„A teraz proszę cię, pani, nie pisząc ci jakby nowego przykazania, ale to, co mieliśmy od początku - abyśmy jedni drugich miłowali.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list spisany przez Jana 1,5

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Filipian 3:12

Tytuł oryginalny
Philippians
3:1
Finally,G3063 myG3450 brethren,G80 rejoiceG5463 inG1722 the Lord.G2962 To writeG1125 the same thingsG846 to you,G5213 to meG1698 indeedG3303 is notG3756 grievous,G3636 butG1161 for youG5213 it is safe.G804
3:2
BewareG991 of dogs,G2965 bewareG991 of evilG2556 workers,G2040 bewareG991 of the concision.G2699
3:3
ForG1063 weG2249 areG2070 the circumcision,G4061 whichG3588 worshipG3000 GodG2316 in the spirit,G4151 andG2532 rejoiceG2744 inG1722 ChristG5547 Jesus,G2424 andG2532 haveG3982 noG3756 confidenceG3982 inG1722 the flesh.G4561
3:4
ThoughG2539 IG1473 mightG2192 alsoG2532 haveG2192 confidenceG4006 inG1722 the flesh.G4561 If anyG1536 other manG243 thinkethG1380 that he hath whereof he might trustG3982 inG1722 the flesh,G4561 IG1473 more:G3123
3:5
CircumcisedG4061 the eighthG3637 day, ofG1537 the stockG1085 of Israel,G2474 of the tribeG5443 of Benjamin,G958 an HebrewG1445 ofG1537 the Hebrews;G1445 as touchingG2596 the law,G3551 a Pharisee;G5330
3:6
ConcerningG2596 zeal,G2205 persecutingG1377 the church;G1577 touchingG2596 the righteousnessG1343 whichG3588 is inG1722 the lawG3551, G1096, blameless.G273
3:7
ButG235 what thingsG3748 wereG2258 gainG2771 to me,G3427 thoseG5023 I countedG2233 lossG2209 forG1223 Christ.G5547
3:8
YeaG235 doubtless,G3304 andG2532 I countG2233 all thingsG3956 but lossG2209 forG1511, G1223 the excellencyG5242 of the knowledgeG1108 of ChristG5547 JesusG2424 myG3450 Lord:G2962 forG1223 whomG3739 I have suffered the lossG2210 of all things,G3956 andG2532 do countG2233 themG1511 but dung,G4657 thatG2443 I may winG2770 Christ,G5547
3:9
AndG2532 be foundG2147 inG1722 him,G846 notG3361 havingG2192 mine ownG1699 righteousness,G1343 whichG3588 is ofG1537 the law,G3551 butG235 that whichG3588 is throughG1223 the faithG4102 of Christ,G5547 the righteousnessG1343 whichG3588 is ofG1537 GodG2316 byG1909 faith:G4102
3:10
That I may knowG1097 him,G846 andG2532 the powerG1411 of hisG846 resurrection,G386 andG2532 the fellowshipG2842 of hisG846 sufferings,G3804 being made conformableG4833 unto hisG846 death;G2288
3:11
If by any meansG1513 I might attainG2658 untoG1519 the resurrectionG1815 of the dead.G3498
3:12
NotG3756 as thoughG3754 I had alreadyG2235 attained,G2983 eitherG2228 were alreadyG2235 perfect:G5048 butG1161 I follow after,G1377 ifG1499 that I may apprehendG2638 that forG1909 whichG3739 alsoG2532 I am apprehendedG2638 ofG5259 ChristG5547 Jesus.G2424
3:13
Brethren,G80 IG1473 countG3049 notG3756 myselfG1683 to have apprehended:G2638 butG1161 this one thingG1520 I do, forgettingG1950 those thingsG3303 which are behind,G3694 andG1161 reaching forth untoG1901 those things which are before,G1715
3:14
I pressG1377 towardG2596 the markG4649 forG1909 the prizeG1017 of the highG507 callingG2821 of GodG2316 inG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
3:15
LetG5426 us therefore,G3767 as many asG3745 be perfect,G5046 beG5426 thusG5124 minded:G5426 andG2532 if in any thingG1536 ye beG5426 otherwiseG2088 minded,G5426 GodG2316 shall revealG601 evenG2532 thisG5124 unto you.G5213
3:16
Nevertheless,G4133 wheretoG3739 weG1519 have already attained,G5348 let us walkG4748 by the sameG846 rule,G2583 let us mindG5426 the same thing.G846
3:17
Brethren,G80 beG1096 followers togetherG4831 of me,G3450 andG2532 markG4648 them which walkG4043 soG3779 asG2531 ye haveG2192 usG2248 for an ensample.G5179
3:18
(For manyG4183 walk,G4043 of whomG3739 I have toldG3004 youG5213 often,G4178 andG1161 nowG3568 tellG3004 you evenG2532 weeping,G2799 that they are the enemiesG2190 of the crossG4716 of Christ:G5547
3:19
WhoseG3739 endG5056 is destruction,G684 whoseG3739 GodG2316 is their belly,G2836 andG2532 whose gloryG1391 is inG1722 theirG846 shame,G152 whoG3588 mindG5426 earthlyG1919 things.)
3:20
ForG1063 ourG2257 conversationG4175 isG5225 inG1722 heaven;G3772 fromG1537 whenceG3739 alsoG2532 we look forG553 the Saviour,G4990 the LordG2962 JesusG2424 Christ:G5547
3:21
WhoG3739 shall changeG3345 ourG2257 vileG5014 body,G4983 thatG1519 itG846 may beG1096 fashioned like untoG4832 hisG846 gloriousG1391 body,G4983 according toG2596 the workingG1753 whereby heG846 is ableG1410 evenG2532 to subdueG5293 all thingsG3956 unto himself.G1438

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
I Kor 6:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dwa filary znajdujące się z przodu Świątyni Jerozolimskiej nazywały się: Jachin i Boaz (I Król 7:21, II Kron 3:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,
Ps 103:11-13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić