„Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 1 List Jana 5,2

King James Version
Księga Wyjścia 3:1

Tytuł oryginalny
Exodus
3:1
Now MosesH4872 keptH1961, H7462 the flockH6629 of JethroH3503 his father in law,H2859 the priestH3548 of Midian:H4080 and he ledH5090 the flockH6629 to the backsideH310 of the desert,H4057 and cameH935 to the mountainH2022 of God,H430 even to Horeb.H2722
3:2
And the angelH4397 of the LORDH3068 appearedH7200 unto him in a flameH3827 of fireH784 out of the midstH8432 of a bush:H5572 and he looked,H7200 and, behold, the bushH5572 burnedH1197 with fire,H784 and the bushH5572 was not consumed.H398
3:3
And MosesH4872 said,H559 I will now turn aside,H5493 and seeH7200 this greatH1419 sight,H4758 whyH4069 the bushH5572 is not burnt.H1197
3:4
And when the LORDH3068 sawH7200 that he turned asideH5493 to see,H7200 GodH430 calledH7121 unto him out of the midstH8432 of the bush,H5572 and said,H559 Moses,H4872 Moses.H4872 And he said,H559 Here am I.
3:5
And he said,H559 Draw not nighH7126 hither:H1988 put offH5394 thy shoesH5275 from off thy feet,H7272 for the placeH4725 whereonH834 thou standestH5975 is holyH6944 ground.H127
3:6
Moreover he said,H559 I am the GodH430 of thy father,H1 the GodH430 of Abraham,H85 the GodH430 of Isaac,H3327 and the GodH430 of Jacob.H3290 And MosesH4872 hidH5641 his face;H6440 for he was afraidH3372 to lookH5027 upon God.H430
3:7
And the LORDH3068 said,H559 I have surelyH7200 seenH7200 the afflictionH6040 of my peopleH5971 which are in Egypt,H4714 and have heardH8085 their cryH6818 by reasonH6440 of their taskmasters;H5065 for I knowH3045 their sorrows;H4341
3:8
And I am come downH3381 to deliverH5337 them out of the handH3027 of the Egyptians,H4714 and to bringH5927 them up out of that landH776 unto a goodH2896 landH776 and a large,H7342 unto a landH776 flowingH2100 with milkH2461 and honey;H1706 unto the placeH4725 of the Canaanites,H3669 and the Hittites,H2850 and the Amorites,H567 and the Perizzites,H6522 and the Hivites,H2340 and the Jebusites.H2983
3:9
Now therefore, behold, the cryH6818 of the childrenH1121 of IsraelH3478 is comeH935 unto me: and I have also seenH7200 the oppressionH3906 wherewith the EgyptiansH4714 oppressH3905 them.
3:10
ComeH3212 now therefore, and I will sendH7971 thee unto Pharaoh,H6547 that thou mayest bring forthH3318 my peopleH5971 the childrenH1121 of IsraelH3478 out of Egypt.H4714
3:11
And MosesH4872 saidH559 unto God,H430 Who am I, that I should goH3212 unto Pharaoh,H6547 and that I should bring forthH3318 the childrenH1121 of IsraelH3478 out of Egypt?H4714
3:12
And he said,H559 Certainly I will be with thee; and this shall be a tokenH226 unto thee, thatH3588 I have sentH7971 thee: When thou hast brought forthH3318 the peopleH5971 out of Egypt,H4714 ye shall serveH5647 GodH430 upon this mountain.H2022
3:13
And MosesH4872 saidH559 unto God,H430 Behold, when I comeH935 unto the childrenH1121 of Israel,H3478 and shall sayH559 unto them, The GodH430 of your fathersH1 hath sentH7971 me unto you; and they shall sayH559 to me, What is his name?H8034 what shall I sayH559 unto them?
3:14
And GodH430 saidH559 unto Moses,H4872 I AMH1961 THAT I AM:H1961 and he said,H559 Thus shalt thou sayH559 unto the childrenH1121 of Israel,H3478 I AM hath sentH7971 me unto you.
3:15
And GodH430 saidH559 moreoverH5750 unto Moses,H4872 Thus shalt thou sayH559 unto the childrenH1121 of Israel,H3478 The LORDH3068 GodH430 of your fathers,H1 the GodH430 of Abraham,H85 the GodH430 of Isaac,H3327 and the GodH430 of Jacob,H3290 hath sentH7971 me unto you: this is my nameH8034 for ever,H5769 and this is my memorialH2143 unto allH1755 generations.H1755
3:16
Go,H3212 and gatherH622 the eldersH2205 of IsraelH3478 together,H622 and sayH559 unto them, The LORDH3068 GodH430 of your fathers,H1 the GodH430 of Abraham,H85 of Isaac,H3327 and of Jacob,H3290 appearedH7200 unto me, saying,H559 I have surelyH6485 visitedH6485 you, and seen that which is doneH6213 to you in Egypt:H4714
3:17
And I have said,H559 I will bringH5927 you up out of the afflictionH6040 of EgyptH4714 unto the landH776 of the Canaanites,H3669 and the Hittites,H2850 and the Amorites,H567 and the Perizzites,H6522 and the Hivites,H2340 and the Jebusites,H2983 unto a landH776 flowingH2100 with milkH2461 and honey.H1706
3:18
And they shall hearkenH8085 to thy voice:H6963 and thou shalt come,H935 thou and the eldersH2205 of Israel,H3478 unto the kingH4428 of Egypt,H4714 and ye shall sayH559 unto him, The LORDH3068 GodH430 of the HebrewsH5680 hath metH7136 with us: and now let us go,H3212 we beseech thee, threeH7969 days'H3117 journeyH1870 into the wilderness,H4057 that we may sacrificeH2076 to the LORDH3068 our God.H430
3:19
And I am sureH3045 that the kingH4428 of EgyptH4714 will not letH5414 you go,H1980 no, not by a mightyH2389 hand.H3027
3:20
And I will stretch outH7971 my hand,H3027 and smiteH5221 EgyptH4714 with all my wondersH6381 which I will doH6213 in the midstH7130 thereof: and afterH310 that he will let you go.H7971
3:21
And I will giveH5414 this peopleH5971 favourH2580 in the sightH5869 of the Egyptians:H4714 and it shall come to pass, that, when ye go,H3212 ye shall not goH3212 empty:H7387
3:22
But every womanH802 shall borrowH7592 of her neighbour,H7934 and of her that sojournethH1481 in her house,H1004 jewelsH3627 of silver,H3701 and jewelsH3627 of gold,H2091 and raiment:H8071 and ye shall putH7760 them upon your sons,H1121 and upon your daughters;H1323 and ye shall spoilH5337 the Egyptians.H4714

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Potem rzekł Dawid do Salomona, swego syna: Zabierz się dzielnie i ochotnie do dzieła, Nie bój się i Nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą. On cię nie zawiedzie ani cię nie opuści, dopóki nie będzie wykonana cała praca wokoło służby w świątyni Pana.
I Kron 28:20

W Chrystusie

W którym i obrzezani jesteście obrzezką nie ręką uczynioną, to jest, zewlekłszy ciało wszystkich grzechów ciała przez obrzezkę Chrystusową.
BG Kol 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sól jest wymieniona 41 razy w Biblii, pieprzu nie wymieniono w niej za to ani razu.
Sól

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzym 10:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić