„aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni.”

Biblia Tysiąclecia: List św. Judy 1,15

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Kolosan 2:8

Tytuł oryginalny
Colossians
2:1
ForG1063 I wouldG2309 that yeG5209 knewG1492 what greatG2245 conflictG73 I haveG2192 forG4012 you,G5216 andG2532 for them atG1722 Laodicea,G2993 andG2532 for as many asG3745 haveG3708 notG3756 seenG3708 myG3450 faceG4383 inG1722 the flesh;G4561
2:2
ThatG2443 theirG846 heartsG2588 might be comforted,G3870 being knit togetherG4822 inG1722 love,G26 andG2532 untoG1519 allG3956 richesG4149 of the full assuranceG4136 of understanding,G4907 toG1519 the acknowledgementG1922 of the mysteryG3466 of God,G2316 andG2532 of the Father,G3962 andG2532 of Christ;G5547
2:3
InG1722 whomG3739 areG1526 hidG614 allG3956 the treasuresG2344 of wisdomG4678 andG2532 knowledge.G1108
2:4
AndG1161 thisG5124 I say,G3004 lestG3363 any manG5100 should beguileG3884 youG5209 withG1722 enticing words.G4086
2:5
ForG1063 thoughG1499 I be absentG548 in the flesh,G4561 yetG235 am IG1510 withG4862 youG5213 in the spirit,G4151 joyingG5463 andG2532 beholdingG991 yourG5216 order,G5010 andG2532 the stedfastnessG4733 of yourG5216 faithG4102 inG1519 Christ.G5547
2:6
AsG5613 ye haveG3880 thereforeG3767 receivedG3880 ChristG5547 JesusG2424 the Lord,G2962 so walk yeG4043 inG1722 him:G846
2:7
RootedG4492 andG2532 built upG2026 inG1722 him,G846 andG2532 stablishedG950 inG1722 the faith,G4102 asG2531 ye have been taught,G1321 aboundingG4052 thereinG846, G1722 withG1722 thanksgiving.G2169
2:8
BewareG991 lestG3361 any manG5100 spoilG2071, G4812 youG5209 throughG1223 philosophyG5385 andG2532 vainG2756 deceit,G539 afterG2596 the traditionG3862 of men,G444 afterG2596 the rudimentsG4747 of the world,G2889 andG2532 notG3756 afterG2596 Christ.G5547
2:9
ForG3754 inG1722 himG846 dwellethG2730 allG3956 the fulnessG4138 of the GodheadG2320 bodily.G4985
2:10
AndG2532 ye areG2075 completeG4137 inG1722 him,G846 whichG3739 isG2076 the headG2776 of allG3956 principalityG746 andG2532 power:G1849
2:11
InG1722 whomG3739 alsoG2532 ye are circumcisedG4059 with the circumcisionG4061 made without hands,G886 inG1722 putting offG555 the bodyG4983 of the sinsG266 of the fleshG4561 byG1722 the circumcisionG4061 of Christ:G5547
2:12
Buried withG4916 himG846 inG1722 baptism,G908 whereinG3739, G1722 alsoG2532 ye are risen withG4891 him throughG1223 the faithG4102 of the operationG1753 of God,G2316 whoG3588 hath raisedG1453 himG846 fromG1537 the dead.G3498
2:13
AndG2532 you,G5209 beingG5607 deadG3498 inG1722 your sinsG3900 andG2532 the uncircumcisionG203 of yourG5216 flesh,G4561 hath he quickened togetherG4806 withG4862 him,G846 having forgivenG5483 youG5213 allG3956 trespasses;G3900
2:14
Blotting outG1813 the handwritingG5498 of ordinancesG1378 that was againstG2596 us,G2257 whichG3739 wasG2258 contraryG5227 to us,G2254 andG2532 tookG142 itG846 out ofG1537 the way,G3319 nailingG4338 itG846 to his cross;G4716
2:15
And having spoiledG554 principalitiesG746 andG2532 powers,G1849 he made a shew of themG1165 openlyG3954, G1722, triumphing overG2358 themG846 inG1722 it.G846
2:16
LetG2919 noG3361 manG5100 thereforeG3767 judgeG2919 youG5209 inG1722 meat,G1035 orG2228 inG1722 drink,G4213 orG2228 inG1722 respectG3313 of an holyday,G1859 orG2228 of the new moon,G3561 orG2228 of the sabbathG4521 days:
2:17
WhichG3739 areG2076 a shadowG4639 of things to come;G3195 butG1161 the bodyG4983 is of Christ.G5547
2:18
LetG2603 no manG3367 beguileG2603 youG5209 of your rewardG2603 inG1722 a voluntaryG2309 humilityG5012 andG2532 worshippingG2356 of angels,G32 intruding intoG1687 those things whichG3739 he hathG3708 notG3361 seen,G3708 vainlyG1500 puffed upG5448 byG5259 hisG846 fleshlyG4561 mind,G3563
2:19
AndG2532 notG3756 holdingG2902 the Head,G2776 fromG1537 whichG3739 allG3956 the bodyG4983 byG1223 jointsG860 andG2532 bandsG4886 having nourishment ministered,G2023 andG2532 knit together,G4822 increasethG837 with the increaseG838 of God.G2316
2:20
WhereforeG3767 ifG1487 ye be deadG599 withG4862 ChristG5547 fromG575 the rudimentsG4747 of the world,G2889 why,G5101 as thoughG5613 livingG2198 inG1722 the world,G2889 are ye subject to ordinances,G1379
2:21
(Touch not;G3361 tasteG1089 not;G3366 handleG2345 not;G3366
2:22
WhichG3739 allG3956 areG2076 toG1519 perishG5356 with the using;G671) afterG2596 the commandmentsG1778 andG2532 doctrinesG1319 of men?G444
2:23
Which thingsG3748 haveG2192 indeedG3303 a shewG2076, G3056 of wisdomG4678 inG1722 will worship,G1479 andG2532 humility,G5012 andG2532 neglectingG857 of the body;G4983 notG3756 inG1722 anyG5100 honourG5092 toG4314 the satisfyingG4140 of the flesh.G4561

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.
Iz 53:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Przykrycie Przybytku było zrobione z baranich skór barwionych na czerwono i skór borsuczych które kładziono na wierzch. (II Mojż 26:14, II Mojż 36:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
Gal 3:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić