„A aczkolwiek Niniwe było jako sadzawka wód od początku swego, wszakże już sami uciekają; a choć kto rzecze: Stójcie, stójcie! wszakże się nikt nie obejrzy.”

Biblia Gdańska (1632): Nahum 2,8

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Kolosan 3:2

Tytuł oryginalny
Colossians
3:1
IfG1487 yeG4891 thenG3767 be risenG4891 with Christ,G5547 seekG2212 those things which are above,G507 whereG3757 ChristG5547 sittethG2076, G2521 onG1722 the right handG1188 of God.G2316
3:2
Set your affectionG5426 on things above,G507 notG3361 on things onG1909 the earth.G1093
3:3
ForG1063 ye are dead,G599 andG2532 yourG5216 lifeG2222 is hidG2928 withG4862 ChristG5547 inG1722 God.G2316
3:4
WhenG3752 Christ,G5547 who is ourG2257 life,G2222 shall appear,G5319 thenG5119 shallG5319 yeG5210 alsoG2532 appearG5319 withG4862 himG846 inG1722 glory.G1391
3:5
MortifyG3499 thereforeG3767 yourG5216 membersG3196 whichG3588 are uponG1909 the earth;G1093 fornication,G4202 uncleanness,G167 inordinate affection,G3806 evilG2556 concupiscence,G1939 andG2532 covetousness,G4124 whichG3748 isG2076 idolatry:G1495
3:6
ForG1223 which things' sakeG3739 the wrathG3709 of GodG2316 comethG2064 onG1909 the childrenG5207 of disobedience:G543
3:7
InG1722 the whichG3739 yeG5210 alsoG2532 walkedG4043 some time,G4218 whenG3753 ye livedG2198 inG1722 them.G846
3:8
ButG1161 nowG3570 yeG5210 alsoG2532 put offG659 all these;G3956 anger,G3709 wrath,G2372 malice,G2549 blasphemy,G988 filthy communicationG148 out ofG1537 yourG5216 mouth.G4750
3:9
LieG5574 notG3361 one to anotherG240, G1519, seeing that ye have put offG554 the oldG3820 manG444 withG4862 hisG846 deeds;G4234
3:10
AndG2532 have put onG1746 the newG3501 man, whichG3588 is renewedG341 inG1519 knowledgeG1922 afterG2596 the image of himG1504 that createdG2936 him:G846
3:11
WhereG3699 there isG1762 neitherG3756 GreekG1672 norG2532 Jew,G2453 circumcisionG4061 norG2532 uncircumcision,G203 Barbarian,G915 Scythian,G4658 bondG1401 nor free:G1658 butG235 ChristG5547 is all,G3956 andG2532 inG1722 all.G3956
3:12
Put onG1746 therefore,G3767 asG5613 the electG1588 of God,G2316 holyG40 andG2532 beloved,G25 bowelsG4698 of mercies,G3628 kindness,G5544 humbleness of mind,G5012 meekness,G4236 longsuffering;G3115
3:13
ForbearingG430 one another,G240 andG2532 forgivingG5483 one another,G1438 ifG1437 any manG5100 haveG2192 a quarrelG3437 againstG4314 any:G5100 even asG2532, G2531 ChristG5547 forgaveG5483 you,G5213 soG3779 alsoG2532 do ye.G5210
3:14
AndG1161 aboveG1909 allG3956 these thingsG5125 put on charity,G26 whichG3748 isG2076 the bondG4886 of perfectness.G5047
3:15
AndG2532 letG1018 the peaceG1515 of GodG2316 ruleG1018 inG1722 yourG5216 hearts,G2588 toG1519 the whichG3739 alsoG2532 ye are calledG2564 inG1722 oneG1520 body;G4983 andG2532 be yeG1096 thankful.G2170
3:16
LetG1774 the wordG3056 of ChristG5547 dwellG1774 inG1722 youG5213 richlyG4146 inG1722 allG3956 wisdom;G4678 teachingG1321 andG2532 admonishingG3560 one anotherG1438 in psalmsG5568 andG2532 hymnsG5215 andG2532 spiritualG4152 songs,G5603 singingG103 withG1722 graceG5485 inG1722 yourG5216 heartsG2588 to the Lord.G2962
3:17
AndG2532 whatsoeverG3956 yeG3748 doG4160, G302 inG1722 wordG3056 orG1722, G2228 deed,G2041 do allG3956 inG1722 the nameG3686 of the LordG2962 Jesus,G2424 giving thanksG2168 to GodG2316 andG2532 the FatherG3962 byG1223 him.G846
3:18
Wives,G1135 submit yourselvesG5293 unto your ownG2398 husbands,G435 asG5613 it is fitG433 inG1722 the Lord.G2962
3:19
Husbands,G435 loveG25 your wives,G1135 andG2532 beG4087 notG3361 bitterG4087 againstG4314 them.G846
3:20
Children,G5043 obeyG5219 your parentsG1118 inG2596 all things:G3956 forG1063 thisG5124 isG2076 well pleasingG2101 unto the Lord.G2962
3:21
Fathers,G3962 provokeG2042 notG3361 yourG5216 childrenG5043 to anger, lestG3363 they be discouraged.G120
3:22
Servants,G1401 obeyG5219 inG2596 all thingsG3956 your mastersG2962 accordingG2596 to the flesh;G4561 notG3361 withG1722 eyeservice,G3787 asG5613 menpleasers;G441 butG235 inG1722 singlenessG572 of heart,G2588 fearingG5399 God:G2316
3:23
AndG2532 whatsoeverG1437, G3956 yeG3748 do,G4160 doG2038 it heartilyG5590, G1537, asG5613 to the Lord,G2962 andG2532 notG3756 unto men;G444
3:24
KnowingG1492 thatG3754 ofG575 the LordG2962 ye shall receiveG618 the rewardG469 of the inheritance:G2817 forG1063 ye serveG1398 the LordG2962 Christ.G5547
3:25
ButG1161 he that doeth wrongG91 shall receiveG2865 for the wrongG91 whichG3739 he hath done:G91 andG2532 there isG2076 noG3756 respect of persons.G4382

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dzięki Bożej ponadnaturalnej mocy Eliasz biegł przed rydwanem króla Achaba przez około 15-20 mil (około 25-30 km) wyprzedzając go w drodze do Jezreel (I Król 18:46).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
I Tes 5:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić