„Także przed ich oczyma podźwigniesz je na ramię oraz w ciemności je wyniesiesz. I zasłonisz swoje oblicze, abyś nie widział kraju; bowiem ustanowiłem cię przepowiednią dla domu Israela.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Ezechiela 12,6

Nawigacja

King James Version
Księga: List do Efezjan 1:22

Tytuł oryginalny
Ephesians
1:1
Paul,G3972 an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 byG1223 the willG2307 of God,G2316 to the saintsG40 which areG5607 atG1722 Ephesus,G2181 andG2532 to the faithfulG4103 inG1722 ChristG5547 Jesus:G2424
1:2
GraceG5485 be to you,G5213 andG2532 peace,G1515 fromG575 GodG2316 ourG2257 Father,G3962 andG2532 from the LordG2962 JesusG2424 Christ.G5547
1:3
BlessedG2128 be the GodG2316 andG2532 FatherG3962 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 whoG3588 hath blessedG2127 usG2248 withG1722 allG3956 spiritualG4152 blessingsG2129 inG1722 heavenlyG2032 places inG1722 Christ:G5547
1:4
According asG2531 he hath chosenG1586 usG2248 inG1722 himG846 beforeG4253 the foundationG2602 of the world,G2889 that weG2248 should beG1511 holyG40 andG2532 without blameG299 beforeG2714 himG846 inG1722 love:G26
1:5
Having predestinatedG4309 usG2248 untoG1519 the adoption of childrenG5206 byG1223 JesusG2424 ChristG5547 toG1519 himself,G846 accordingG2596 to the good pleasureG2107 of hisG846 will,G2307
1:6
ToG1519 the praiseG1868 of the gloryG1391 of hisG846 grace,G5485 whereinG3739 heG1722 hath madeG5487 usG2248 acceptedG5487 inG1722 the beloved.G25
1:7
InG1722 whomG3739 we haveG2192 redemptionG629 throughG1223 hisG846 blood,G129 the forgivenessG859 of sins,G3900 accordingG2596 to the richesG4149 of hisG846 grace;G5485
1:8
WhereinG3739 he hath aboundedG4052 towardG1519 usG2248 inG1722 allG3956 wisdomG4678 andG2532 prudence;G5428
1:9
Having made knownG1107 unto usG2254 the mysteryG3466 of hisG846 will,G2307 according toG2596 hisG846 good pleasureG2107 whichG3739 he hath purposedG4388 inG1722 himself:G846
1:10
That inG1519 the dispensationG3622 of the fulnessG4138 of timesG2540 he might gather together in oneG346 all thingsG3956 inG1722 Christ,G5547 bothG5037 whichG3588 are inG1722 heaven,G3772 andG2532 whichG3588 are onG1909 earth;G1093 even inG1722 him:G846
1:11
InG1722 whomG3739 alsoG2532 we have obtained an inheritance,G2820 being predestinatedG4309 according toG2596 the purposeG4286 of him who workethG1754 all thingsG3956 afterG2596 the counselG1012 of his ownG846 will:G2307
1:12
ThatG1519 weG2248 should beG1511 toG1519 the praiseG1868 of hisG846 glory,G1391 whoG3588 first trustedG4276 inG1722 Christ.G5547
1:13
InG1722 whomG3739 yeG5210 alsoG2532 trusted, after that ye heardG191 the wordG3056 of truth,G225 the gospelG2098 of yourG5216 salvation:G4991 inG1722 whomG3739 alsoG2532 after that ye believed,G4100 ye were sealed withG4972 that holyG40 SpiritG4151 of promise,G1860
1:14
WhichG3739 isG2076 the earnestG728 of ourG2257 inheritanceG2817 untilG1519 the redemptionG629 of the purchased possession,G4047 untoG1519 the praiseG1868 of hisG846 glory.G1391
1:15
WhereforeG5124 IG1223 also,G2504 after I heardG191 ofG2596 yourG5209 faithG4102 inG1722 the LordG2962 Jesus,G2424 andG2532 loveG26 untoG1519 allG3956 the saints,G40
1:16
CeaseG3973 notG3756 to give thanksG2168 forG5228 you,G5216 makingG4160 mentionG3417 of youG5216 inG1909 myG3450 prayers;G4335
1:17
ThatG2443 the GodG2316 of ourG2257 LordG2962 JesusG2424 Christ,G5547 the FatherG3962 of glory,G1391 may giveG1325 unto youG5213 the spiritG4151 of wisdomG4678 andG2532 revelationG602 inG1722 the knowledgeG1922 of him:G846
1:18
The eyesG3788 of yourG5216 understandingG1271 being enlightened;G5461 thatG1519 yeG5209 may knowG1492 whatG5101 isG2076 the hopeG1680 of hisG846 calling,G2821 andG2532 whatG5101 the richesG4149 of the gloryG1391 of hisG846 inheritanceG2817 inG1722 the saints,G40
1:19
AndG2532 whatG5101 is the exceedingG5235 greatnessG3174 of hisG846 powerG1411 toG1519 us - wardG2248 whoG3588 believe,G4100 according toG2596 the workingG1753 of hisG846 mightyG2479 power,G2904
1:20
WhichG3739 he wroughtG1754 inG1722 Christ,G5547 when he raisedG1453 himG846 fromG1537 the dead,G3498 andG2532 setG2523 him atG1722 his ownG846 right handG1188 inG1722 the heavenlyG2032 places,
1:21
Far aboveG5231 allG3956 principality,G746 andG2532 power,G1849 andG2532 might,G1411 andG2532 dominion,G2963 andG2532 everyG3956 nameG3686 that is named,G3687 notG3756 onlyG3440 inG1722 thisG5129 world,G165 butG235 alsoG2532 inG1722 that which is to come:G3195
1:22
AndG2532 hath putG5293 allG3956 things underG5259 hisG846 feet,G4228 andG2532 gaveG1325 himG846 to be the headG2776 overG5228 allG3956 things to the church,G1577
1:23
WhichG3748 isG2076 hisG846 body,G4983 the fulnessG4138 of him that fillethG4137 allG3956 inG1722 all.G3956

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
Ps 56:12

W Chrystusie

Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.
I Jan 4:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ściany Świątyni Bożej wyłożone były drewnem cedrowym a jej podłoga drzewem cyprysowym (I Król 6:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.
Obj 3:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić