„Mając wam wiele do napisania, nie chcę tego czynić posługując się papierem i atramentem, ale mam nadzieję, że do was przyjdę i osobiście z wami będę mówić, aby radość nasza była pełna.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Jana 1,12

King James Version
Księga Wyjścia 2:13

Tytuł oryginalny
Exodus
2:1
And there wentH3212 a manH376 of the houseH1004 of Levi,H3878 and tookH3947 to wife a daughterH1323 of Levi.H3878
2:2
And the womanH802 conceived,H2029 and bareH3205 a son:H1121 and when she sawH7200 him that he was a goodlyH2896 child, she hidH6845 him threeH7969 months.H3391
2:3
And when she couldH3201 not longerH5750 hideH6845 him, she tookH3947 for him an arkH8392 of bulrushes,H1573 and daubedH2560 it with slimeH2564 and with pitch,H2203 and putH7760 the childH3206 therein; and she laidH7760 it in the flagsH5488 by the river'sH2975 brink.H8193
2:4
And his sisterH269 stoodH3320 afar off,H7350 to witH3045 what would be doneH6213 to him.
2:5
And the daughterH1323 of PharaohH6547 came downH3381 to washH7364 herself at the river;H2975 and her maidensH5291 walkedH1980 along by the river'sH2975 side;H3027 and when she sawH7200 the arkH8392 amongH8432 the flags,H5488 she sentH7971 her maidH519 to fetchH3947 it.
2:6
And when she had openedH6605 it, she sawH7200 the child:H3206 and, behold, the babeH5288 wept.H1058 And she had compassionH2550 on him, and said,H559 This is one of the Hebrews'H5680 children.H3206
2:7
Then saidH559 his sisterH269 to Pharaoh'sH6547 daughter,H1323 Shall I goH3212 and callH7121 to thee a nurseH3243 of the HebrewH5680 women,H802 that she may nurseH3243 the childH3206 for thee?
2:8
And Pharaoh'sH6547 daughterH1323 saidH559 to her, Go.H3212 And the maidH5959 wentH3212 and calledH7121 the child'sH3206 mother.H517
2:9
And Pharaoh'sH6547 daughterH1323 saidH559 unto her, TakeH3212 this childH3206 away,H3212 and nurseH3243 it for me, and I will giveH5414 thee thy wages.H7939 And the womanH802 tookH3947 the child,H3206 and nursedH5134 it.
2:10
And the childH3206 grew,H1431 and she broughtH935 him unto Pharaoh'sH6547 daughter,H1323 and he became her son.H1121 And she calledH7121 his nameH8034 Moses:H4872 and she said,H559 Because I drewH4871 him out of the water.H4325
2:11
And it came to pass in those days,H3117 when MosesH4872 was grown,H1431 that he went outH3318 unto his brethren,H251 and lookedH7200 on their burdens:H5450 and he spiedH7200 an EgyptianH376, H4713 smitingH5221 an Hebrew,H5680 one of his brethren.H251
2:12
And he lookedH6437 this wayH3541 and that way,H3541 and when he sawH7200 that there was no man,H376 he slewH5221 the Egyptian,H4713 and hidH2934 him in the sand.H2344
2:13
And when he went outH3318 the secondH8145 day,H3117 behold, twoH8147 menH582 of the HebrewsH5680 stroveH5327 together: and he saidH559 to him that did the wrong,H7563 Wherefore smitestH5221 thou thy fellow?H7453
2:14
And he said,H559 Who madeH7760 theeH376 a princeH8269 and a judgeH8199 over us? intendestH559 thou to killH2026 me, as thou killedstH2026 the Egyptian?H4713 And MosesH4872 feared,H3372 and said,H559 SurelyH403 this thingH1697 is known.H3045
2:15
Now when PharaohH6547 heardH8085 this thing,H1697 he soughtH1245 to slayH2026 Moses.H4872 But MosesH4872 fledH1272 from the faceH6440 of Pharaoh,H6547 and dweltH3427 in the landH776 of Midian:H4080 and he sat downH3427 by a well.H875
2:16
Now the priestH3548 of MidianH4080 had sevenH7651 daughters:H1323 and they cameH935 and drewH1802 water, and filledH4390 the troughsH7298 to waterH8248 their father'sH1 flock.H6629
2:17
And the shepherdsH7462 cameH935 and drove them away:H1644 but MosesH4872 stood upH6965 and helpedH3467 them, and wateredH8248 their flock.H6629
2:18
And when they cameH935 to ReuelH7467 their father,H1 he said,H559 HowH4069 is it that ye are comeH935 so soonH4116 to day?H3117
2:19
And they said,H559 An EgyptianH376, H4713 deliveredH5337 us out of the handH3027 of the shepherds,H7462 and also drewH1802 water enoughH1802 for us, and wateredH8248 the flock.H6629
2:20
And he saidH559 unto his daughters,H1323 And where is he? why is it that ye have leftH5800 the man?H376 callH7121 him, that he may eatH398 bread.H3899
2:21
And MosesH4872 was contentH2974 to dwellH3427 with the man:H376 and he gaveH5414 MosesH4872 ZipporahH6855 his daughter.H1323
2:22
And she bareH3205 him a son,H1121 and he calledH7121 his nameH8034 Gershom:H1647 for he said,H559 I have been a strangerH1616 in a strangeH5237 land.H776
2:23
And it came to pass in processH7227 ofH1992 time,H3117 that the kingH4428 of EgyptH4714 died:H4191 and the childrenH1121 of IsraelH3478 sighedH584 by reason ofH4480 the bondage,H5656 and they cried,H2199 and their cryH7775 came upH5927 unto GodH430 by reason of the bondage.H5656
2:24
And GodH430 heardH8085 their groaning,H5009 and GodH430 rememberedH2142 his covenantH1285 with Abraham,H85 with Isaac,H3327 and with Jacob.H3290
2:25
And GodH430 lookedH7200 upon the childrenH1121 of Israel,H3478 and GodH430 had respectH3045 unto them.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
I Jan 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ofiary ogniowe są wymieniane kilkakrotnie w Biblii. Hebrajskie słowo oznaczające "ogniowe" (palone) to "owlah" a Greckie słowo to "holokautoma". Od tych słów pochodzi słowo "holocaust".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Dz 2:38


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić