„Potym obaczył Bóg sprawy ich, iż się nawrócili od swej złej drogi i użalił się Bóg nad nieszczęściem, które był obiecał puścić na nie, a wszakoż nie puścił.”

Biblia Brzeska: Księga Jonasza 3,10

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Rzymian 11:18

Tytuł oryginalny
Romans
11:1
I sayG3004 thenG3767, G3361, HathG683 GodG2316 cast awayG683 hisG846 people?G2992 God forbidG1096, G3361. ForG1063 IG1473 alsoG2532 amG1510 an Israelite,G2475 ofG1537 the seedG4690 of Abraham,G11 of the tribeG5443 of Benjamin.G958
11:2
GodG2316 hathG683 notG3756 cast awayG683 hisG846 peopleG2992 whichG3739 he foreknewG4267, G2228. Wot yeG1492 notG3756 whatG5101 the scriptureG1124 saithG3004 ofG1722 Elias?G2243 howG5613 he maketh intercessionG1793 to GodG2316 againstG2596 Israel,G2474 saying,G3004
11:3
Lord,G2962 they have killedG615 thyG4675 prophets,G4396 andG2532 digged downG2679 thineG4675 altars;G2379 and IG2504 am leftG5275 alone,G3441 andG2532 they seekG2212 myG3450 life.G5590
11:4
ButG235 whatG5101 saithG3004 the answer of GodG5538 unto him?G846 I have reservedG2641 to myselfG1683 seven thousandG2035 men,G435 whoG3748 haveG2578 notG3756 bowedG2578 the kneeG1119 to the image of Baal.G896
11:5
Even soG3779 thenG3767 atG1722 this presentG3568 timeG2540 alsoG2532 there isG1096 a remnantG3005 accordingG2596 to the electionG1589 of grace.G5485
11:6
AndG1161 ifG1487 by grace,G5485 then is it no moreG3765, G2089 ofG1537 works:G2041 otherwiseG1893 graceG5485 isG1096 no moreG3765, G2089 grace.G5485 ButG1161 ifG1487 it be ofG1537 works,G2041 then is itG2076 no moreG3765, G2089 grace:G5485 otherwiseG1893 workG2041 isG2076 no moreG3765, G2089 work.G2041
11:7
WhatG5101 then?G3767 IsraelG2474 hathG2013 notG3756 obtainedG2013 thatG5127 whichG3739 he seeketh for;G1934 butG1161 the electionG1589 hath obtained it,G2013 andG1161 the restG3062 were blinded
11:8
(G4456According asG2531 it is written,G1125 GodG2316 hath givenG1325 themG846 the spiritG4151 of slumber,G2659 eyesG3788 that they shouldG991 notG3361 see,G991 andG2532 earsG3775 that they shouldG191 notG3361 hear;G191) untoG2193 thisG4594 day.G2250
11:9
AndG2532 DavidG1138 saith,G3004 LetG1096 theirG846 tableG5132 be madeG1096 a snareG3803, G1519, andG2532 a trapG2339, G1519, andG2532 a stumblingblockG4625, G1519, andG2532 a recompenceG468 untoG1519 them:G846
11:10
LetG4654 theirG846 eyesG3788 be darkened,G4654 that they mayG991 notG3361 see,G991 andG2532 bow downG4781 theirG846 backG3577 alway.G1275
11:11
I sayG3004 thenG3767, G3361, Have they stumbledG4417 thatG2443 they should fall?G4098 God forbidG1096, G3361: butG235 rather through theirG846 fallG3900 salvationG4991 is come unto the Gentiles,G1484 for toG1519 provokeG3863 themG846 to jealousy.G3863
11:12
NowG1161 ifG1487 the fallG3900 of themG846 be the richesG4149 of the world,G2889 andG2532 the diminishingG2275 of themG846 the richesG4149 of the Gentiles;G1484 howG4214 much moreG3123 theirG846 fulness?G4138
11:13
ForG1063 I speakG3004 to youG5213 Gentiles,G1484 inasmuch asG3303, G1909, G3745 IG1473 amG1510 the apostleG652 of the Gentiles,G1484 I magnifyG1392 mineG3450 office:G1248
11:14
If by any meansG4458 IG1513 may provoke to emulationG3863 them which are myG3450 flesh,G4561 andG2532 might saveG4982 someG5100 ofG1537 them.G846
11:15
ForG1063 ifG1487 the casting awayG580 of themG846 be the reconcilingG2643 of the world,G2889 whatG5101 shall the receivingG4356 of them be, butG1508 lifeG2222 fromG1537 the dead?G3498
11:16
ForG1161 ifG1487 the firstfruitG536 be holy,G40 the lumpG5445 is alsoG2532 holy: andG2532 ifG1487 the rootG4491 be holy,G40 soG2532 are the branches.G2798
11:17
AndG1161 if someG1536 of the branchesG2798 be broken off,G1575 andG1161 thou,G4771 beingG5607 a wild olive tree,G65 wert graffed inG1461 amongG1722 them,G846 andG2532 withG4791 themG1096 partakestG4791 of the rootG4491 andG2532 fatnessG4096 of the olive tree;G1636
11:18
BoastG2620 notG3361 againstG2620 the branches.G2798 ButG1161 ifG1487 thou boast,G2620 thouG4771 bearestG941 notG3756 the root,G4491 butG235 the rootG4491 thee.G4571
11:19
Thou wilt sayG2046 then,G3767 The branchesG2798 were broken off,G1575 thatG2443 IG1473 might be graffed in.G1461
11:20
Well;G2573 because of unbeliefG570 they were broken off,G1575 andG1161 thouG4771 standestG2476 by faith.G4102 BeG5309 notG3361 highminded,G5309 butG235 fear:G5399
11:21
ForG1063 ifG1487 GodG2316 sparedG5339 notG3756 the naturalG5449 branchesG2596, G2798, take heed lestG3381, G4458 heG5339 alsoG3381 spareG5339 notG3761 thee.G4675
11:22
BeholdG1492 thereforeG3767 the goodnessG5544 andG2532 severityG663 of God:G2316 onG1909 them which fellG4098, G3303, severity;G663 butG1161 towardG1909 thee,G4571 goodness,G5544 ifG1437 thou continueG1961 in his goodness:G5544 otherwiseG1893 thouG4771 alsoG2532 shalt be cut off.G1581
11:23
AndG1161 theyG1565 also,G2532 ifG3362 they abideG1961 notG3362 still in unbelief,G570 shall be graffed in:G1461 forG1063 GodG2316 isG2076 ableG1415 to graffG1461 themG846 inG1461 again.G3825
11:24
ForG1063 ifG1487 thouG4771 wert cutG1581 out ofG1537 the olive tree which is wildG65 byG2596 nature,G5449 andG2532 wert graffedG1461 contrary toG3844 natureG5449 intoG1519 a good olive tree:G2565 how muchG4214 moreG3123 shall these,G3778 which be the naturalG5449 branches,G2596 be graffed intoG1461 their ownG2398 olive tree?G1636
11:25
ForG1063 I wouldG2309 not,G3756 brethren,G80 that yeG5209 should be ignorantG50 of thisG5124 mystery,G3466 lestG3363 ye should beG5600 wiseG5429 inG3844 your own conceits;G1438 thatG3754 blindnessG4457 inG575 partG3313 is happenedG1096 to Israel,G2474 untilG3739 theG891 fulnessG4138 of the GentilesG1484 be come in.G1525
11:26
AndG2532 soG3779 allG3956 IsraelG2474 shall be saved:G4982 asG2531 it is written,G1125 There shall comeG2240 out ofG1537 SionG4622 the Deliverer,G4506 andG2532 shall turn awayG654 ungodlinessG763 fromG575 Jacob:G2384
11:27
ForG2532 thisG3778 is myG1700, G3844 covenantG1242 unto them,G846 whenG3752 I shall take awayG851 theirG846 sins.G266
11:28
As concerningG3303 theG2596 gospel,G2098 they are enemiesG2190 for your sakesG5209, G1223: butG1161 as touchingG2596 the election,G1589 they are belovedG27 forG1223 the fathers'G3962 sakes.G1223
11:29
ForG1063 the giftsG5486 andG2532 callingG2821 of GodG2316 are without repentance.G278
11:30
ForG1063 asG2532, G5618 yeG5210 in times pastG4218 have not believedG544 God,G2316 yetG1161 haveG1653 nowG3568 obtained mercyG1653 throughG5130 their unbelief:G543
11:31
Even soG3779 haveG544 theseG3778 alsoG2532 nowG3568 not believed,G544 thatG2443 through yourG5212 mercyG1656 theyG846 alsoG2532 may obtain mercy.G1653
11:32
ForG1063 GodG2316 hath concludedG4788 them allG3956 inG1519 unbelief,G543 thatG2443 he might have mercyG1653 upon all.G3956
11:33
OG5599 the depthG899 of the richesG4149 bothG2532 of the wisdomG4678 andG2532 knowledgeG1108 of God!G2316 howG5613 unsearchableG419 are hisG846 judgments,G2917 andG2532 hisG846 waysG3598 past finding out!G421
11:34
ForG1063 whoG5101 hath knownG1097 the mindG3563 of the Lord?G2962 orG2228 whoG5101 hath beenG1096 hisG846 counsellor?G4825
11:35
OrG2228 whoG5101 hath first givenG4272 to him,G846 andG2532 it shall be recompensedG467 unto himG846 again?G467
11:36
ForG3754 ofG1537 him,G846 andG2532 throughG1223 him,G846 andG2532 toG1519 him,G846 are all things:G3956 to whomG846 be gloryG1391 forG1519 ever.G165 Amen.G281

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary ...
Filipian 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Najlepszy przyjaciel Dawida, Jonatan (syn Saula) miał syna który nazywał się Mefiboszet. Był on znany także jako Meribbaal (I Kron 8:34, I Kron 9:40). Wspomniany człowiek podczas upadku uszkodził nogi i został kaleką w wieku 5 lat. Wydarzyło się to podczas ucieczki z jego niańką - II Sam 4:4.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
I Jan 4:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić