„Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę.”

Biblia Warszawska: Ewangelia św. Łukasza 7,5

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Kolosan 4:9

Tytuł oryginalny
Colossians
4:1
Masters,G2962 giveG3930 unto your servantsG1401 that which is justG1342 andG2532 equal;G2471 knowingG1492 thatG3754 yeG5210 alsoG2532 haveG2192 a MasterG2962 inG1722 heaven.G3772
4:2
ContinueG4342 in prayer,G4335 and watchG1127 inG1722 the sameG846 withG1722 thanksgiving;G2169
4:3
WithalG260 prayingG4336 alsoG2532 forG4012 us,G2257 thatG2443 GodG2316 would openG455 unto usG2254 a doorG2374 of utterance,G3056 to speakG2980 the mysteryG3466 of Christ,G5547 forG1223 whichG3739 I amG1210 alsoG2532 in bonds:G1210
4:4
ThatG2443 I may makeG5319 itG846 manifest,G5319 asG5613 IG3165 oughtG1163 to speak.G2980
4:5
WalkG4043 inG1722 wisdomG4678 towardG4314 them that are without,G1854 redeemingG1805 the time.G2540
4:6
Let yourG5216 speechG3056 be alwayG3842 withG1722 grace,G5485 seasonedG741 with salt,G217 that ye may knowG1492 howG4459 yeG5209 oughtG1163 to answerG611 everyG1538 man.G1520
4:7
AllG3956 myG1691 stateG2596 shallG1107 TychicusG5190 declareG1107 unto you,G5213 who is a belovedG27 brother,G80 andG2532 a faithfulG4103 ministerG1249 andG2532 fellowservantG4889 inG1722 the Lord:G2962
4:8
WhomG3739 I have sentG3992 untoG4314 youG5209 forG1519 the sameG846 purpose,G5124 thatG2443 he might knowG1097 yourG5216 estate,G4012 andG2532 comfortG3870 yourG5216 hearts;G2588
4:9
WithG4862 Onesimus,G3682 a faithfulG4103 andG2532 belovedG27 brother,G80 whoG3739 isG2076 one ofG1537 you.G5216 They shall make knownG1107 unto youG5213 all thingsG3956 whichG3588 are done here.G5602
4:10
AristarchusG708 myG3450 fellowprisonerG4869 salutethG782 you,G5209 andG2532 Marcus,G3138 sister's sonG431 to Barnabas,G921 , G4012 (touching whomG3739 ye receivedG2983 commandments:G1785 ifG1437 he comeG2064 untoG4314 you,G5209 receiveG1209 him;G846)
4:11
AndG2532 Jesus,G2424 whichG3588 is calledG3004 Justus,G2459 whoG3588 areG5607 ofG1537 the circumcision.G4061 TheseG3778 onlyG3441 are my fellowworkersG4904 untoG1519 the kingdomG932 of God,G2316 whichG3748 have beenG1096 a comfortG3931 unto me.G3427
4:12
Epaphras,G1889 who is one ofG1537 you,G5216 a servantG1401 of Christ,G5547 salutethG782 you,G5209 alwaysG3842 labouring ferventlyG75 forG5228 youG5216 inG1722 prayers,G4335 thatG2443 ye may standG2476 perfectG5046 andG2532 completeG4137 inG1722 allG3956 the willG2307 of God.G2316
4:13
ForG1063 I bearG3140 himG846 record,G3140 thatG3754 he hathG2192 a greatG4183 zealG2205 forG5228 you,G5216 andG2532 them that are inG1722 Laodicea,G2993 andG2532 them inG1722 Hierapolis.G2404
4:14
Luke,G3065 the belovedG27 physician,G2395 andG2532 Demas,G1214 greetG782 you.G5209
4:15
SaluteG782 the brethrenG80 which are inG1722 Laodicea,G2993 andG2532 Nymphas,G3564 andG2532 the churchG1577 which is inG2596 hisG846 house.G3624
4:16
AndG2532 whenG3752 this epistleG1992 is readG314 amongG3844 you,G5213 causeG4160 thatG2443 it be readG314 alsoG2532 inG1722 the churchG1577 of the Laodiceans;G2994 andG2532 thatG2443 yeG314, G5210 likewiseG2532 readG314 the epistle fromG1537 Laodicea.G2993
4:17
AndG2532 sayG2036 to Archippus,G751 Take heedG991 to the ministryG1248 whichG3739 thou hast receivedG3880 inG1722 the Lord,G2962 thatG2443 thou fulfilG4137 it.G846
4:18
The salutationG783 by the handG5495 of meG1699 Paul.G3972 RememberG3421 myG3450 bonds.G1199 GraceG5485 be withG3326 you.G5216 AmenG281, G1125. [ Written fromG575 RomeG4516 toG4314 ColossiansG2858 byG1223 TychicusG5190 andG2532 Onesimus.G3682]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię...
Efez 3:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Izraelici wędrowali 40 lat po pustyni ich ubrania i sandały nie zużyły się (V Mojż 29:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić