„Lecz ich umysły zostały zaślepione; aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Koryntian 3,14

King James Version
Księga Rodzaju 17:14

Tytuł oryginalny
Genesis
17:1
And when AbramH87 was ninetyH8141, H8673 yearsH8141 oldH1121 and nine,H8672 the LORDH3068 appearedH7200 to Abram,H87 and saidH559 unto him, I am the AlmightyH7706 God;H410 walkH1980 before me,H6440 and be thou perfect.H8549
17:2
And I will makeH5414 my covenantH1285 between me and thee, and will multiplyH7235 thee exceedinglyH3966, H3966.
17:3
And AbramH87 fellH5307 on his face:H6440 and GodH430 talkedH1696 with him, saying,H559
17:4
As for me,H589 behold, my covenantH1285 is with thee, and thou shalt be a fatherH1 of manyH1995 nations.H1471
17:5
Neither shall thy nameH8034 any more be calledH7121 Abram,H87 but thy nameH8034 shall be Abraham;H85 for a fatherH1 of manyH1995 nationsH1471 have I made thee.H5414
17:6
And I will makeH6509 thee exceedingH3966, H3966 fruitful,H6509 and I will makeH5414 nationsH1471 of thee, and kingsH4428 shall come outH3318 of thee.
17:7
And I will establishH6965 my covenantH1285 between me and thee and thy seedH2233 after theeH310 in their generationsH1755 for an everlastingH5769 covenant,H1285 to be a GodH430 unto thee, and to thy seedH2233 after thee.H310
17:8
And I will giveH5414 unto thee, and to thy seedH2233 after thee,H310 the landH776 wherein thou art a stranger,H4033 all the landH776 of Canaan,H3667 for an everlastingH5769 possession;H272 and I will be their God.H430
17:9
And GodH430 saidH559 unto Abraham,H85 Thou shalt keepH8104 my covenantH1285 therefore, thou, and thy seedH2233 after theeH310 in their generations.H1755
17:10
This is my covenant,H1285 which ye shall keep,H8104 between me and you and thy seedH2233 after thee;H310 Every man childH2145 among you shall be circumcised.H4135
17:11
And ye shall circumciseH5243 the fleshH1320 of your foreskin;H6190 and it shall be a tokenH226 of the covenantH1285 betwixt me and you.
17:12
And he that is eightH8083 daysH3117 oldH1121 shall be circumcisedH4135 among you, every man childH2145 in your generations,H1755 he that is bornH3211 in the house,H1004 or boughtH4736 with moneyH3701 of any strangerH5236, H1121, which is not of thy seed.H2233
17:13
He that is bornH3211 in thy house,H1004 and he that is boughtH4736 with thy money,H3701 must needsH4135 be circumcised:H4135 and my covenantH1285 shall be in your fleshH1320 for an everlastingH5769 covenant.H1285
17:14
And the uncircumcisedH6189 man childH2145 whoseH834 fleshH1320 of his foreskinH6190 is not circumcised,H4135 that soulH5315 shall be cut offH3772 from his people;H5971 he hath brokenH6565 my covenant.H1285
17:15
And GodH430 saidH559 unto Abraham,H85 As for SaraiH8297 thy wife,H802 thou shalt not callH7121 her nameH8034 Sarai,H8297 butH3588 SarahH8283 shall her nameH8034 be.
17:16
And I will blessH1288 her, and giveH5414 thee a sonH1121 also of her: yea, I will blessH1288 her, and she shall be a mother of nations;H1471 kingsH4428 of peopleH5971 shall be of her.
17:17
Then AbrahamH85 fellH5307 upon his face,H6440 and laughed,H6711 and saidH559 in his heart,H3820 Shall a child be bornH3205 unto him that is an hundredH3967 yearsH8141 old?H1121 and shall Sarah,H8283 that is ninetyH8673 yearsH8141 old,H1323 bear?H3205
17:18
And AbrahamH85 saidH559 unto God,H430 O thatH3863 IshmaelH3458 might liveH2421 before thee!H6440
17:19
And GodH430 said,H559 SarahH8283 thy wifeH802 shall bearH3205 thee a sonH1121 indeed;H61 and thou shalt callH7121 his nameH8034 Isaac:H3327 and I will establishH6965 my covenantH1285 with him for an everlastingH5769 covenant,H1285 and with his seedH2233 after him.H310
17:20
And as for Ishmael,H3458 I have heard thee:H8085 Behold, I have blessedH1288 him, and will make him fruitful,H6509 and will multiplyH7235 him exceedinglyH3966, H3966; twelveH8147, H6240 princesH5387 shall he beget,H3205 and I will make himH5414 a greatH1419 nation.H1471
17:21
But my covenantH1285 will I establishH6965 with Isaac,H3327 which SarahH8283 shall bearH3205 unto thee at this set timeH4150 in the nextH312 year.H8141
17:22
And he left offH3615 talkingH1696 with him, and GodH430 went upH5927 from Abraham.H85
17:23
And AbrahamH85 tookH3947 IshmaelH3458 his son,H1121 and all that were bornH3211 in his house,H1004 and all that were boughtH4736 with his money,H3701 every maleH2145 among the menH582 of Abraham'sH85 house;H1004 and circumcisedH4135 the fleshH1320 of their foreskinH6190 in the selfsameH6106 day,H3117 as GodH430 had saidH1696 unto him.
17:24
And AbrahamH85 was ninetyH8673 yearsH8141 oldH1121 and nine,H8672 when he was circumcisedH4135 in the fleshH1320 of his foreskin.H6190
17:25
And IshmaelH3458 his sonH1121 was thirteenH7969, H6240 yearsH8141 old,H1121 when he was circumcisedH4135 in the fleshH1320 of his foreskin.H6190
17:26
In the selfsameH6106 dayH3117 was AbrahamH85 circumcised,H4135 and IshmaelH3458 his son.H1121
17:27
And all the menH582 of his house,H1004 bornH3211 in the house,H1004 and boughtH4736 with moneyH3701 of the strangerH5236, H1121, were circumcisedH4135 with him.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Fil 4:6

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

We wczesnych Biblijnych czasach balsamowanie zwłok trwało aż 40 dni (I Mojż 50:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić