„Brat Michasowy Jesyjasz; z synów Jesyjaszowych Zacharyjasz.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Kronik 24,25

King James Version
Księga Rodzaju 7:13

Tytuł oryginalny
Genesis
7:1
And the LORDH3068 saidH559 unto Noah,H5146 ComeH935 thou and all thy houseH1004 into the ark;H8392 for thee have I seenH7200 righteousH6662 before meH6440 in thisH2088 generation.H1755
7:2
Of every cleanH2889 beastH929 thou shalt takeH3947 to thee by sevensH7651, H7651, the maleH376 and his female:H802 and of beastsH929 that are not cleanH1931 byH2889 two,H8147 the maleH376 and his female.H802
7:3
Of fowlsH5775 also of the airH8064 by sevensH7651, H7651, the maleH2145 and the female;H5347 to keepH2421 seedH2233 aliveH2421 upon the faceH6440 of all the earth.H776
7:4
For yetH5750 sevenH7651 days,H3117 and I will cause it to rainH4305 upon the earthH776 fortyH705 daysH3117 and fortyH705 nights;H3915 and everyH3605 living substanceH3351 that I have madeH6213 will I destroyH4229 from offH5921 the faceH6440 of the earth.H127
7:5
And NoahH5146 didH6213 according unto all that the LORDH3068 commandedH6680 him.
7:6
And NoahH5146 was sixH8337 hundredH3967 yearsH8141 oldH1121 when the floodH3999 of watersH4325 was upon the earth.H776
7:7
And NoahH5146 went in,H935 and his sons,H1121 and his wife,H802 and his sons'H1121 wivesH802 with him, into the ark,H8392 because ofH6440 the watersH4325 of the flood.H3999
7:8
Of cleanH2889 beasts,H929 and of beastsH929 that are not clean,H2889 and of fowls,H5775 and of every thing that creepethH7430 upon the earth,H127
7:9
There went inH935 twoH8147 and twoH8147 unto NoahH5146 into the ark,H8392 the maleH2145 and the female,H5347 asH834 GodH430 had commandedH6680 Noah.H5146
7:10
And it came to pass after sevenH7651 days,H3117 that the watersH4325 of the floodH3999 were upon the earth.H776
7:11
InH8141 the sixH8337 hundredthH3967 yearH8141 of Noah'sH5146 life,H2416 in the secondH8145 month,H2320 the seventeenthH6240, H7651 dayH3117 of the month,H2320 the sameH2088 dayH3117 were all the fountainsH4599 of the greatH7227 deepH8415 broken up,H1234 and the windowsH699 of heavenH8064 were opened.H6605
7:12
And the rainH1653 was upon the earthH776 fortyH705 daysH3117 and fortyH705 nights.H3915
7:13
In the selfsameH6106 dayH3117 enteredH935 Noah,H5146 and Shem,H8035 and Ham,H2526 and Japheth,H3315 the sonsH1121 of Noah,H5146 and Noah'sH5146 wife,H802 and the threeH7969 wivesH802 of his sonsH1121 with them, into the ark;H8392
7:14
They,H1992 and every beastH2416 after his kind,H4327 and all the cattleH929 after their kind,H4327 and every creeping thingH7431 that creepethH7430 upon the earthH776 after his kind,H4327 and every fowlH5775 after his kind,H4327 every birdH6833 of every sort.H3671
7:15
And they went inH935 unto NoahH5146 into the ark,H8392 twoH8147 and twoH8147 of all flesh,H1320 whereinH834 is the breathH7307 of life.H2416
7:16
And they that went in,H935 went inH935 maleH2145 and femaleH5347 of all flesh,H1320 as GodH430 had commandedH6680 him: and the LORDH3068 shut him in.H5462
7:17
And the floodH3999 was fortyH705 daysH3117 upon the earth;H776 and the watersH4325 increased,H7235 and bare upH5375 the ark,H8392 and it was lift upH7311 above the earth.H776
7:18
And the watersH4325 prevailed,H1396 and were increasedH7235 greatlyH3966 upon the earth;H776 and the arkH8392 wentH3212 upon the faceH6440 of the waters.H4325
7:19
And the watersH4325 prevailedH1396 exceedinglyH3966 uponH3966 the earth;H776 and all the highH1364 hills,H2022 that were underH8478 the whole heaven,H8064 were covered.H3680
7:20
FifteenH2568, H6240 cubitsH520 upwardH4605 did the watersH4325 prevail;H1396 and the mountainsH2022 were covered.H3680
7:21
And all fleshH1320 diedH1478 that movedH7430 upon the earth,H776 both of fowl,H5775 and of cattle,H929 and of beast,H2416 and of every creeping thingH8318 that creepethH8317 upon the earth,H776 and every man:H120
7:22
All in whose nostrilsH639 was the breathH7307 ofH5397 life,H2416 of all that was in the dryH2724 land, died.H4191
7:23
And every living substanceH3351 was destroyedH4229 which was upon the faceH6440 of the ground,H127 both man,H120 and cattle,H929 and the creeping things,H7431 and the fowlH5775 of the heaven;H8064 and they were destroyedH4229 from the earth:H776 and NoahH5146 onlyH389 remainedH7604 alive, and they thatH834 were with him in the ark.H8392
7:24
And the watersH4325 prevailedH1396 upon the earthH776 an hundredH3967 and fiftyH2572 days.H3117

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
Jak 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus podczas pobytu u Heroda cały czas milczał i nie odzywał się do nikogo (Łuk 23:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne,
I Kor 1:27


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić