„Abowiemci to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, zbawicielem naszym.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2,3

Nawigacja

King James Version
Księga Zachariasza 1:1

Tytuł oryginalny
Zechariah
1:1
In the eighthH8066 month,H2320 in the secondH8147 yearH8141 of Darius,H1867 came the wordH1697 of the LORDH3068 unto Zechariah,H2148 the sonH1121 of Berechiah,H1296 the sonH1121 of IddoH5714 the prophet,H5030 saying,H559
1:2
The LORDH3068 hath been soreH7110 displeasedH7107 with your fathers.H1
1:3
Therefore sayH559 thou unto them, Thus saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 TurnH7725 ye unto me, saithH5002 the LORDH3068 of hosts,H6635 and I will turnH7725 unto you, saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635
1:4
Be ye not as your fathers,H1 unto whom the formerH7223 prophetsH5030 have cried,H7121 saying,H559 Thus saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 TurnH7725 ye now from your evilH7451 ways,H1870 and from your evilH7451 doings:H4611 but they did not hear,H8085 nor hearkenH7181 unto me, saithH5002 the LORD.H3068
1:5
Your fathers,H1 where are they? and the prophets,H5030 do they liveH2421 for ever?H5769
1:6
But my wordsH1697 and my statutes,H2706 which I commandedH6680 my servantsH5650 the prophets,H5030 did they not take holdH5381 of your fathers?H1 and they returnedH7725 and said,H559 Like as the LORDH3068 of hostsH6635 thoughtH2161 to doH6213 unto us, according to our ways,H1870 and according to our doings,H4611 so hath he dealtH6213 with us.
1:7
Upon the fourH702 and twentiethH6242 dayH3117 of the eleventhH6240, H6249 month,H2320 which is the monthH2320 Sebat,H7627 in the secondH8147 yearH8141 of Darius,H1867 came the wordH1697 of the LORDH3068 unto Zechariah,H2148 the sonH1121 of Berechiah,H1296 the sonH1121 of IddoH5714 the prophet,H5030 saying,H559
1:8
I sawH7200 by night,H3915 and behold a manH376 ridingH7392 upon a redH122 horse,H5483 and he stoodH5975 among the myrtle treesH1918 that were in the bottom;H4699 and behindH310 him were there redH122 horses,H5483 speckled,H8320 and white.H3836
1:9
Then saidH559 I, O my lord,H113 what are these? And the angelH4397 that talkedH1696 with me saidH559 unto me, I will shewH7200 thee what these be.
1:10
And the manH376 that stoodH5975 among the myrtle treesH1918 answeredH6030 and said,H559 These are they whom the LORDH3068 hath sentH7971 to walkH1980 to and fro through the earth.H776
1:11
And they answeredH6030 the angelH4397 of the LORDH3068 that stoodH5975 among the myrtle trees,H1918 and said,H559 We have walked to and froH1980 through the earth,H776 and, behold, all the earthH776 sitteth still,H3427 and is at rest.H8252
1:12
Then the angelH4397 of the LORDH3068 answeredH6030 and said,H559 O LORDH3068 of hosts,H6635 how long wilt thou not have mercyH7355 on JerusalemH3389 and on the citiesH5892 of Judah,H3063 against which thou hast had indignationH2194 these threescore and tenH7657 years?H8141
1:13
And the LORDH3068 answeredH6030 the angelH4397 that talkedH1696 with me with goodH2896 wordsH1697 and comfortableH5150 words.H1697
1:14
So the angelH4397 that communedH1696 with me saidH559 unto me, CryH7121 thou, saying,H559 Thus saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 I am jealousH7065 for JerusalemH3389 and for ZionH6726 with a greatH1419 jealousy.H7068
1:15
And I am veryH1419 soreH7110 displeasedH7107 with the heathenH1471 that are at ease:H7600 for I was but a littleH4592 displeased,H7107 and they helpedH5826 forward the affliction.H7451
1:16
Therefore thus saithH559 the LORD;H3068 I am returnedH7725 to JerusalemH3389 with mercies:H7356 my houseH1004 shall be builtH1129 in it, saithH5002 the LORDH3068 of hosts,H6635 and a lineH6957, H6961 shall be stretched forthH5186 upon Jerusalem.H3389
1:17
CryH7121 yet, saying,H559 Thus saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 My citiesH5892 through prosperityH2896 shall yet be spread abroad;H6327 and the LORDH3068 shall yet comfortH5162 Zion,H6726 and shall yet chooseH977 Jerusalem.H3389
1:18
Then lifted I upH5375 mine eyes,H5869 and saw,H7200 and behold fourH702 horns.H7161
1:19
And I saidH559 unto the angelH4397 that talkedH1696 with me, What be these? And he answeredH559 me, These are the hornsH7161 which have scatteredH2219 Judah,H3063 Israel,H3478 and Jerusalem.H3389
1:20
And the LORDH3068 shewedH7200 me fourH702 carpenters.H2796
1:21
Then saidH559 I, What comeH935 these to do?H6213 And he spake,H559 saying,H559 These are the hornsH7161 which have scatteredH2219 Judah,H3063 so thatH6310 no manH376 did lift upH5375 his head:H7218 but these are comeH935 to frayH2729 them, to cast outH3034 the hornsH7161 of the Gentiles,H1471 which lifted upH5375 their hornH7161 over the landH776 of JudahH3063 to scatterH2219 it.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Każda ofiara z pokarmów (zboża) musiała zostać posolona (III Mojż 2:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.
Fil 4:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić