„Lecz mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 9,6

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Efezjan 3:1

Tytuł oryginalny
Ephesians
3:1
For thisG5127 causeG5484 IG1473 Paul,G3972 the prisonerG1198 of JesusG2424 ChristG5547 forG5228 youG5216 Gentiles,G1484
3:2
IfG1489 ye have heardG191 of the dispensationG3622 of the graceG5485 of GodG2316 whichG3588 is givenG1325 meG3427 toG1519 you - ward:G5209
3:3
How thatG3754 byG2596 revelationG602 he made knownG1107 unto meG3427 the mystery;G3466 , G2531 (as I wrote aforeG4270 inG1722 few words,G3641
3:4
WherebyG3739, G4314, when ye read,G314 ye mayG1410 understandG3539 myG3450 knowledgeG4907 inG1722 the mysteryG3466 of Christ) G5547
3:5
WhichG3739 inG1722 otherG2087 agesG1074 wasG1107 notG3756 made knownG1107 unto the sonsG5207 of men,G444 asG5613 it isG601 nowG3568 revealedG601 unto hisG846 holyG40 apostlesG652 andG2532 prophetsG4396 byG1722 the Spirit;G4151
3:6
That the GentilesG1484 should beG1511 fellowheirs,G4789 andG2532 of the same body,G4954 andG2532 partakersG4830 of hisG846 promiseG1860 inG1722 ChristG5547 byG1223 the gospel:G2098
3:7
WhereofG3739 I was madeG1096 a minister,G1249 accordingG2596 to the giftG1431 of the graceG5485 of GodG2316 givenG1325 unto meG3427 byG2596 the effectual workingG1753 of hisG846 power.G1411
3:8
Unto me,G1698 who am less than the leastG1647 of allG3956 saints,G40 isG1325 thisG3778 graceG5485 given,G1325 that I should preachG2097 amongG1722 the GentilesG1484 the unsearchableG421 richesG4149 of Christ;G5547
3:9
AndG2532 to makeG5461 allG3956 men seeG5461 whatG5101 is the fellowshipG2842 of the mystery,G3466 whichG3588 fromG575 the beginning of the worldG165 hath been hidG613 inG1722 God,G2316 whoG3588 createdG2936 all thingsG3956 byG1223 JesusG2424 Christ:G5547
3:10
To the intent thatG2443 nowG3568 unto the principalitiesG746 andG2532 powersG1849 inG1722 heavenlyG2032 places might be knownG1107 byG1223 the churchG1577 the manifoldG4182 wisdomG4678 of God,G2316
3:11
According toG2596 the eternalG165 purposeG4286 whichG3739 he purposedG4160 inG1722 ChristG5547 JesusG2424 ourG2257 Lord:G2962
3:12
InG1722 whomG3739 we haveG2192 boldnessG3954 andG2532 accessG4318 withG1722 confidenceG4006 byG1223 the faithG4102 of him.G846
3:13
WhereforeG1352 I desireG154 that ye faintG1573 notG3361 atG1722 myG3450 tribulationsG2347 forG5228 you,G5216 whichG3748 isG2076 yourG5216 glory.G1391
3:14
For thisG5127 causeG5484 I bowG2578 myG3450 kneesG1119 untoG4314 the FatherG3962 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547
3:15
OfG1537 whomG3739 the wholeG3956 familyG3965 inG1722 heavenG3772 andG2532 earthG1093 isG1909 named,G3687
3:16
ThatG2443 he would grantG1325 you,G5213 according toG2596 the richesG4149 of hisG846 glory,G1391 to be strengthenedG2901 with mightG1411 byG1223 hisG846 SpiritG4151 inG1519 the innerG2080 man;G444
3:17
That ChristG5547 may dwellG2730 inG1722 yourG5216 heartsG2588 byG1223 faith;G4102 thatG2443 ye, being rootedG4492 andG2532 groundedG2311 inG1722 love,G26
3:18
May be ableG1840 to comprehendG2638 withG4862 allG3956 saintsG40 whatG5101 is the breadth,G4114 andG2532 length,G3372 andG2532 depth,G899 andG2532 height;G5311
3:19
AndG5037 to knowG1097 the loveG26 of Christ,G5547 which passethG5235 knowledge,G1108 thatG2443 ye might be filledG4137 withG1519 allG3956 the fulnessG4138 of God.G2316
3:20
NowG1161 unto him that is ableG1410 to doG4160 exceedingG5228 abundantlyG4053, G1537 aboveG5228 allG3956 thatG3739 we askG154 orG2228 think,G3539 according toG2596 the powerG1411 that workethG1754 inG1722 us,G2254
3:21
Unto himG846 be gloryG1391 inG1722 the churchG1577 byG1722 ChristG5547 JesusG2424 throughoutG1519 allG3956 ages,G1074 worldG165 without end.G165 Amen.G281

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym...
I Kor 1:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł miał siostrę. (Dz 23:16)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.
Mat 16:27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić