„A wszystek lud zbierz do drzwi namiotu zgromadzenia.”

Biblia Gdańska (1632): 3 Mojżeszowa 8,3

Nawigacja

King James Version
Księga Rut 1:1

Tytuł oryginalny
Ruth
1:1
Now it came to pass in the daysH3117 when the judgesH8199 ruled,H8199 that there was a famineH7458 in the land.H776 And a certain manH376 of BethlehemjudahH3063, H1035 wentH3212 to sojournH1481 in the countryH7704 of Moab,H4124 he, and his wife,H802 and his twoH8147 sons.H1121
1:2
And the nameH8034 of the manH376 was Elimelech,H458 and the nameH8034 of his wifeH802 Naomi,H5281 and the nameH8034 of his twoH8147 sonsH1121 MahlonH4248 and Chilion,H3630 EphrathitesH673 of BethlehemjudahH3063, H1035. And they cameH935 into the countryH7704 of Moab,H4124 and continued there.
1:3
And ElimelechH458 Naomi'sH5281 husbandH376 died;H4191 and she was left,H7604 and her twoH8147 sons.H1121
1:4
And they tookH5375 them wivesH802 of the womenH802 of Moab;H4125 the nameH8034 of the oneH259 was Orpah,H6204 and the nameH8034 of the otherH8145 Ruth:H7327 and they dwelledH3427 there about tenH6235 years.H8141
1:5
And MahlonH4248 and ChilionH3630 diedH4191 also bothH8147 of them; and the womanH802 was leftH7604 of her twoH8147 sonsH3206 and her husband.H376
1:6
Then she aroseH6965 with her daughters in law,H3618 that she might returnH7725 from the countryH7704 of Moab:H4124 for she had heardH8085 in the countryH7704 of MoabH4124 how that the LORDH3068 had visitedH6485 his peopleH5971 in givingH5414 them bread.H3899
1:7
Wherefore she went forthH3318 out of the placeH4725 where she was, and her twoH8147 daughters in lawH3618 with her; and they wentH3212 on the wayH1870 to returnH7725 unto the landH776 of Judah.H3063
1:8
And NaomiH5281 saidH559 unto her twoH8147 daughters in law,H3618 Go,H3212 returnH7725 eachH802 to her mother'sH517 house:H1004 the LORDH3068 dealH6213 kindlyH2617 with you, as ye have dealtH6213 with the dead,H4191 and with me.
1:9
The LORDH3068 grantH5414 you that ye may findH4672 rest,H4496 eachH802 of you in the houseH1004 of her husband.H376 Then she kissedH5401 them; and they lifted upH5375 their voice,H6963 and wept.H1058
1:10
And they saidH559 unto her, Surely we will returnH7725 with thee unto thy people.H5971
1:11
And NaomiH5281 said,H559 Turn again,H7725 my daughters:H1323 why will ye goH3212 with me? are there yet any more sonsH1121 in my womb,H4578 that they may be your husbands?H582
1:12
Turn again,H7725 my daughters,H1323 goH3212 your way; for I am too oldH2204 to have an husband.H376 If I should say,H559 I haveH3426 hope,H8615 if I should have an husbandH376 also to night,H3915 and should also bearH3205 sons;H1121
1:13
Would ye tarryH7663 for themH3860 till they were grown?H1431 would ye stayH5702 for themH3860 from having husbands?H376 nay, my daughters;H1323 for it grievethH4843 me muchH3966 for your sakes that the handH3027 of the LORDH3068 is gone outH3318 against me.
1:14
And they lifted upH5375 their voice,H6963 and wept again:H1058 and OrpahH6204 kissedH5401 her mother in law;H2545 but RuthH7327 claveH1692 unto her.
1:15
And she said,H559 Behold, thy sister in lawH2994 is gone backH7725 unto her people,H5971 and unto her gods:H430 returnH7725 thou afterH310 thy sister in law.H2994
1:16
And RuthH7327 said,H559 IntreatH6293 me not to leaveH5800 thee, or to returnH7725 from following afterH310 thee: for whither thou goest,H3212 I will go;H3212 and where thou lodgest,H3885 I will lodge:H3885 thy peopleH5971 shall be my people,H5971 and thy GodH430 my God:H430
1:17
Where thou diest,H4191 will I die,H4191 and there will I be buried:H6912 the LORDH3068 doH6213 so to me, and moreH3254 also, if ought but deathH4194 partH6504 thee and me.
1:18
When she sawH7200 that she was stedfastly mindedH553 to goH3212 with her, then she leftH2308 speakingH1696 unto her.
1:19
So they twoH8147 wentH3212 until they cameH935 to Bethlehem.H1035 And it came to pass, when they were comeH935 to Bethlehem,H1035 that all the cityH5892 was movedH1949 about them, and they said,H559 Is this Naomi?H5281
1:20
And she saidH559 unto them, CallH7121 me not Naomi,H5281 callH7121 me Mara:H4755 for the AlmightyH7706 hath dealt veryH3966 bitterlyH4843 with me.
1:21
I went outH1980 full,H4392 and the LORDH3068 hath brought me home againH7725 empty:H7387 why then callH7121 ye me Naomi,H5281 seeing the LORDH3068 hath testifiedH6030 against me, and the AlmightyH7706 hath afflictedH7489 me?
1:22
So NaomiH5281 returned,H7725 and RuthH7327 the Moabitess,H4125 her daughter in law,H3618 with her, which returnedH7725 out of the countryH7704 of Moab:H4124 and they cameH935 to BethlehemH1035 in the beginningH8462 of barleyH8184 harvest.H7105

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.
I Jan 4:18

W Chrystusie

Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
Efez 2:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Dziejach Apostolskich najdłuższej księdze w Nowym Testamencie nigdy nie zostało użyte słowo "miłość". Właściwie słowa "miłość" nie użyto nigdy w dwóch księgach Nowego Testamentu, są to księgi: Dzieje Apostolskie i 2 List Piotra.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.
Ps 145:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić