„Wy tak im powiecie: Bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemie, oni poginą z ziemie i pod niebem.”

Biblia Brzeska: Księga Jeremiasza 10,11

King James Version
Księga Wyjścia 7:17

Tytuł oryginalny
Exodus
7:1
And the LORDH3068 saidH559 unto Moses,H4872 See,H7200 I have madeH5414 thee a godH430 to Pharaoh:H6547 and AaronH175 thy brotherH251 shall be thy prophet.H5030
7:2
Thou shalt speakH1696 all that I commandH6680 thee: and AaronH175 thy brotherH251 shall speakH1696 unto Pharaoh,H6547 that he sendH7971 the childrenH1121 of IsraelH3478 out of his land.H776
7:3
And I will hardenH7185 Pharaoh'sH6547 heart,H3820 and multiplyH7235 my signsH226 and my wondersH4159 in the landH776 of Egypt.H4714
7:4
But PharaohH6547 shall not hearkenH8085 unto you, that I may layH5414 my handH3027 upon Egypt,H4714 and bring forthH3318 mine armies,H6635 and my peopleH5971 the childrenH1121 of Israel,H3478 out of the landH776 of EgyptH4714 by greatH1419 judgments.H8201
7:5
And the EgyptiansH4714 shall knowH3045 that I am the LORD,H3068 when I stretch forthH5186 mine handH3027 upon Egypt,H4714 and bring outH3318 the childrenH1121 of IsraelH3478 from amongH8432 them.
7:6
And MosesH4872 and AaronH175 didH6213 as the LORDH3068 commandedH6680 them, so didH6213 they.
7:7
And MosesH4872 was fourscoreH8084 yearsH8141 old,H1121 and AaronH175 fourscoreH8084 and threeH7969 yearsH8141 old,H1121 when they spakeH1696 unto Pharaoh.H6547
7:8
And the LORDH3068 spakeH559 unto MosesH4872 and unto Aaron,H175 saying,H559
7:9
When PharaohH6547 shall speakH1696 unto you, saying,H559 ShewH5414 a miracleH4159 for you: then thou shalt sayH559 unto Aaron,H175 TakeH3947 thy rod,H4294 and castH7993 it beforeH6440 Pharaoh,H6547 and it shall become a serpent.H8577
7:10
And MosesH4872 and AaronH175 went inH935 unto Pharaoh,H6547 and they didH6213 so as the LORDH3068 had commanded:H6680 and AaronH175 cast downH7993 his rodH4294 beforeH6440 Pharaoh,H6547 and beforeH6440 his servants,H5650 and it became a serpent.H8577
7:11
Then PharaohH6547 also calledH7121 the wise menH2450 and the sorcerers:H3784 now the magiciansH2748 of Egypt,H4714 they also didH6213 in like mannerH3651 with their enchantments.H3858
7:12
For they cast downH7993 every manH376 his rod,H4294 and they became serpents:H8577 but Aaron'sH175 rodH4294 swallowed upH1104 their rods.H4294
7:13
And he hardenedH2388 Pharaoh'sH6547 heart,H3820 that he hearkenedH8085 not unto them; as the LORDH3068 had said.H1696
7:14
And the LORDH3068 saidH559 unto Moses,H4872 Pharaoh'sH6547 heartH3820 is hardened,H3515 he refusethH3985 to let the peopleH5971 go.H7971
7:15
GetH3212 thee unto PharaohH6547 in the morning;H1242 lo, he goeth outH3318 unto the water;H4325 and thou shalt standH5324 by the river'sH2975 brinkH8193 against he come;H7125 and the rodH4294 which was turnedH2015 to a serpentH5175 shalt thou takeH3947 in thine hand.H3027
7:16
And thou shalt sayH559 unto him, The LORDH3068 GodH430 of the HebrewsH5680 hath sentH7971 me unto thee, saying,H559 Let my peopleH5971 go,H7971 that they may serveH5647 me in the wilderness:H4057 and, behold, hithertoH3541 thou wouldest not hear.H8085
7:17
Thus saithH559 the LORD,H3068 In this thou shalt knowH3045 that I am the LORD:H3068 behold, I will smiteH5221 with the rodH4294 that is in mine handH3027 upon the watersH4325 which are in the river,H2975 and they shall be turnedH2015 to blood.H1818
7:18
And the fishH1710 that is in the riverH2975 shall die,H4191 and the riverH2975 shall stink;H887 and the EgyptiansH4714 shall lotheH3811 to drinkH8354 of the waterH4325 of the river.H2975
7:19
And the LORDH3068 spakeH559 unto Moses,H4872 SayH559 unto Aaron,H175 TakeH3947 thy rod,H4294 and stretch outH5186 thine handH3027 upon the watersH4325 of Egypt,H4714 upon their streams,H5104 upon their rivers,H2975 and upon their ponds,H98 and upon all their poolsH4723 of water,H4325 that they may become blood;H1818 and that there may be bloodH1818 throughout all the landH776 of Egypt,H4714 both in vessels of wood,H6086 and in vessels of stone.H68
7:20
And MosesH4872 and AaronH175 didH6213 so, as the LORDH3068 commanded;H6680 and he lifted upH7311 the rod,H4294 and smoteH5221 the watersH4325 that were in the river,H2975 in the sightH5869 of Pharaoh,H6547 and in the sightH5869 of his servants;H5650 and all the watersH4325 that were in the riverH2975 were turnedH2015 to blood.H1818
7:21
And the fishH1710 that was in the riverH2975 died;H4191 and the riverH2975 stank,H887 and the EgyptiansH4714 couldH3201 not drinkH8354 of the waterH4325 of the river;H2975 and there was bloodH1818 throughout all the landH776 of Egypt.H4714
7:22
And the magiciansH2748 of EgyptH4714 didH6213 so with their enchantments:H3909 and Pharaoh'sH6547 heartH3820 was hardened,H2388 neither did he hearkenH8085 unto them; as the LORDH3068 had said.H1696
7:23
And PharaohH6547 turnedH6437 and wentH935 into his house,H1004 neither did he setH7896 his heartH3820 to thisH2063 also.
7:24
And all the EgyptiansH4714 diggedH2658 round aboutH5439 the riverH2975 for waterH4325 to drink;H8354 for they couldH3201 not drinkH8354 of the waterH4325 of the river.H2975
7:25
And sevenH7651 daysH3117 were fulfilled,H4390 afterH310 that the LORDH3068 had smittenH5221 the river.H2975

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Jan 10:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jabal był praojcem tych którzy żyli w namiotach i zajmowali się trzodami (I Mojż 4:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić