„I rzekł PAN do Mojżesza, mówiąc:”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Wyjścia 30,17

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Efezjan 2:9

Tytuł oryginalny
Ephesians
2:1
AndG2532 youG5209 hath he quickened, who wereG5607 deadG3498 in trespassesG3900 andG2532 sins;G266
2:2
WhereinG3739 inG1722 time pastG4218 ye walkedG4043 according toG2596 the courseG165 of thisG5127 world,G2889 according toG2596 the princeG758 of the powerG1849 of the air,G109 the spiritG4151 that nowG3568 workethG1754 inG1722 the childrenG5207 of disobedience:G543
2:3
AmongG1722 whomG3739 alsoG2532 weG2249 allG3956 had our conversationG390 in times pastG4218 inG1722 the lustsG1939 of ourG2257 flesh,G4561 fulfillingG4160 the desiresG2307 of the fleshG4561 andG2532 of the mind;G1271 andG2532 wereG2258 by natureG5449 the childrenG5043 of wrath,G3709 evenG2532 asG5613 others.G3062
2:4
ButG1161 God,G2316 who isG5607 richG4145 inG1722 mercy,G1656 forG1223 hisG846 greatG4183 loveG26 wherewithG3739 he lovedG25 us,G2248
2:5
EvenG2532 when weG2248 wereG5607 deadG3498 in sins,G3900 hath quickened us together withG4806 Christ,G5547 (by graceG5485 ye areG2075 saved;G4982)
2:6
AndG2532 hath raised us up together,G4891 andG2532 made us sit togetherG4776 inG1722 heavenlyG2032 places inG1722 ChristG5547 Jesus:G2424
2:7
ThatG2443 inG1722 the agesG165 to comeG1904 he might shewG1731 the exceedingG5235 richesG4149 of hisG846 graceG5485 inG1722 his kindnessG5544 towardG1909 usG2248 throughG1722 ChristG5547 Jesus.G2424
2:8
ForG1063 by graceG5485 are yeG2075 savedG4982 throughG1223 faith;G4102 andG2532 thatG5124 notG3756 ofG1537 yourselves:G5216 it is the giftG1435 of God:G2316
2:9
NotG3756 ofG1537 works,G2041 lestG3363 any manG5100 should boast.G2744
2:10
ForG1063 we areG2070 hisG846 workmanship,G4161 createdG2936 inG1722 ChristG5547 JesusG2424 untoG1909 goodG18 works,G2041 whichG3739 GodG2316 hath before ordainedG4282 thatG2443 we should walkG4043 inG1722 them.G846
2:11
WhereforeG1352 remember,G3421 thatG3754 yeG5210 being in time pastG4218 GentilesG1484 inG1722 the flesh,G4561 whoG3588 are calledG3004 UncircumcisionG203 byG5259 that whichG3588 is calledG3004 the CircumcisionG4061 inG1722 the fleshG4561 made by hands;G5499
2:12
ThatG3754 atG1722 thatG1565 timeG2540 ye wereG2258 withoutG5565 Christ,G5547 being aliensG526 from the commonwealthG4174 of Israel,G2474 andG2532 strangersG3581 from the covenantsG1242 of promise,G1860 havingG2192 noG3361 hope,G1680 andG2532 without GodG112 inG1722 the world:G2889
2:13
ButG1161 nowG3570 inG1722 ChristG5547 JesusG2424 yeG5210 whoG3588 sometimesG4218 wereG5607 far offG3112 are madeG1096 nighG1451 byG1722 the bloodG129 of Christ.G5547
2:14
ForG1063 heG846 isG2076 ourG2257 peace,G1515 whoG3588 hath madeG4160 bothG297 one,G1520 andG2532 hath broken downG3089 the middle wallG3320 of partitionG5418 between us;
2:15
Having abolishedG2673 inG1722 hisG846 fleshG4561 the enmity,G2189 even the lawG3551 of commandmentsG1785 contained inG1722 ordinances;G1378 for toG2443 makeG2936 inG1722 himselfG1438 of twainG1417 oneG1520, G1519 newG2537 man,G444 so makingG4160 peace;G1515
2:16
AndG2532 that he might reconcileG604 bothG297 unto GodG2316 inG1722 oneG1520 bodyG4983 byG1223 the cross,G4716 having slainG615 the enmityG2189 therebyG846, G1722:
2:17
AndG2532 cameG2064 and preachedG2097 peaceG1515 to youG5213 whichG3588 were afar off,G3112 andG2532 to them that were nigh.G1451
2:18
ForG3754 throughG1223 himG846 weG2192 bothG297 haveG2192 accessG4318 byG1722 oneG1520 SpiritG4151 untoG4314 the Father.G3962
2:19
NowG3767 thereforeG686 ye areG2075 no moreG3765 strangersG3581 andG2532 foreigners,G3941 butG235 fellowcitizensG4847 with the saints,G40 andG2532 of the householdG3609 of God;G2316
2:20
And are builtG2026 uponG1909 the foundationG2310 of the apostlesG652 andG2532 prophets,G4396 JesusG2424 ChristG5547 himselfG846 beingG5607 the chief cornerG204 stone;
2:21
InG1722 whomG3739 allG3956 the buildingG3619 fitly framed togetherG4883 growethG837 untoG1519 an holyG40 templeG3485 inG1722 the Lord:G2962
2:22
InG1722 whomG3739 yeG5210 alsoG2532 are builded togetherG4925 forG1519 an habitationG2732 of GodG2316 throughG1722 the Spirit.G4151

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
I Kor 2:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Otniel był pierwszym sędzią w Izraelu (Sdz 3,9-10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić