„Nie spiesz się od niego odejść i nie wdawaj się w zgubne sprawy. Gdyż wszystko, co chce - to czyni.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Koheleta 8,3

King James Version
Księga Rodzaju 47:1

Tytuł oryginalny
Genesis
47:1
Then JosephH3130 cameH935 and toldH5046 Pharaoh,H6547 and said,H559 My fatherH1 and my brethren,H251 and their flocks,H6629 and their herds,H1241 and all that they have, are come outH935 of the landH776 of Canaan;H3667 and, behold, they are in the landH776 of Goshen.H1657
47:2
And he tookH3947 someH7097 of his brethren,H251 even fiveH2568 men,H582 and presentedH3322 them untoH6440 Pharaoh.H6547
47:3
And PharaohH6547 saidH559 unto his brethren,H251 What is your occupation?H4639 And they saidH559 unto Pharaoh,H6547 Thy servantsH5650 are shepherdsH7462, H6629, both we, and also our fathers.H1
47:4
They saidH559 moreover unto Pharaoh,H6547 For to sojournH1481 in the landH776 are we come;H935 for thy servantsH5650 have no pastureH4829 for their flocks;H6629 for the famineH7458 is soreH3515 in the landH776 of Canaan:H3667 now therefore, we pray thee, let thy servantsH5650 dwellH3427 in the landH776 of Goshen.H1657
47:5
And PharaohH6547 spakeH559 unto Joseph,H3130 saying,H559 Thy fatherH1 and thy brethrenH251 are comeH935 unto thee:
47:6
The landH776 of EgyptH4714 is before thee;H6440 in the bestH4315 of the landH776 makeH3427 thy fatherH1 and brethrenH251 to dwell;H3427 in the landH776 of GoshenH1657 let them dwell:H3427 and if thou knowestH3045, H3426 any menH582 of activityH2428 among them, then make themH7760 rulersH8269 over my cattle.H4735
47:7
And JosephH3130 brought inH935 JacobH3290 his father,H1 and set himH5975 beforeH6440 Pharaoh:H6547 and JacobH3290 blessedH1288 Pharaoh.H6547
47:8
And PharaohH6547 saidH559 unto Jacob,H3290 HowH4100 oldH8141, H2416 artH3117 thou?
47:9
And JacobH3290 saidH559 unto Pharaoh,H6547 The daysH3117 of the yearsH8141 of my pilgrimageH4033 are an hundredH3967 and thirtyH7970 years:H8141 fewH4592 and evilH7451 have the daysH3117 of the yearsH8141 of my lifeH2416 been, and have not attainedH5381 unto the daysH3117 of the yearsH8141 of the lifeH2416 of my fathersH1 in the daysH3117 of their pilgrimage.H4033
47:10
And JacobH3290 blessedH1288 Pharaoh,H6547 and went outH3318 from beforeH6440 Pharaoh.H6547
47:11
And JosephH3130 placedH3427 his fatherH1 and his brethren,H251 and gaveH5414 them a possessionH272 in the landH776 of Egypt,H4714 in the bestH4315 of the land,H776 in the landH776 of Rameses,H7486 as PharaohH6547 had commanded.H6680
47:12
And JosephH3130 nourishedH3557 his father,H1 and his brethren,H251 and all his father'sH1 household,H1004 with bread,H3899 accordingH6310 to their families.H2945
47:13
And there was no breadH3899 in all the land;H776 for the famineH7458 was veryH3966 sore,H3515 so that the landH776 of EgyptH4714 and all the landH776 of CanaanH3667 faintedH3856 by reasonH6440 of the famine.H7458
47:14
And JosephH3130 gathered upH3950 all the moneyH3701 that was foundH4672 in the landH776 of Egypt,H4714 and in the landH776 of Canaan,H3667 for the cornH7668 which they bought:H7666 and JosephH3130 broughtH935 the moneyH3701 into Pharaoh'sH6547 house.H1004
47:15
And when moneyH3701 failedH8552 in the landH776 of Egypt,H4714 and in the landH776 of Canaan,H3667 all the EgyptiansH4714 cameH935 unto Joseph,H3130 and said,H559 GiveH3051 us bread:H3899 for why should we dieH4191 in thy presence? for the moneyH3701 faileth.H656
47:16
And JosephH3130 said,H559 GiveH3051 your cattle;H4735 and I will giveH5414 you for your cattle,H4735 if moneyH3701 fail.H656
47:17
And they broughtH935 their cattleH4735 unto Joseph:H3130 and JosephH3130 gaveH5414 them breadH3899 in exchange for horses,H5483 and for the flocks,H6629 and for the cattleH4735 of the herds,H1241 and for the asses:H2543 and he fedH5095 them with breadH3899 for all their cattleH4735 for that year.H8141
47:18
When that yearH8141 was ended,H8552 they cameH935 unto him the secondH8145 year,H8141 and saidH559 unto him, We will not hideH3582 it from my lord,H113 how that our moneyH3701 is spent;H8552 my lordH113 also hathH413 our herdsH4735 of cattle;H929 there is not ought leftH7604 in the sightH6440 of my lord,H113 but our bodies,H1472 and our lands:H127
47:19
Wherefore shall we dieH4191 before thine eyes,H5869 both we and our land?H127 buyH7069 us and our landH127 for bread,H3899 and we and our landH127 will be servantsH5650 unto Pharaoh:H6547 and giveH5414 us seed,H2233 that we may live,H2421 and not die,H4191 that the landH127 be not desolate.H3456
47:20
And JosephH3130 boughtH7069 all the landH127 of EgyptH4714 for Pharaoh;H6547 for the EgyptiansH4714 soldH4376 every manH376 his field,H7704 because the famineH7458 prevailedH2388 over them: so the landH776 became Pharaoh's.H6547
47:21
And as for the people,H5971 he removedH5674 them to citiesH5892 from one endH7097 of the bordersH1366 of EgyptH4714 even to the other endH7097 thereof.
47:22
Only the landH127 of the priestsH3548 bought heH7069 not; for the priestsH3548 had a portionH2706 assigned them of Pharaoh,H6547 and did eatH398 their portionH2706 which PharaohH6547 gaveH5414 them: wherefore they soldH4376 not their lands.H127
47:23
Then JosephH3130 saidH559 unto the people,H5971 Behold, I have boughtH7069, H853 you this dayH3117 and your landH127 for Pharaoh:H6547 lo,H1887 here is seedH2233 for you, and ye shall sowH2232 the land.H127
47:24
And it shall come to pass in the increase,H8393 that ye shall giveH5414 the fifthH2549 part unto Pharaoh,H6547 and fourH702 partsH3027 shall be your own, for seedH2233 of the field,H7704 and for your food,H400 and for them of your households,H1004 and for foodH398 for your little ones.H2945
47:25
And they said,H559 Thou hast saved our lives:H2421 let us findH4672 graceH2580 in the sightH5869 of my lord,H113 and we will be Pharaoh'sH6547 servants.H5650
47:26
And JosephH3130 madeH7760 it a lawH2706 over the landH127 of EgyptH4714 unto this day,H3117 that PharaohH6547 should have the fifthH2569 part; exceptH7535 the landH127 of the priestsH3548 only, which became not Pharaoh's.H6547
47:27
And IsraelH3478 dweltH3427 in the landH776 of Egypt,H4714 in the countryH776 of Goshen;H1657 and they had possessionsH270 therein, and grew,H6509 and multipliedH7235 exceedingly.H3966
47:28
And JacobH3290 livedH2421 in the landH776 of EgyptH4714 seventeenH7651, H6240 years:H8141 so the whole ageH3117 ofH2416 JacobH3290 was an hundredH3967 fortyH8141 andH705 sevenH7651 years.H8141
47:29
And the timeH3117 drew nighH7126 that IsraelH3478 must die:H4191 and he calledH7121 his sonH1121 Joseph,H3130 and saidH559 unto him, If now I have foundH4672 graceH2580 in thy sight,H5869 put,H7760 I pray thee, thy handH3027 under my thigh,H3409 and dealH6213 kindlyH2617 and trulyH571 with me; buryH6912 me not, I pray thee, in Egypt:H4714
47:30
But I will lieH7901 with my fathers,H1 and thou shalt carryH5375 me out of Egypt,H4714 and buryH6912 me in their buryingplace.H6900 And he said,H559 I will doH6213 as thou hast said.H1697
47:31
And he said,H559 SwearH7650 unto me. And he swareH7650 unto him. And IsraelH3478 bowedH7812 himself upon the bed'sH4296 head.H7218

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności.
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg ani razu nie jest wymieniony w Księdze Estery.
Estera

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
Jan 6:40


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić