„Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę!”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Koryntian 11,6

Nawigacja

King James Version
Księga Sędziów 4:3

Tytuł oryginalny
Judges
4:1
And the childrenH1121 of IsraelH3478 againH3254 didH6213 evilH7451 in the sightH5869 of the LORD,H3068 when EhudH164 was dead.H4191
4:2
And the LORDH3068 soldH4376 them into the handH3027 of JabinH2985 kingH4428 of Canaan,H3667 that reignedH4427 in Hazor;H2674 the captainH8269 of whose hostH6635 was Sisera,H5516 which dweltH3427 in HaroshethH2800 of the Gentiles.H1471
4:3
And the childrenH1121 of IsraelH3478 criedH6817 unto the LORD:H3068 for he had nineH8672 hundredH3967 chariotsH7393 of iron;H1270 and twentyH6242 yearsH8141 he mightilyH2394 oppressedH3905 the childrenH1121 of Israel.H3478
4:4
And Deborah,H1683 a prophetess,H5031 the wifeH802 of Lapidoth,H3941 she judgedH8199 IsraelH3478 at that time.H6256
4:5
And she dweltH3427 under the palm treeH8560 of DeborahH1683 between RamahH7414 and BethelH1008 in mountH2022 Ephraim:H669 and the childrenH1121 of IsraelH3478 came upH5927 to her for judgment.H4941
4:6
And she sentH7971 and calledH7121 BarakH1301 the sonH1121 of AbinoamH42 out of Kedeshnaphtali,H6943 and saidH559 unto him, Hath not the LORDH3068 GodH430 of IsraelH3478 commanded,H6680 saying, GoH3212 and drawH4900 toward mountH2022 Tabor,H8396 and takeH3947 with thee tenH6235 thousandH505 menH376 of the childrenH1121 of NaphtaliH5321 and of the childrenH1121 of Zebulun?H2074
4:7
And I will drawH4900 unto thee to the riverH5158 KishonH7028 Sisera,H5516 the captainH8269 of Jabin'sH2985 army,H6635 with his chariotsH7393 and his multitude;H1995 and I will deliverH5414 him into thine hand.H3027
4:8
And BarakH1301 saidH559 unto her, If thou wilt goH3212 with me, then I will go:H1980 but if thou wilt not goH3212 with me, then I will not go.H3212
4:9
And she said,H559 I will surelyH1980 goH3212 with thee: notwithstandingH657 the journeyH1870 that thou takestH1980 shall not be for thine honour;H8597 for the LORDH3068 shall sellH4376 SiseraH5516 into the handH3027 of a woman.H802 And DeborahH1683 arose,H6965 and wentH3212 with BarakH1301 to Kedesh.H6943
4:10
And BarakH1301 calledH2199 ZebulunH2074 and NaphtaliH5321 to Kedesh;H6943 and he went upH5927 with tenH6235 thousandH505 menH376 at his feet:H7272 and DeborahH1683 went upH5927 with him.
4:11
Now HeberH2268 the Kenite,H7017 which was of the childrenH1121 of HobabH2246 the father in lawH2859 of Moses,H4872 had severedH6504 himself from the Kenites,H7017 and pitchedH5186 his tentH168 unto the plainH436 of Zaanaim,H6815 which is by Kedesh.H6943
4:12
And they shewedH5046 SiseraH5516 that BarakH1301 the sonH1121 of AbinoamH42 was gone upH5927 to mountH2022 Tabor.H8396
4:13
And SiseraH5516 gathered togetherH2199 all his chariots,H7393 even nineH8672 hundredH3967 chariotsH7393 of iron,H1270 and all the peopleH5971 that were with him, from HaroshethH2800 of the GentilesH1471 unto the riverH5158 of Kishon.H7028
4:14
And DeborahH1683 saidH559 unto Barak,H1301 Up;H6965 for this is the dayH3117 in which the LORDH3068 hath deliveredH5414 SiseraH5516 into thine hand:H3027 is not the LORDH3068 gone outH3318 beforeH6440 thee? So BarakH1301 went downH3381 from mountH2022 Tabor,H8396 and tenH6235 thousandH505 menH376 afterH310 him.
4:15
And the LORDH3068 discomfitedH2000 Sisera,H5516 and all his chariots,H7393 and all his host,H4264 with the edgeH6310 of the swordH2719 beforeH6440 Barak;H1301 so that SiseraH5516 lighted downH3381 off his chariot,H4818 and fled awayH5127 on his feet.H7272
4:16
But BarakH1301 pursuedH7291 afterH310 the chariots,H7393 and after the host,H4264 unto HaroshethH2800 of the Gentiles:H1471 and all the hostH4264 of SiseraH5516 fellH5307 upon the edgeH6310 of the sword;H2719 and there was not a manH259 left.H7604
4:17
Howbeit SiseraH5516 fled awayH5127 on his feetH7272 to the tentH168 of JaelH3278 the wifeH802 of HeberH2268 the Kenite:H7017 for there was peaceH7965 between JabinH2985 the kingH4428 of HazorH2674 and the houseH1004 of HeberH2268 the Kenite.H7017
4:18
And JaelH3278 went outH3318 to meetH7125 Sisera,H5516 and saidH559 unto him, Turn in,H5493 my lord,H113 turn inH5493 to me; fearH3372 not. And when he had turned inH5493 unto her into the tent,H168 she coveredH3680 him with a mantle.H8063
4:19
And he saidH559 unto her, Give me, I pray thee, a littleH4592 waterH4325 to drink;H8248 for I am thirsty.H6770 And she openedH6605 a bottleH4997 of milk,H2461 and gave him drink,H8248 and coveredH3680 him.
4:20
Again he saidH559 unto her, Stand inH5975 the doorH6607 of the tent,H168 and it shall be, when any manH376 doth comeH935 and enquireH7592 of thee, and say,H559 Is thereH3426 any manH376 here?H3426 that thou shalt say,H559 No.
4:21
Then JaelH3278 Heber'sH2268 wifeH802 tookH3947 a nailH3489 of the tent,H168 and tookH7760 an hammerH4718 in her hand,H3027 and wentH935 softlyH3814 unto him, and smoteH8628 the nailH3489 into his temples,H7541 and fastenedH6795 it into the ground:H776 for he was fast asleepH7290 and weary.H5774 So he died.H4191
4:22
And, behold, as BarakH1301 pursuedH7291 Sisera,H5516 JaelH3278 came outH3318 to meetH7125 him, and saidH559 unto him, Come,H3212 and I will shewH7200 thee the manH376 whom thou seekest.H1245 And when he cameH935 into her tent, behold, SiseraH5516 layH5307 dead,H4191 and the nailH3489 was in his temples.H7541
4:23
So GodH430 subduedH3665 on that dayH3117 JabinH2985 the kingH4428 of CanaanH3667 beforeH6440 the childrenH1121 of Israel.H3478
4:24
And the handH3027 of the childrenH1121 of IsraelH3478 prosperedH3212, H1980, and prevailedH7186 against JabinH2985 the kingH4428 of Canaan,H3667 until they had destroyedH3772 JabinH2985 kingH4428 of Canaan.H3667

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
Efez 2:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Przykrycie Przybytku było zrobione z baranich skór barwionych na czerwono i skór borsuczych które kładziono na wierzch. (II Mojż 26:14, II Mojż 36:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
Ps 96:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić