„A kiedy o tym doniesiono Dawidowi, naprzeciw wysłał im ludzi, bo ci mężowie zostali srodze zelżeni. I król im polecił: Zostańcie w Jerycho, aż wam odrosną brody – potem wrócicie.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 10,5

King James Version
Księga Rodzaju 2:24

Tytuł oryginalny
Genesis
2:1
Thus the heavensH8064 and the earthH776 were finished,H3615 and all the host of them.H6635
2:2
And on the seventhH7637 dayH3117 GodH430 endedH3615 his workH4399 which he had made;H6213 and he restedH7673 on the seventhH7637 dayH3117 from all his workH4399 which he had made.H6213
2:3
And GodH430 blessedH1288 the seventhH7637 day,H3117 and sanctifiedH6942 it: becauseH3588 that in it he had restedH7673 from all his workH4399 which GodH430 createdH1254 and made.H6213
2:4
TheseH428 are the generationsH8435 of the heavensH8064 and of the earthH776 when they were created,H1254 in the dayH3117 that the LORDH3068 GodH430 madeH6213 the earthH776 and the heavens,H8064
2:5
And every plantH7880 of the fieldH7704 beforeH2962 it was in the earth,H776 and every herbH6212 of the fieldH7704 beforeH2962 it grew:H6779 forH3588 the LORDH3068 GodH430 had notH3808 caused it to rainH4305 upon the earth,H776 and there was notH369 a manH120 to tillH5647 the ground.H127
2:6
But there went upH5927 a mistH108 fromH4480 the earth,H776 and wateredH8248 the whole faceH6440 of the ground.H127
2:7
And the LORDH3068 GodH430 formedH3335 manH120 of the dustH6083 ofH4480 the ground,H127 and breathedH5301 into his nostrilsH639 the breathH5397 of life;H2416 and manH120 became a livingH2416 soul.H5315
2:8
And the LORDH3068 GodH430 plantedH5193 a gardenH1588 eastwardH6924 in Eden;H5731 and thereH8033 he putH7760 the manH120 whomH834 he had formed.H3335
2:9
And outH4480 of the groundH127 madeH6779 the LORDH3068 GodH430 to growH6779 every treeH6086 that is pleasantH2530 to the sight,H4758 and goodH2896 for food;H3978 the treeH6086 of lifeH2416 also in the midstH8432 of the garden,H1588 and the treeH6086 of knowledgeH1847 of goodH2896 and evil.H7451
2:10
And a riverH5104 went outH3318 of EdenH5731 to waterH8248 the garden;H1588 and from thence it was parted,H6504 and became into fourH702 heads.H7218
2:11
The nameH8034 of the firstH259 is Pison:H6376 thatH1931 is it which compassethH5437 the whole landH776 of Havilah,H2341 whereH834 there is gold;H2091
2:12
And the goldH2091 of thatH1931 landH776 is good:H2896 there is bdelliumH916 and the onyxH7718 stone.H68
2:13
And the nameH8034 of the secondH8145 riverH5104 is Gihon:H1521 the same is it that compassethH5437 the whole landH776 of Ethiopia.H3568
2:14
And the nameH8034 of the thirdH7992 riverH5104 is Hiddekel:H2313 that is it which goeth towardH1980 the eastH6926 of Assyria.H804 And the fourthH7243 riverH5104 is Euphrates.H6578
2:15
And the LORDH3068 GodH430 tookH3947 the man,H120 and put himH3240 into the gardenH1588 of EdenH5731 to dressH5647 it and to keepH8104 it.
2:16
And the LORDH3068 GodH430 commandedH6680 the man,H120 saying,H559 Of every treeH6086 of the gardenH1588 thou mayest freelyH398 eat:H398
2:17
But of the treeH6086 of the knowledgeH1847 of goodH2896 and evil,H7451 thou shalt not eatH398 of it: for in the dayH3117 that thou eatestH398 thereof thou shalt surelyH4191 die.H4191
2:18
And the LORDH3068 GodH430 said,H559 It is not goodH2896 that the manH120 should beH1961 alone; I will makeH6213 him an help meetH5828 for him.
2:19
And out of the groundH127 the LORDH3068 GodH430 formedH3335 every beastH2416 of the field,H7704 and every fowlH5775 of the air;H8064 and broughtH935 them unto AdamH120 to seeH7200 what he would callH7121 them: and whatsoever AdamH120 calledH7121 every livingH2416 creature,H5315 thatH1931 was the name thereof.H8034
2:20
And AdamH120 gaveH7121 namesH8034 to all cattle,H929 and to the fowlH5775 of the air,H8064 and to every beastH2416 of the field;H7704 but for AdamH120 there was not foundH4672 an help meetH5828 for him.
2:21
And the LORDH3068 GodH430 causedH5307 a deep sleepH8639 to fallH5307 upon Adam,H121 and he slept:H3462 and he tookH3947 oneH259 of his ribs,H6763 and closed upH5462 the fleshH1320 instead thereof;
2:22
And the rib,H6763 which the LORDH3068 GodH430 had takenH3947 from man,H120 madeH1129 he a woman,H802 and broughtH935 her unto the man.H120
2:23
And AdamH120 said,H559 ThisH2063 is nowH6471 boneH6106 of my bones,H6106 and fleshH1320 of my flesh:H1320 sheH2063 shall be calledH7121 Woman,H802 because sheH2063 was takenH3947 out of Man.H376
2:24
ThereforeH3651 shall a manH376 leaveH5800 his fatherH1 and his mother,H517 and shall cleaveH1692 unto his wife:H802 and they shall be oneH259 flesh.H1320
2:25
And they were bothH8147 naked,H6174 the manH120 and his wife,H802 and were not ashamed.H954

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.
I Tes 5:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Jezus Chrystus z opętanego człowieka wyrzucił demony w stado świń, weszły one w około 2000 świń (Mar 5:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
I Kor 15:51-58


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić