„A drugiemu wiara w tymże Duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże Duchu, a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów.”

Biblia Gdańska: 1 Koryntów 12,9

King James Version
Księga Rodzaju 11:27

Tytuł oryginalny
Genesis
11:1
And the whole earthH776 was of oneH259 language,H8193 and of oneH259 speech.H1697
11:2
And it came to pass, as they journeyedH5265 from the east,H6924 that they foundH4672 a plainH1237 in the landH776 of Shinar;H8152 and they dweltH3427 there.
11:3
And they saidH559 oneH376 to another,H7453 Go to,H3051 let us makeH3835 brick,H3843 and burnH8313 them throughly.H8316 And they had brickH3843 for stone,H68 and slimeH2564 hadH1961 they for morter.H2563
11:4
And they said,H559 Go to,H3051 let us buildH1129 us a cityH5892 and a tower,H4026 whose topH7218 may reach unto heaven;H8064 and let us makeH6213 us a name,H8034 lest we be scattered abroadH6327 upon the faceH6440 of the whole earth.H776
11:5
And the LORDH3068 came downH3381 to seeH7200 the cityH5892 and the tower,H4026 which the childrenH1121 of menH120 builded.H1129
11:6
And the LORDH3068 said,H559 Behold, the peopleH5971 is one,H259 and they have all oneH259 language;H8193 and this they beginH2490 to do:H6213 and now nothingH3605 willH3808 be restrainedH1219 from them, which they have imaginedH2161 to do.H6213
11:7
Go to,H3051 let us go down,H3381 and there confoundH1101 their language,H8193 thatH834 they may not understandH8085 oneH376 another'sH7453 speech.H8193
11:8
So the LORDH3068 scattered them abroadH6327 from thenceH8033 upon the faceH6440 of all the earth:H776 and they left offH2308 to buildH1129 the city.H5892
11:9
Therefore is the name of itH8034 calledH7121 Babel;H894 because the LORDH3068 did there confoundH1101 the languageH8193 of all the earth:H776 and from thence didH6327 the LORDH3068 scatter them abroadH6327 upon the faceH6440 of all the earth.H776
11:10
These are the generationsH8435 of Shem:H8035 ShemH8035 was an hundredH3967 yearsH8141 old,H1121 and begatH3205 ArphaxadH775 two yearsH8141 afterH310 the flood:H3999
11:11
And ShemH8035 livedH2421 afterH310 he begatH3205 ArphaxadH775 fiveH2568 hundredH3967 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:12
And ArphaxadH775 livedH2425 fiveH2568 and thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 Salah:H7974
11:13
And ArphaxadH775 livedH2421 afterH310 he begatH3205 SalahH7974 fourH702 hundredH8141 andH3967 threeH7969 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:14
And SalahH7974 livedH2425 thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 Eber:H5677
11:15
And SalahH7974 livedH2421 afterH310 he begatH3205 EberH5677 fourH702 hundredH8141 andH3967 threeH7969 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:16
And EberH5677 livedH2421 fourH702 and thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 Peleg:H6389
11:17
And EberH5677 livedH2421 afterH310 he begatH3205 PelegH6389 fourH702 hundredH8141 andH3967 thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:18
And PelegH6389 livedH2421 thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 Reu:H7466
11:19
And PelegH6389 livedH2421 afterH310 he begatH3205 ReuH7466 two hundredH8141 andH3967 nineH8672 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:20
And ReuH7466 livedH2421 twoH8147 and thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 Serug:H8286
11:21
And ReuH7466 livedH2421 afterH310 he begatH3205 SerugH8286 two hundredH8141 andH3967 sevenH7651 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:22
And SerugH8286 livedH2421 thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 Nahor:H5152
11:23
And SerugH8286 livedH2421 afterH310 he begatH3205 NahorH5152 two hundredH3967 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:24
And NahorH5152 livedH2421 nineH8672 and twentyH6242 years,H8141 and begatH3205 Terah:H8646
11:25
And NahorH5152 livedH2421 afterH310 he begatH3205 TerahH8646 an hundredH8141 andH3967 nineteenH8672, H6240 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters.H1323
11:26
And TerahH8646 livedH2421 seventyH7657 years,H8141 and begatH3205 Abram,H87 Nahor,H5152 and Haran.H2039
11:27
Now these are the generationsH8435 of Terah:H8646 TerahH8646 begatH3205 Abram,H87 Nahor,H5152 and Haran;H2039 and HaranH2039 begatH3205 Lot.H3876
11:28
And HaranH2039 diedH4191 beforeH6440 his fatherH1 TerahH8646 in the landH776 of his nativity,H4138 in UrH218 of the Chaldees.H3778
11:29
And AbramH87 and NahorH5152 tookH3947 them wives:H802 the nameH8034 of Abram'sH87 wifeH802 was Sarai;H8297 and the nameH8034 of Nahor'sH5152 wife,H802 Milcah,H4435 the daughterH1323 of Haran,H2039 the fatherH1 of Milcah,H4435 and the fatherH1 of Iscah.H3252
11:30
But SaraiH8297 was barren;H6135 she had no child.H2056
11:31
And TerahH8646 tookH3947 AbramH87 his son,H1121 and LotH3876 the sonH1121 of HaranH2039 his son'sH1121 son,H1121 and SaraiH8297 his daughter in law,H3618 his sonH1121 Abram'sH87 wife;H802 and they went forthH3318 with them from UrH218 of the Chaldees,H3778 to goH3212 into the landH776 of Canaan;H3667 and they cameH935 unto Haran,H2771 and dweltH3427 there.
11:32
And the daysH3117 of TerahH8646 were two hundredH8141 andH3967 fiveH2568 years:H8141 and TerahH8646 diedH4191 in Haran.H2771

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg sam zamknął drzwi od Arki (I Mojż 7,16).
Arka Noego

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić