„Wszedł tedy Mojżesz i Aaron do Faraona, i mówili mu: Tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków: Dokądże nie chcesz uniżyć się przede mną? Wypuść lud mój, aby mi służył.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Mojżeszowa 10,3

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Kolosan 1:21

Tytuł oryginalny
Colossians
1:1
Paul,G3972 an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 byG1223 the willG2307 of God,G2316 andG2532 TimotheusG5095 our brother,G80
1:2
To the saintsG40 andG2532 faithfulG4103 brethrenG80 inG1722 ChristG5547 which are atG1722 Colosse:G2857 GraceG5485 be unto you,G5213 andG2532 peace,G1515 fromG575 GodG2316 ourG2257 FatherG3962 andG2532 the LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
1:3
We give thanksG2168 to GodG2316 andG2532 the FatherG3962 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 prayingG4336 alwaysG3842 forG4012 you,G5216
1:4
Since we heardG191 of yourG5216 faithG4102 inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 andG2532 of the loveG26 whichG3588 ye have toG1519 allG3956 the saints,G40
1:5
ForG1223 the hopeG1680 whichG3588 is laid upG606 for youG5213 inG1722 heaven,G3772 whereofG3739 ye heard beforeG4257 inG1722 the wordG3056 of the truthG225 of the gospel;G2098
1:6
WhichG3588 is comeG3918 untoG1519 you,G5209 asG2532 itG2531 is inG1722 allG3956 the world;G2889 andG2532 bringeth forth fruitG2076, G2592, asG2531 it doth alsoG2532 inG1722 you,G5213 sinceG575 theG3739 dayG2250 ye heardG191 of it, andG2532 knewG1921 the graceG5485 of GodG2316 inG1722 truth:G225
1:7
AsG2531 yeG3129 alsoG2532 learnedG3129 ofG575 EpaphrasG1889 ourG2257 dearG27 fellowservant,G4889 whoG3739 isG2076 forG5228 youG5216 a faithfulG4103 ministerG1249 of Christ;G5547
1:8
WhoG3588 alsoG2532 declaredG1213 unto usG2254 yourG5216 loveG26 inG1722 the Spirit.G4151
1:9
ForG1223 this causeG5124 weG2249 also,G2532 sinceG575 theG3739 dayG2250 we heardG191 it, doG3973 notG3756 ceaseG3973 to prayG4336 forG5228 you,G5216 andG2532 to desireG154 thatG2443 ye might be filledG4137 with the knowledgeG1922 of hisG846 willG2307 inG1722 allG3956 wisdomG4678 andG2532 spiritualG4152 understanding;G4907
1:10
That yeG5209 might walkG4043 worthyG516 of the LordG2962 untoG1519 allG3956 pleasing,G699 being fruitfulG2592 inG1722 everyG3956 goodG18 work,G2041 andG2532 increasingG837 inG1519 the knowledgeG1922 of God;G2316
1:11
StrengthenedG1412 withG1722 allG3956 might,G1411 according toG2596 hisG846 gloriousG1391 power,G2904 untoG1519 allG3956 patienceG5281 andG2532 longsufferingG3115 withG3326 joyfulness;G5479
1:12
Giving thanksG2168 unto the Father,G3962 whichG3588 hath madeG2427 usG2248 meetG2427 toG1519 be partakersG3310 of the inheritanceG2819 of the saintsG40 inG1722 light:G5457
1:13
WhoG3739 hath deliveredG4506 usG2248 fromG1537 the powerG1849 of darkness,G4655 andG2532 hath translatedG3179 us intoG1519 the kingdomG932 of hisG846 dearG26 Son:G5207
1:14
InG1722 whomG3739 we haveG2192 redemptionG629 throughG1223 hisG846 blood,G129 even the forgivenessG859 of sins:G266
1:15
WhoG3739 isG2076 the imageG1504 of the invisibleG517 God,G2316 the firstbornG4416 of everyG3956 creature:G2937
1:16
ForG3754 byG1722 himG846 wereG2936 all thingsG3956 created,G2936 that are inG1722 heaven,G3772 andG2532 that are inG1909 earth,G1093 visibleG3707 andG2532 invisible,G517 whetherG1535 they be thrones,G2362 orG1535 dominions,G2963 orG1535 principalities,G746 orG1535 powers:G1849 all thingsG3956 were createdG2936 byG1223 him,G846 andG2532 forG1519 him:G846
1:17
AndG2532 heG846 isG2076 beforeG4253 all things,G3956 andG2532 byG1722 himG846 all thingsG3956 consist.G4921
1:18
AndG2532 heG846 isG2076 the headG2776 of the body,G4983 the church:G1577 whoG3739 isG2076 the beginning,G746 the firstbornG4416 fromG1537 the dead;G3498 thatG2443 inG1722 allG3956 things heG846 might haveG1096 the preeminence.G4409
1:19
For it pleasedG2106 the Father thatG3754 inG1722 himG846 shouldG2730 allG3956 fulnessG4138 dwell;G2730
1:20
And,G2532 having made peaceG1517 throughG1223 the bloodG129 of hisG846 cross,G4716 byG1223 himG846 to reconcileG604 all thingsG3956 untoG1519 himself;G846 byG1223 him,G846 I say, whetherG1535 they be things inG1909 earth,G1093 orG1535 things inG1722 heaven.G3772
1:21
AndG2532 you,G5209 that wereG5607 sometimeG4218 alienatedG526 andG2532 enemiesG2190 in your mindG1271 byG1722 wickedG4190 works,G2041 yetG1161 nowG3570 hath he reconciled
1:22
G604 InG1722 the bodyG4983 of hisG846 fleshG4561 throughG1223 death,G2288 to presentG3936 youG5209 holyG40 andG2532 unblameableG299 andG2532 unreproveableG410 in hisG846 sight:G2714
1:23
IfG1489 ye continueG1961 in the faithG4102 groundedG2311 andG2532 settled,G1476 andG2532 be notG3361 moved awayG3334 fromG575 the hopeG1680 of the gospel,G2098 whichG3739 ye have heard,G191 and whichG3588 was preachedG2784 toG1722 everyG3956 creatureG2937 which is underG5259 heaven;G3772 whereofG3739 IG1473 PaulG3972 am madeG1096 a minister;G1249
1:24
WhoG3739 nowG3568 rejoiceG5463 inG1722 myG3450 sufferingsG3804 forG5228 you,G5216 andG2532 fill upG466 that which is behindG5303 of the afflictionsG2347 of ChristG5547 inG1722 myG3450 fleshG4561 forG5228 hisG846 body'sG4983 sake,G5228 which isG3603 the church:G1577
1:25
WhereofG3739 IG1473 am madeG1096 a minister,G1249 according toG2596 the dispensationG3622 of GodG2316 whichG3588 is givenG1325 to meG3427 forG1519 you,G5209 to fulfilG4137 the wordG3056 of God;G2316
1:26
Even the mysteryG3466 whichG3588 hath been hidG613 fromG575 agesG165 andG2532 fromG575 generations,G1074 butG1161 nowG3570 is made manifestG5319 to hisG846 saints:G40
1:27
To whomG3739 GodG2316 wouldG2309 make knownG1107 whatG5101 is the richesG4149 of the gloryG1391 of thisG5127 mysteryG3466 amongG1722 the Gentiles;G1484 whichG3739 isG2076 ChristG5547 inG1722 you,G5213 the hopeG1680 of glory:G1391
1:28
WhomG3739 weG2249 preach,G2605 warningG3560 everyG3956 man,G444 andG2532 teachingG1321 everyG3956 manG444 inG1722 allG3956 wisdom;G4678 thatG2443 we may presentG3936 everyG3956 manG444 perfectG5046 inG1722 ChristG5547 Jesus:G2424
1:29
WhereuntoG3739, G1519 IG2872 alsoG2532 labour,G2872 strivingG75 according toG2596 hisG846 working,G1753 whichG3588 workethG1754 inG1722 meG1698 mightilyG1411, G1722.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego ...
BG Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze Liczb (IV Mojż 14:2) Izraelici narzekają mówiąc: “Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli!". Bóg spełnił ich prośbę w (IV Mojż 14:28-29) "... uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie: Na tej pustyni legną wasze trupy ...".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
Ps 73:25-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić