„Bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Filipian 4,16

Nawigacja

King James Version
Księga: List Jakuba 4:7

Tytuł oryginalny
James
4:1
From whenceG4159 come warsG4171 andG2532 fightingsG3163 amongG1722 you?G5213 come they notG3756 hence,G1782 even ofG1537 yourG5216 lustsG2237 that warG4754 inG1722 yourG5216 members?G3196
4:2
Ye lust,G1937 andG2532 haveG2192 not:G3756 ye kill,G5407 andG2532 desire to have,G2206 andG2532 cannotG1410, G3756 obtain:G2013 ye fightG3164 andG2532 war,G4170 yetG1161 ye haveG2192 not,G3756 becauseG1223 yeG5209 askG154 not.G3361
4:3
Ye ask,G154 andG2532 receiveG2983 not,G3756 becauseG1360 ye askG154 amiss,G2560 thatG2443 ye may consumeG1159 it uponG1722 yourG5216 lusts.G2237
4:4
Ye adulterersG3432 andG2532 adulteresses,G3428 know yeG1492 notG3756 thatG3754 the friendshipG5373 of the worldG2889 isG2076 enmityG2189 with God?G2316 whosoeverG302, G3739 thereforeG3767 will beG1511, G1014 a friendG5384 of the worldG2889 isG2525 the enemyG2190 of God.G2316
4:5
DoG2228 ye thinkG1380 thatG3754 the scriptureG1124 saithG3004 in vain,G2761 The spiritG4151 thatG3739 dwellethG2730 inG1722 usG2254 lustethG1971 toG4314 envy?G5355
4:6
ButG1161 he givethG1325 moreG3187 grace.G5485 WhereforeG1352 he saith,G3004 GodG2316 resistethG498 the proud,G5244 butG1161 givethG1325 graceG5485 unto the humble.G5011
4:7
Submit yourselvesG5293 thereforeG3767 to God.G2316 ResistG436 the devil,G1228 andG2532 he will fleeG5343 fromG575 you.G5216
4:8
Draw nighG1448 to God,G2316 andG2532 he will draw nighG1448 to you.G5213 CleanseG2511 your hands,G5495 ye sinners;G268 andG2532 purifyG48 your hearts,G2588 ye double minded.G1374
4:9
Be afflicted,G5003 andG2532 mourn,G3996 andG2532 weep:G2799 let yourG5216 laughterG1071 be turnedG3344 toG1519 mourning,G3997 andG2532 your joyG5479 toG1519 heaviness.G2726
4:10
Humble yourselvesG5013 in the sightG1799 of the Lord,G2962 andG2532 he shall liftG5312 youG5209 up.G5312
4:11
SpeakG2635 notG3361 evilG2635 one of another,G240 brethren.G80 He that speaketh evilG2635 of his brother,G80 andG2532 judgethG2919 hisG846 brother,G80 speaketh evilG2635 of the law,G3551 andG2532 judgethG2919 the law:G3551 butG1161 ifG1487 thou judgeG2919 the law,G3551 thou artG1488 notG3756 a doerG4163 of the law,G3551 butG235 a judge.G2923
4:12
There isG2076 oneG1520 lawgiver,G3550 whoG3588 is ableG1410 to saveG4982 andG2532 to destroy:G622 whoG5101 artG1488 thouG4771 thatG3739 judgestG2919 another?G2087
4:13
Go toG33 now,G3568 ye that say,G3004 To dayG4594 orG2532 to morrowG839 we will goG4198 intoG1519 suchG3592 a city,G4172 andG2532 continueG4160 thereG1563 aG1520 year,G1763 andG2532 buy and sell,G1710 andG2532 get gain:G2770
4:14
WhereasG3748 ye knowG1987 notG3756 whatG3588 shall be on the morrow.G839 ForG1063 whatG4169 is yourG5216 life?G2222 It isG2076 evenG1063 a vapour,G822 thatG4314 appeareth forG5316 a little time,G3641 andG1161 thenG1899 vanisheth away.G853
4:15
For thatG473 yeG5209 ought to say,G3004 IfG1437 the LordG2962 willG2309, G2532, we shall live,G2198 andG2532 doG4160 this,G5124 orG2228 that.G1565
4:16
ButG1161 nowG3568 ye rejoiceG2744 inG1722 yourG5216 boastings:G212 allG3956 suchG5108 rejoicingG2746 isG2076 evil.G4190
4:17
ThereforeG3767 to him that knowethG1492 to doG4160 good,G2570 andG2532 doethG4160 it not,G3361 to himG846 it isG2076 sin.G266

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
Rzym 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii możemy znaleźć fałszywego proroka o imieniu "Bar-Jezus" (Dz 13:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić