„Tymoteuszowi, umiłowanemu dziecku. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 1,2

Nawigacja

King James Version
Księga Sędziów 17:1

Tytuł oryginalny
Judges
17:1
And there was a manH376 of mountH2022 Ephraim,H669 whose nameH8034 was Micah.H4321
17:2
And he saidH559 unto his mother,H517 The eleven hundredH3967 shekelsH505 of silverH3701 that were takenH3947 from thee, about which thou cursedst,H422 and spakestH559 of also in mine ears,H241 behold, the silverH3701 is with me; I tookH3947 it. And his motherH517 said,H559 BlessedH1288 be thou of the LORD,H3068 my son.H1121
17:3
And when he had restoredH7725 the eleven hundredH3967 shekelsH505 of silverH3701 to his mother,H517 his motherH517 said,H559 I had whollyH6942 dedicatedH6942 the silverH3701 unto the LORDH3068 from my handH3027 for my son,H1121 to makeH6213 a graven imageH6459 and a molten image:H4541 now therefore I will restoreH7725 it unto thee.
17:4
Yet he restoredH7725 the moneyH3701 unto his mother;H517 and his motherH517 tookH3947 two hundredH3967 shekels of silver,H3701 and gaveH5414 them to the founder,H6884 who madeH6213 thereof a graven imageH6459 and a molten image:H4541 and they were in the houseH1004 of Micah.H4321
17:5
And the manH376 MicahH4318 had an houseH1004 of gods,H430 and madeH6213 an ephod,H646 and teraphim,H8655 and consecratedH4390, H3027 oneH259 of his sons,H1121 who became his priest.H3548
17:6
In those daysH3117 there was no kingH4428 in Israel,H3478 but every manH376 didH6213 that which was rightH3477 in his own eyes.H5869
17:7
And there was a young manH5288 out of BethlehemjudahH3063 ofH1035 the familyH4940 of Judah,H3063 who was a Levite,H3881 and he sojournedH1481 there.
17:8
And the manH376 departedH3212 out of the cityH5892 from BethlehemjudahH3063 toH1035 sojournH1481 where he could findH4672 a place: and he cameH935 to mountH2022 EphraimH669 to the houseH1004 of Micah,H4318 as he journeyedH6213, H1870.
17:9
And MicahH4318 saidH559 unto him, WhenceH370 comestH935 thou? And he saidH559 unto him, I am a LeviteH3881 of BethlehemjudahH3063, H1035, and I goH1980 to sojournH1481 where I may findH4672 a place.
17:10
And MicahH4318 saidH559 unto him, DwellH3427 with me, and be unto me a fatherH1 and a priest,H3548 and I will giveH5414 thee tenH6235 shekels of silverH3701 by the year,H3117 and a suitH6187 of apparel,H899 and thy victuals.H4241 So the LeviteH3881 went in.H3212
17:11
And the LeviteH3881 was contentH2974 to dwellH3427 with the man;H376 and the young manH5288 was unto him as oneH259 of his sons.H1121
17:12
And MicahH4318 consecratedH4390, H3027 the Levite;H3881 and the young manH5288 became his priest,H3548 and was in the houseH1004 of Micah.H4318
17:13
Then saidH559 Micah,H4318 Now knowH3045 I that the LORDH3068 will do me good,H3190 seeing I have a LeviteH3881 to my priest.H3548

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miriam jest pierwszą wymienioną kobietą która śpiewała w Biblii (II Mojż 15,21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!
Iz 42:16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić