G2556 ProvideG4306 things honestG2570 in the sightG1799 of allG3956 men.G444
12:18
IfG1487 it be possible,G1415 as much as lieth inG1537 you,G5216 live peaceablyG1514 withG3326 allG3956 men.G444
12:19
Dearly beloved,G27 avengeG1556 notG3361 yourselves,G1438 butG235 rather giveG1325 placeG5117 unto wrath:G3709 forG1063 it is written,G1125 VengeanceG1557 is mine;G1698 IG1473 will repay,G467 saithG3004 the Lord.G2962
12:20
ThereforeG3767 ifG1437 thineG4675 enemyG2190 hunger,G3983 feedG5595 him;G846 ifG1437 he thirst,G1372 giveG4222 himG846 drink:G4222 forG1063 in soG5124 doingG4160 thou shalt heapG4987 coalsG440 of fireG4442 onG1909 hisG846 head.G2776
12:21
BeG3528 notG3361 overcomeG3528 ofG5259 evil,G2556 butG235 overcomeG3528 evilG2556 withG1722 good.G18

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Jan napisał Księgę Objawienia podczas zesłania na wyspie Patmos (Obj 1:9).
Wyspa PatmosPołożenie na mapie wyspy Patmos

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.
Kol 3:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić