„Gdy słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, zachowywując wszystkie przykazania jego, które ja dziś przykazuję tobie, żebyś czynił, co prawego jest przed oczyma Pana, Boga twego.”

Biblia Gdańska: 5 Mojżeszowa 13,18

King James Version
Księga Wyjścia 19:4

Tytuł oryginalny
Exodus
19:1
In the thirdH7992 month,H2320 when the childrenH1121 of IsraelH3478 were gone forthH3318 out of the landH776 of Egypt,H4714 the same dayH3117 cameH935 they into the wildernessH4057 of Sinai.H5514
19:2
For they were departedH5265 from Rephidim,H7508 and were comeH935 to the desertH4057 of Sinai,H5514 and had pitchedH2583 in the wilderness;H4057 and there IsraelH3478 campedH2583 before the mount.H2022
19:3
And MosesH4872 went upH5927 unto God,H430 and the LORDH3068 calledH7121 unto him out of the mountain,H2022 saying,H559 Thus shalt thou sayH559 to the houseH1004 of Jacob,H3290 and tellH5046 the childrenH1121 of Israel;H3478
19:4
Ye have seenH7200 what I didH6213 unto the Egyptians,H4714 and how I bareH5375 you on eagles'H5404 wings,H3671 and broughtH935 you unto myself.
19:5
Now therefore, if ye will obeyH8085 my voiceH6963 indeed,H8085 and keepH8104 my covenant,H1285 then ye shall be a peculiar treasureH5459 unto me above all people:H5971 for all the earthH776 is mine:
19:6
And ye shall be unto me a kingdomH4467 of priests,H3548 and an holyH6918 nation.H1471 These are the wordsH1697 which thou shalt speakH1696 unto the childrenH1121 of Israel.H3478
19:7
And MosesH4872 cameH935 and calledH7121 for the eldersH2205 of the people,H5971 and laidH7760 before their facesH6440 all these wordsH1697 which the LORDH3068 commandedH6680 him.
19:8
And all the peopleH5971 answeredH6030 together,H3162 and said,H559 All that the LORDH3068 hath spokenH1696 we will do.H6213 And MosesH4872 returnedH7725 the wordsH1697 of the peopleH5971 unto the LORD.H3068
19:9
And the LORDH3068 saidH559 unto Moses,H4872 Lo, I comeH935 unto thee in a thickH5645 cloud,H6051 that the peopleH5971 may hearH8085 when I speakH1696 with thee, and believeH539 thee for ever.H5769 And MosesH4872 toldH5046 the wordsH1697 of the peopleH5971 unto the LORD.H3068
19:10
And the LORDH3068 saidH559 unto Moses,H4872 GoH3212 unto the people,H5971 and sanctifyH6942 them to dayH3117 and to morrow,H4279 and let them washH3526 their clothes,H8071
19:11
And be readyH3559 against the thirdH7992 day:H3117 for the thirdH7992 dayH3117 the LORDH3068 will come downH3381 in the sightH5869 of all the peopleH5971 upon mountH2022 Sinai.H5514
19:12
And thou shalt set boundsH1379 unto the peopleH5971 round about,H5439 saying,H559 Take heedH8104 to yourselves, that ye go not upH5927 into the mount,H2022 or touchH5060 the borderH7097 of it: whosoever touchethH5060 the mountH2022 shall be surelyH4191 put to death:H4191
19:13
There shall not an handH3027 touchH5060 it, but he shall surelyH5619 be stoned,H5619 orH176 shotH3384 through;H3384 whether it be beastH929 orH518 man,H376 it shall not live:H2421 when the trumpetH3104 soundeth long,H4900 they shall come upH5927 to the mount.H2022
19:14
And MosesH4872 went downH3381 from the mountH2022 unto the people,H5971 and sanctifiedH6942 the people;H5971 and they washedH3526 their clothes.H8071
19:15
And he saidH559 unto the people,H5971 BeH1961 readyH3559 against the thirdH7969 day:H3117 comeH5066 not at your wives.H802
19:16
And it came to pass on the thirdH7992 dayH3117 in the morning,H1242 that there were thundersH6963 and lightnings,H1300 and a thickH3515 cloudH6051 upon the mount,H2022 and the voiceH6963 of the trumpetH7782 exceedingH3966 loud;H2389 so that all the peopleH5971 that was in the campH4264 trembled.H2729
19:17
And MosesH4872 brought forthH3318 the peopleH5971 out of the campH4264 to meetH7125 with God;H430 and they stoodH3320 at the netherH8482 part of the mount.H2022
19:18
And mountH2022 SinaiH5514 was altogether on a smoke,H6225 becauseH834 theH6440 LORDH3068 descendedH3381 upon it in fire:H784 and the smokeH6227 thereof ascendedH5927 as the smokeH6227 of a furnace,H3536 and the whole mountH2022 quakedH2729 greatly.H3966
19:19
And when the voiceH6963 of the trumpetH7782 soundedH6963 long,H1980 and waxed louderH2390 and louder,H3966 MosesH4872 spake,H1696 and GodH430 answeredH6030 him by a voice.H6963
19:20
And the LORDH3068 came downH3381 upon mountH2022 Sinai,H5514 on the topH7218 of the mount:H2022 and the LORDH3068 calledH7121 MosesH4872 up toH413 the topH7218 of the mount;H2022 and MosesH4872 went up.H5927
19:21
And the LORDH3068 saidH559 unto Moses,H4872 Go down,H3381 chargeH5749 the people,H5971 lest they break throughH2040 unto the LORDH3068 to gaze,H7200 and manyH7227 of them perish.H5307
19:22
And let the priestsH3548 also, which come nearH5066 to the LORD,H3068 sanctifyH6942 themselves, lest the LORDH3068 break forthH6555 upon them.
19:23
And MosesH4872 saidH559 unto the LORD,H3068 The peopleH5971 cannotH3201 come upH5927 to mountH2022 Sinai:H5514 for thou chargedstH5749 us, saying,H559 Set boundsH1379 about the mount,H2022 and sanctifyH6942 it.
19:24
And the LORDH3068 saidH559 unto him, Away,H3212 get thee down,H3381 and thou shalt come up,H5927 thou, and AaronH175 with thee: but let not the priestsH3548 and the peopleH5971 break throughH2040 to come upH5927 unto the LORD,H3068 lest he break forthH6555 upon them.
19:25
So MosesH4872 went downH3381 unto the people,H5971 and spakeH559 unto them.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie sprawiedliwość, ty, ludu, w którego sercu jest zakon! Nie bójcie się lżenia ludzi i nie lękajcie się ich pośmiewiska,
Iz 51:7

W Chrystusie

To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
II Kor 5:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Był król który nazywał się So (II Król 17:4), ołtarz który nazywał się Ed (Joz 22:34) i człowiek o imieniu Chen (UBG Za 6:14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić