„Wkradli się bowiem jacyś ludzie, już dawno zapisani na ów wyrok, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, i zapierają się jedynego Władcy, Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

Biblia Przekład Toruński: List Judy 1,4

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Filipian 4:9

Tytuł oryginalny
Philippians
4:1
Therefore,G5620 myG3450 brethrenG80 dearly belovedG27 andG2532 longed for,G1973 myG3450 joyG5479 andG2532 crown,G4735 soG3779 stand fastG4739 inG1722 the Lord,G2962 my dearly beloved.G27
4:2
I beseechG3870 Euodias,G2136 andG2532 beseechG3870 Syntyche,G4941 that they be ofG5426 the sameG846 mindG5426 inG1722 the Lord.G2962
4:3
AndG2532 I intreatG2065 theeG4571 also,G2532 trueG1103 yokefellow,G4805 helpG4815 those womenG846 whichG3748 labouredG4866 with meG3427 inG1722 the gospel,G2098 withG3326 ClementG2815 also,G2532 andG2532 with otherG3062 myG3450 fellowlabourers,G4904 whoseG3739 namesG3686 are inG1722 the bookG976 of life.G2222
4:4
RejoiceG5463 inG1722 the LordG2962 alway:G3842 and againG3825 I say,G2046 Rejoice.G5463
4:5
LetG1097 yourG5216 moderationG1933 be knownG1097 unto allG3956 men.G444 The LordG2962 is at hand.G1451
4:6
Be carefulG3309 for nothing;G3367 butG235 inG1722 every thingG3956 by prayerG4335 andG2532 supplicationG1162 withG3326 thanksgivingG2169 letG1107 yourG5216 requestsG155 be made knownG1107 untoG4314 God.G2316
4:7
AndG2532 the peaceG1515 of God,G2316 whichG3588 passethG5242 allG3956 understanding,G3563 shall keepG5432 yourG5216 heartsG2588 andG2532 mindsG3540, G5216 throughG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
4:8
Finally,G3063 brethren,G80 whatsoever thingsG3745 areG2076 true,G227 whatsoever thingsG3745 are honest,G4586 whatsoever thingsG3745 are just,G1342 whatsoever thingsG3745 are pure,G53 whatsoever thingsG3745 are lovely,G4375 whatsoever thingsG3745 are of good report;G2163 if there be anyG1536 virtue,G703 andG2532 if there be anyG1536 praise,G1868 thinkG3049 on these things.G5023
4:9
Those things,G5023 whichG3739 ye haveG3129 bothG2532 learned,G3129 andG2532 received,G3880 andG2532 heard,G191 andG2532 seenG1492 inG1722 me,G1698 do:G4238 andG2532 the GodG2316 of peaceG1515 shall beG2071 withG3326 you.G5216
4:10
ButG1161 I rejoicedG5463 inG1722 the LordG2962 greatly,G3171 thatG3754 nowG2235 at the lastG4218 your careG5426, G330 ofG5228 meG1700 hath flourished again;G330 whereinG3739 yeG1909 wereG5426 alsoG2532 careful,G5426 butG1161 ye lacked opportunity.G170
4:11
NotG3756 that I speakG3004 in respectG2596 ofG3754 want:G5304 forG1063 IG1473 have learned,G3129 inG1722 whatsoever stateG3739 I am,G1510 therewith to beG1511 content.G842
4:12
IG1161 knowG1492 both how to be abased,G5013 andG2532 I knowG1492 how to abound:G4052 every whereG3956, G1722 andG2532 inG1722 all thingsG3956 I am instructedG3453 bothG2532 to be fullG5526 andG2532 to be hungry,G3983 bothG2532 to aboundG4052 andG2532 to suffer need.G5302
4:13
I can doG2480 all thingsG3956 throughG1722 ChristG5547 whichG3588 strengthenethG1743 me.G3165
4:14
NotwithstandingG4133 ye have wellG2573 done,G4160 that ye did communicate withG4790 myG3450 affliction.G2347
4:15
NowG1161 yeG5210 PhilippiansG5374 knowG1492 also,G2532 thatG3754 inG1722 the beginningG746 of the gospel,G2098 whenG3753 I departedG1831 fromG575 Macedonia,G3109 noG3762 churchG1577 communicated withG2841 meG3427 asG1519 concerningG3056 givingG1394 andG2532 receiving,G3028 butG1508 yeG5210 only.G3441
4:16
ForG3754 evenG2532 inG1722 ThessalonicaG2332 ye sentG3992 onceG530, G2532 andG2532 againG1364 untoG1519 myG3427 necessity.G5532
4:17
NotG3756 becauseG3754 I desireG1934 a gift:G1390 butG235 I desireG1934 fruitG2590 that may aboundG4121 toG1519 yourG5216 account.G3056
4:18
ButG1161 I haveG568 all,G3956 andG2532 abound:G4052 I am full,G4137 having receivedG1209 ofG3844 EpaphroditusG1891 the things which were sent fromG3844 you,G5216 an odourG3744 of a sweet smell,G2175 a sacrificeG2378 acceptable,G1184 wellpleasingG2101 to God.G2316
4:19
ButG1161 myG3450 GodG2316 shall supplyG4137 allG3956 yourG5216 needG5532 according toG2596 hisG846 richesG4149 inG1722 gloryG1391 byG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
4:20
NowG1161 unto GodG2316 andG2532 ourG2257 FatherG3962 be gloryG1391 forG1519 everG165 and ever.G165 Amen.G281
4:21
SaluteG782 everyG3956 saintG40 inG1722 ChristG5547 Jesus.G2424 The brethrenG80 which are withG4862 meG1698 greetG782 you.G5209
4:22
AllG3956 the saintsG40 saluteG782 youG5209, G1161, chieflyG3122 they that are ofG1537 Caesar'sG2541 household.G3614
4:23
The graceG5485 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 ChristG5547 be withG3326 youG5216 all.G3956 AmenG281, G4314. [ To the PhilippiansG5374 writtenG1125 fromG575 Rome,G4516 byG1223 Epaphroditus.G1891]

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Efez 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii o psach mówi się zawsze nieprzychylnie, porównywane są one w niej do: prostytutek (V Mojż 23:18), chciwego człowieka (Iz 56:10), złego człowieka (Fil 3:2, Obj 22:15). W czasach Biblijnych psy były zwierzętami którymi się pogardzało.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.
Ps 57:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić