„kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów 19,13

Nawigacja

King James Version
Księga: List Jakuba 5:15

Tytuł oryginalny
James
5:1
Go toG33 now,G3568 ye rich men,G4145 weepG2799 and howlG3649 forG1909 yourG5216 miseriesG5004 that shall come uponG1904 you.
5:2
YourG5216 richesG4149 are corrupted,G4595 andG2532 yourG5216 garmentsG2440 areG1096 motheaten.G4598
5:3
YourG5216 goldG5557 andG2532 silverG696 is cankered;G2728 andG2532 the rustG2447 of themG846 shall beG2071 a witnessG3142 againstG1519 you,G5213 andG2532 shall eatG5315 yourG5216 fleshG4561 as it wereG5613 fire.G4442 Ye have heaped treasure togetherG2343 forG1722 the lastG2078 days.G2250
5:4
Behold,G2400 the hireG3408 of the labourersG2040 whoG3588 have reaped downG270 yourG5216 fields,G5561 whichG3588 is ofG575 youG5216 kept back by fraud,G650 crieth:G2896 andG2532 the criesG995 of them which have reapedG2325 are enteredG1525 intoG1519 the earsG3775 of the LordG2962 of sabaoth.G4519
5:5
Ye have lived in pleasureG5171 onG1909 the earth,G1093 andG2532 been wanton;G4684 ye have nourishedG5142 yourG5216 hearts,G2588 asG5613 inG1722 a dayG2250 of slaughter.G4967
5:6
Ye have condemnedG2613 and killedG5407 the just;G1342 and he dothG498 notG3756 resistG498 you.G5213
5:7
Be patientG3114 therefore,G3767 brethren,G80 untoG2193 the comingG3952 of the Lord.G2962 Behold,G2400 the husbandmanG1092 waitethG1551 for the preciousG5093 fruitG2590 of the earth,G1093 and hath long patienceG3114 forG1909 it,G846 untilG302 heG2193 receiveG2983 the earlyG4406 andG2532 latterG3797 rain.G5205
5:8
BeG3114 yeG5210 alsoG2532 patient;G3114 stablishG4741 yourG5216 hearts:G2588 forG3754 the comingG3952 of the LordG2962 draweth nigh.G1448
5:9
GrudgeG4727 notG3361 one against anotherG240, G2596, brethren,G80 lestG3363 ye be condemned:G2632 behold,G2400 the judgeG2923 standethG2476 beforeG4253 the door.G2374
5:10
Take,G2983 myG3450 brethren,G80 the prophets,G4396 whoG3739 have spokenG2980 in the nameG3686 of the Lord,G2962 for an exampleG5262 of suffering affliction,G2552 andG2532 of patience.G3115
5:11
Behold,G2400 we count them happyG3106 which endure.G5278 Ye have heardG191 of the patienceG5281 of Job,G2492 andG2532 have seenG1492 the endG5056 of the Lord;G2962 thatG3754 the LordG2962 isG2076 very pitiful,G4184 andG2532 of tender mercy.G3629
5:12
ButG1161 aboveG4253 all things,G3956 myG3450 brethren,G80 swearG3660 not,G3361 neitherG3383 by heaven,G3772 neitherG3383 by the earth,G1093 neitherG3383 by anyG5100 otherG243 oath:G3727 butG1161 letG2277 yourG5216 yeaG3483 beG2277 yea;G3483 andG2532 your nay,G3756 nay;G3756 lestG3363 ye fallG4098 intoG1519 condemnation.G5272
5:13
IsG2553 anyG5100 amongG1722 youG5213 afflicted?G2553 let him pray.G4336 IsG2114 anyG5100 merry?G2114 let him sing psalms.G5567
5:14
IsG770 anyG5100 sickG770 amongG1722 you?G5213 let him callG4341 for the eldersG4245 of the church;G1577 andG2532 let them prayG4336 overG1909 him,G846 anointingG218 himG846 with oilG1637 inG1722 the nameG3686 of the Lord:G2962
5:15
AndG2532 the prayerG2171 of faithG4102 shall saveG4982 the sick,G2577 andG2532 the LordG2962 shall raiseG1453 himG846 up;G1453 and ifG2579 he haveG5600 committedG4160 sins,G266 they shall be forgivenG863 him.G846
5:16
ConfessG1843 your faultsG3900 one to another,G240 andG2532 prayG2172 oneG240 forG5228 another,G240 thatG3704 ye may be healed.G2390 The effectual ferventG1754 prayerG1162 of a righteous manG1342 availethG2480 much.G4183
5:17
EliasG2243 wasG2258 a manG444 subject to like passions asG3663 we are,G2254 andG2532 he prayedG4336 earnestlyG4335 that it mightG1026 notG3361 rain:G1026 andG2532 it rainedG1026 notG3756 onG1909 the earthG1093 by the space of threeG5140 yearsG1763 andG2532 sixG1803 months.G3376
5:18
AndG2532 he prayedG4336 again,G3825 andG2532 the heavenG3772 gaveG1325 rain,G5205 andG2532 the earthG1093 brought forthG985 herG846 fruit.G2590
5:19
Brethren,G80 ifG1437 anyG5100 ofG1722 youG5213 do errG4105 fromG575 the truth,G225 andG2532 oneG5100 convertG1994 him;G846
5:20
LetG1097 himG846 know,G1097 thatG3754 he which convertethG1994 the sinnerG268 fromG1537 the errorG4106 of hisG846 wayG3598 shall saveG4982 a soulG5590 fromG1537 death,G2288 andG2532 shall hideG2572 a multitudeG4128 of sins.G266

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Ale to namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie.
I Jan 2:27

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

We wczesnych Biblijnych czasach balsamowanie zwłok trwało aż 40 dni (I Mojż 50:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić