„Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 1 List Jana 2,21

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Rzymian 1:29

Tytuł oryginalny
Romans
1:1
Paul,G3972 a servantG1401 of JesusG2424 Christ,G5547 calledG2822 to be an apostle,G652 separatedG873 untoG1519 the gospelG2098 of God,G2316
1:2
(Which he had promised aforeG4279 byG1223 hisG846 prophetsG4396 inG1722 the holyG40 scriptures,G1124)
1:3
ConcerningG4012 hisG846 SonG5207 JesusG2424 ChristG5547 ourG2257 Lord,G2962 whichG3588 was madeG1096 ofG1537 the seedG4690 of DavidG1138 accordingG2596 to the flesh;G4561
1:4
And declaredG3724 to be the SonG5207 of GodG2316 withG1722 power,G1411 accordingG2596 to the spiritG4151 of holiness,G42 byG1537 the resurrectionG386 from the dead:G3498
1:5
ByG1223 whomG3739 we have receivedG2983 graceG5485 andG2532 apostleship,G651 forG1519 obedienceG5218 to the faithG4102 amongG1722 allG3956 nations,G1484 forG5228 hisG846 name:G3686
1:6
AmongG1722 whomG3739 areG2075 yeG5210 alsoG2532 the calledG2822 of JesusG2424 Christ:G5547
1:7
To allG3956 that beG5607 inG1722 Rome,G4516 belovedG27 of God,G2316 calledG2822 to be saints:G40 GraceG5485 to youG5213 andG2532 peaceG1515 fromG575 GodG2316 ourG2257 Father,G3962 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
1:8
FirstG3303, G4412, I thankG2168 myG3450 GodG2316 throughG1223 JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 all,G3956 thatG3754 yourG5216 faithG4102 is spokenG2605 of throughoutG1722 the wholeG3650 world.G2889
1:9
ForG1063 GodG2316 isG2076 myG3450 witness,G3144 whomG3739 I serveG3000 withG1722 myG3450 spiritG4151 inG1722 the gospelG2098 of hisG846 Son,G5207 thatG5613 without ceasingG89 I makeG4160 mentionG3417 of youG5216 alwaysG3842 inG1909 myG3450 prayers;G4335
1:10
Making request,G1189 if by any meansG1513 nowG2235 at lengthG4218 I might have a prosperous journeyG2137 byG1722 the willG2307 of GodG2316 to comeG2064 untoG4314 you.G5209
1:11
ForG1063 I longG1971 to seeG1492 you,G5209 thatG2443 I may impartG3330 unto youG5213 someG5100 spiritualG4152 gift,G5486 to the endG1519 yeG5209 may be established;G4741
1:12
ThatG5124, G1161 is,G2076 that I may be comforted togetherG4837 withG1722 youG5213 byG1722 theG1223 mutualG240 faithG4102 bothG5037 of youG5216 andG2532 me.G1700
1:13
NowG1161 I wouldG2309 notG3756 haveG50 youG5209 ignorant,G50 brethren,G80 thatG3754 oftentimesG4178 I purposedG4388 to comeG2064 untoG4314 you,G5209 , G2532 (but was letG2967 hithertoG1204, G891,) thatG2443 I might haveG2192 someG5100 fruitG2590 amongG1722 youG5213 also,G2532 even asG2532, G2531 amongG1722 otherG3062 Gentiles.G1484
1:14
I amG1510 debtorG3781 bothG5037 to the Greeks,G1672 andG2532 to the Barbarians;G915 bothG5037 to the wise,G4680 andG2532 to the unwise.G453
1:15
So,G3779 as much asG2596 in me is,G1691 I am readyG4289 to preach the gospelG2097 to youG5213 that are atG1722 RomeG4516 also.G2532
1:16
ForG1063 I amG1870 notG3756 ashamedG1870 of the gospelG2098 of Christ:G5547 forG1063 it isG2076 the powerG1411 of GodG2316 untoG1519 salvationG4991 to every oneG3956 that believeth;G4100 to the JewG2453 first,G4412 andG5037 alsoG2532 to the Greek.G1672
1:17
ForG1063 thereinG846, G1722 isG601 the righteousnessG1343 of GodG2316 revealedG601 fromG1537 faithG4102 toG1519 faith:G4102 asG2531 it is writtenG1125, G1161, The justG1342 shall liveG2198 byG1537 faith.G4102
1:18
ForG1063 the wrathG3709 of GodG2316 is revealedG601 fromG575 heavenG3772 againstG1909 allG3956 ungodlinessG763 andG2532 unrighteousnessG93 of men,G444 who holdG2722 the truthG225 inG1722 unrighteousness;G93
1:19
BecauseG1360 that which may be knownG1110 of GodG2316 isG2076 manifestG5318 inG1722 them;G846 forG1063 GodG2316 hath shewedG5319 it unto them.G846
1:20
ForG1063 the invisible thingsG517 of himG846 fromG575 the creationG2937 of the worldG2889 are clearly seen,G2529 being understoodG3539 by the things that are made,G4161 evenG5037 hisG846 eternalG126 powerG1411 andG2532 Godhead;G2305 soG1519 that theyG846 areG1511 without excuse:G379
1:21
BecauseG1360 that, when they knewG1097 God,G2316 they glorifiedG1392 him notG3756 asG5613 God,G2316 neitherG2228 were thankful;G2168 butG235 became vainG3154 inG1722 theirG846 imaginations,G1261 andG2532 theirG846 foolishG801 heartG2588 was darkened.G4654
1:22
Professing themselvesG5335 to beG1511 wise,G4680 they became fools,G3471
1:23
AndG2532 changedG236 the gloryG1391 of the uncorruptibleG862 GodG2316 intoG1722 an imageG1504 made likeG3667 to corruptibleG5349 man,G444 andG2532 to birds,G4071 andG2532 fourfooted beasts,G5074 andG2532 creeping things.G2062
1:24
WhereforeG1352 GodG2316 alsoG2532 gaveG3860 themG846 upG3860 toG1519 uncleannessG167 throughG1722 the lustsG1939 of their ownG846 hearts,G2588 to dishonourG818 their ownG846 bodiesG4983 betweenG1722 themselves:G1438
1:25
WhoG3748 changedG3337 the truthG225 of GodG2316 intoG1722 a lie,G5579 andG2532 worshippedG4573 andG2532 servedG3000 the creatureG2937 more thanG3844 the Creator,G2936 whoG3739 isG2076 blessedG2128 forG1519 ever.G165 Amen.G281
1:26
ForG1223 thisG5124 cause GodG2316 gaveG3860 themG846 upG3860 untoG1519 vileG819 affections:G3806 forG1063 evenG5037 theirG846 womenG2338 did changeG3337 the naturalG5446 useG5540 intoG1519 that which is againstG3844 nature:G5449
1:27
AndG5037 likewiseG3668 alsoG2532 the men,G730 leavingG863 the naturalG5446 useG5540 of the woman,G2338 burnedG1572 inG1722 theirG846 lustG3715 one toward anotherG240, G1519; menG730 withG1722 menG730 workingG2716 that which is unseemly,G808 andG2532 receivingG618 inG1722 themselvesG1438 that recompenceG489 of theirG846 errorG4106 whichG3739 was meet.G1163
1:28
AndG2532 even asG2531 they didG1381 notG3756 likeG1381 to retainG2192 GodG2316 inG1722 their knowledge,G1922 GodG2316 gaveG3860 themG846 overG3860 toG1519 a reprobateG96 mind,G3563 to doG4160 those things which areG2520 notG3361 convenient;G2520
1:29
Being filled withG4137 allG3956 unrighteousness,G93 fornication,G4202 wickedness,G4189 covetousness,G4124 maliciousness;G2549 fullG3324 of envy,G5355 murder,G5408 debate,G2054 deceit,G1388 malignity;G2550 whisperers,G5588
1:30
Backbiters,G2637 haters of God,G2319 despiteful,G5197 proud,G5244 boasters,G213 inventorsG2182 of evil things,G2556 disobedientG545 to parents,G1118
1:31
Without understanding,G801 covenantbreakers,G802 without natural affection,G794 implacable,G786 unmerciful:G415
1:32
WhoG3748 knowingG1921 the judgmentG1345 of God,G2316 thatG3754 they which commitG4238 such thingsG5108 areG1526 worthyG514 of death,G2288 notG3756 onlyG3440 doG4160 the same,G846 butG2532 haveG235 pleasureG4909 in them that doG4238 them.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego Dawid: Nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka, ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy.
II Sam 9:7

W Chrystusie

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Dz 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Był król który nazywał się So (II Król 17:4), ołtarz który nazywał się Ed (Joz 22:34) i człowiek o imieniu Chen (UBG Za 6:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Sela. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, Że Pan słyszy, gdy do niego wołam.
Ps 4:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić