„Cić są jako zmazy w świętych biesiadach waszych, gdy z wami używają okrom bojaźni żadnego, sami siebie pasąc; obłoki bez wody, które pędzą wiatry; drzewa niepłodne, dwakroć martwe i wykorzenione.”

Biblia Brzeska: List św. Judy 1,12

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Galacjan 3:12

Tytuł oryginalny
Galatians
3:1
OG5599 foolishG453 Galatians,G1052 whoG5101 hath bewitchedG940 you,G5209 that ye shouldG3982 notG3361 obeyG3982 the truth,G225 beforeG2596 whoseG3739 eyesG3788 JesusG2424 ChristG5547 hath been evidently set forth,G4270 crucifiedG4717 amongG1722 you?G5213
3:2
ThisG5124 onlyG3440 wouldG2309 I learnG3129 ofG575 you,G5216 Received yeG2983 the SpiritG4151 byG1537 the worksG2041 of the law,G3551 orG2228 byG1537 the hearingG189 of faith?G4102
3:3
Are yeG2075 soG3779 foolish?G453 having begunG1728 in the Spirit,G4151 are yeG2005 nowG3568 made perfectG2005 by the flesh?G4561
3:4
Have ye sufferedG3958 so many thingsG5118 in vain?G1500 if it be yetG2532 inG1489 vain.G1500
3:5
He thereforeG3767 that ministerethG2023 to youG5213 the Spirit,G4151 andG2532 workethG1754 miraclesG1411 amongG1722 you,G5213 doeth he it byG1537 the worksG2041 of the law,G3551 orG2228 byG1537 the hearingG189 of faith?G4102
3:6
Even asG2531 AbrahamG11 believedG4100 God,G2316 andG2532 it was accountedG3049 to himG846 forG1519 righteousness.G1343
3:7
Know yeG1097 thereforeG686 thatG3754 they which are ofG1537 faith,G4102 the sameG3778 areG1526 the childrenG5207 of Abraham.G11
3:8
AndG1161 the scripture,G1124 foreseeingG4275 thatG3754 GodG2316 would justifyG1344 the heathenG1484 throughG1537 faith,G4102 preached before the gospelG4283 unto Abraham,G11 saying,G3754 InG1722 theeG4671 shallG1757 allG3956 nationsG1484 be blessed.G1757
3:9
So thenG5620 they which be ofG1537 faithG4102 are blessedG2127 withG4862 faithfulG4103 Abraham.G11
3:10
ForG1063 as many asG3745 areG1526 ofG1537 the worksG2041 of the lawG3551 areG1526 underG5259 the curse:G2671 forG1063 it is written,G1125 CursedG1944 is every oneG3956 thatG3739 continuethG1696 notG3756 inG1722 all thingsG3956 whichG3588 are writtenG1125 inG1722 the bookG975 of the lawG3551 to doG4160 them.G846
3:11
ButG1161 thatG3754 no manG3762 is justifiedG1344 byG1722 the lawG3551 in the sightG3844 of God,G2316 it is evident:G1212 for,G3754 The justG1342 shall liveG2198 byG1537 faith.G4102
3:12
AndG1161 the lawG3551 isG2076 notG3756 ofG1537 faith:G4102 but,G235 The manG444 that doethG4160 themG846 shall liveG2198 inG1722 them.G846
3:13
ChristG5547 hath redeemedG1805 usG2248 fromG1537 the curseG2671 of the law,G3551 being madeG1096 a curseG2671 forG5228 us:G2257 forG1063 it is written,G1125 CursedG1944 is every oneG3956 that hangethG2910 onG1909 a tree:G3586
3:14
ThatG2443 the blessingG2129 of AbrahamG11 might comeG1096 onG1519 the GentilesG1484 throughG1722 JesusG2424 Christ;G5547 thatG2443 we might receiveG2983 the promiseG1860 of the SpiritG4151 throughG1223 faith.G4102
3:15
Brethren,G80 I speakG3004 after the manner ofG2596 men;G444 Though it be butG3676 a man'sG444 covenant,G1242 yet if it be confirmed,G2964 no manG3762 disannulleth,G114 orG2228 addeth thereto.G1928
3:16
NowG1161 to AbrahamG11 andG2532 hisG846 seedG4690 wereG4483 the promisesG1860 made.G4483 He saithG3004 not,G3756 AndG2532 to seeds,G4690 asG5613 ofG1909 many;G4183 butG235 asG5613 ofG1909 one,G1520 AndG2532 to thyG4675 seed,G4690 whichG3739 isG2076 Christ.G5547
3:17
AndG1161 thisG5124 I say,G3004 that the covenant,G1242 that was confirmed beforeG4300 ofG5259 GodG2316 inG1519 Christ,G5547 the law,G3551 which wasG1096 four hundredG5071 andG2532 thirtyG5144 yearsG2094 after,G3326 cannotG3756 disannul,G208 thatG1519 it should makeG2673 the promiseG1860 of none effect.G2673
3:18
ForG1063 ifG1487 the inheritanceG2817 be ofG1537 the law,G3551 it is no moreG3765 ofG1537 promise:G1860 butG1161 GodG2316 gaveG5483 it to AbrahamG11 byG1223 promise.G1860
3:19
WhereforeG5101 thenG3767 serveth the law?G3551 It was addedG4369 because ofG5484 transgressions,G3847 tillG3757 theG891 seedG4690 should comeG2064 to whomG3739 the promise was made;G1861 and it was ordainedG1299 byG1223 angelsG32 inG1722 the handG5495 of a mediator.G3316
3:20
NowG1161 a mediatorG3316 isG2076 notG3756 a mediator of one,G1520 butG1161 GodG2316 isG2076 one.G1520
3:21
Is the lawG3551 thenG3767 againstG2596 the promisesG1860 of God?G2316 God forbidG1096, G3361: forG1063 ifG1487 there had beenG1325 a lawG3551 givenG1325 whichG3588 couldG1410 have given life,G2227 verilyG3689 righteousnessG1343 shouldG302 have beenG2258 byG1537 the law.G3551
3:22
ButG235 the scriptureG1124 hath concludedG4788 allG3956 underG5259 sin,G266 thatG2443 the promiseG1860 byG1537 faithG4102 of JesusG2424 ChristG5547 might be givenG1325 to them that believe.G4100
3:23
ButG1161 beforeG4253 faithG4102 came,G2064 we were keptG5432 underG5259 the law,G3551 shut upG4788 untoG1519 the faithG4102 which should afterwardsG3195 be revealed.G601
3:24
WhereforeG5620 the lawG3551 wasG1096 ourG2257 schoolmasterG3807 to bring us untoG1519 Christ,G5547 thatG2443 we might be justifiedG1344 byG1537 faith.G4102
3:25
ButG1161 after that faithG4102 is come,G2064 we areG2070 no longerG3765, G2089 underG5259 a schoolmaster.G3807
3:26
ForG1063 ye areG2075 allG3956 the childrenG5207 of GodG2316 byG1223 faithG4102 inG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
3:27
ForG1063 as many of you asG3745 have been baptizedG907 intoG1519 ChristG5547 have put onG1746 Christ.G5547
3:28
There isG1762 neitherG3756 JewG2453 norG3761 Greek,G1672 there isG1762 neitherG3756 bondG1401 norG3761 free,G1658 there isG1762 neitherG3756 maleG730 norG2532 female:G2338 forG1063 yeG5210 areG2075 allG3956 oneG1520 inG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
3:29
AndG1161 ifG1487 yeG5210 be Christ's,G5547 thenG686 are yeG2075 Abraham'sG11 seed,G4690 andG2532 heirsG2818 accordingG2596 to the promise.G1860

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy Ezdrasz czytał Słowo Boże wszyscy zgromadzeni tam Izraelici stali: Nehemiasz 8:5. W niektórych kościołach ludzie podczas czytania Słowa Bożego stoją także po dziś dzień.
Ezdrasz czyta prawo

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Mat 5:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić