„Jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.”

Biblia Warszawska: List św. Judy 1,25

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Galacjan 5:6

Tytuł oryginalny
Galatians
5:1
Stand fastG4739 thereforeG3767 in the libertyG1657 wherewithG3739 ChristG5547 hath madeG1659 usG2248 free,G1659 andG2532 beG1758 notG3361 entangledG1758 againG3825 with the yokeG2218 of bondage.G1397
5:2
Behold,G2396 IG1473 PaulG3972 sayG3004 unto you,G5213 thatG3754 ifG1437 ye be circumcised,G4059 ChristG5547 shall profitG5623 youG5209 nothing.G3762
5:3
ForG1161 I testifyG3143 againG3825 to everyG3956 manG444 that is circumcised,G4059 thatG3754 he isG2076 a debtorG3781 to doG4160 the wholeG3650 law.G3551
5:4
ChristG5547 is become of no effect unto youG2673, G575, whosoever of youG3748 are justifiedG1344 byG1722 the law;G3551 ye are fallen fromG1601 grace.G5485
5:5
ForG1063 weG2249 through the SpiritG4151 wait forG553 the hopeG1680 of righteousnessG1343 byG1537 faith.G4102
5:6
ForG1063 inG1722 JesusG2424 ChristG5547 neitherG3777 circumcisionG4061 availethG2480 any thing,G5100 norG3777 uncircumcision;G203 butG235 faithG4102 which workethG1754 byG1223 love.G26
5:7
Ye did runG5143 well;G2573 whoG5101 did hinderG348, G1465 youG5209 that ye shouldG3982 notG3361 obeyG3982 the truth?G225
5:8
This persuasionG3988 cometh notG3756 ofG1537 him that callethG2564 you.G5209
5:9
A littleG3398 leavenG2219 leavenethG2220 the wholeG3650 lump.G5445
5:10
IG1473 have confidenceG3982 inG1519 youG5209 throughG1722 the Lord,G2962 thatG3754 ye will beG5426 noneG3762 otherwiseG243 minded:G5426 butG1161 he that troublethG5015 youG5209 shall bearG941 his judgment,G2917 whosoeverG3748 he beG5600, G302.
5:11
AndG1161 I,G1473 brethren,G80 ifG1487 IG2784 yetG2089 preachG2784 circumcision,G4061 whyG5101 do IG1377 yetG2089 suffer persecution?G1377 thenG686 isG2673 the offenceG4625 of the crossG4716 ceased.G2673
5:12
I wouldG3785 they wereG609 evenG2532 cut offG609 which troubleG387 you.G5209
5:13
For,G1063 brethren,G80 yeG5210 have been calledG2564 untoG1909 liberty;G1657 onlyG3440 use notG3361 libertyG1657 forG1519 an occasionG874 to the flesh,G4561 butG235 byG1223 loveG26 serveG1398 one another.G240
5:14
ForG1063 allG3956 the lawG3551 is fulfilledG4137 inG1722 oneG1520 word,G3056 even inG1722 this; Thou shalt loveG25 thyG4675 neighbourG4139 asG5613 thyself.G1438
5:15
ButG1161 ifG1487 ye biteG1143 andG2532 devourG2719 one another,G240 take heedG991 that ye beG335 notG3361 consumedG355 oneG240 ofG5259 another.G240
5:16
This I sayG3004 then,G1161 WalkG4043 in the Spirit,G4151 andG2532 ye shallG5055 notG3364 fulfilG5055 the lustG1939 of the flesh.G4561
5:17
ForG1063 the fleshG4561 lustethG1937 againstG2596 the Spirit,G4151 andG1161 the SpiritG4151 againstG2596 the flesh:G4561 andG1161 theseG5023 are contraryG480 the one to the other:G240 so thatG2443 ye cannotG3363 doG4160 the thingsG5023 thatG302 yeG3739 would.G2309
5:18
ButG1161 ifG1487 ye be ledG71 of the Spirit,G4151 ye areG2075 notG3756 underG5259 the law.G3551
5:19
NowG1161 the worksG2041 of the fleshG4561 areG2076 manifest,G5318 whichG3748 areG2076 these; Adultery,G3430 fornication,G4202 uncleanness,G167 lasciviousness,G766
5:20
Idolatry,G1495 witchcraft,G5331 hatred,G2189 variance,G2054 emulations,G2205 wrath,G2372 strife,G2052 seditions,G1370 heresies,G139
5:21
Envyings,G5355 murders,G5408 drunkenness,G3178 revellings,G2970 andG2532 suchG5125 like:G3664 of the whichG3739 I tellG4302 youG5213 before,G4302 asG2531 I haveG4277 alsoG2532 told you in time past,G4277 thatG3754 they which doG4238 such thingsG5108 shallG2816 notG3756 inheritG2816 the kingdomG932 of God.G2316
5:22
ButG1161 the fruitG2590 of the SpiritG4151 isG2076 love,G26 joy,G5479 peace,G1515 longsuffering,G3115 gentleness,G5544 goodness,G19 faith,G4102
5:23
Meekness,G4236 temperance:G1466 againstG2596 suchG5108 there isG2076 noG3756 law.G3551
5:24
AndG1161 they that areG3588 Christ'sG5547 have crucifiedG4717 the fleshG4561 withG4862 the affectionsG3804 andG2532 lusts.G1939
5:25
IfG1487 we liveG2198 in the Spirit,G4151 let usG4748 alsoG2532 walkG4748 in the Spirit.G4151
5:26
Let usG1096 notG3361 beG1096 desirous of vain glory,G2755 provokingG4292 one another,G240 envyingG5354 one another.G240

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
I Jan 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ściany Świątyni Bożej wyłożone były drewnem cedrowym a jej podłoga drzewem cyprysowym (I Król 6:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.
Iz 54:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić