„W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Jana 18,30

King James Version
Księga Psalmów 45:5

Tytuł oryginalny
Psalm
45:1
My heartH3820 is inditingH7370 a goodH2896 matter:H1697 I speakH559 of the things which I have madeH4639 touching the king:H4428 my tongueH3956 is the penH5842 of a readyH4106 writer.H5608
45:2
Thou art fairerH3302 than the childrenH1121 of men:H120 graceH2580 is pouredH3332 into thy lips:H8193 therefore GodH430 hath blessedH1288 thee for ever.H5769
45:3
GirdH2296 thy swordH2719 upon thy thigh,H3409 O most mighty,H1368 with thy gloryH1935 and thy majesty.H1926
45:4
And in thy majestyH1926 rideH7392 prosperouslyH6743 becauseH1697 of truthH571 and meeknessH6037 and righteousness;H6664 and thy right handH3225 shall teachH3384 thee terrible things.H3372
45:5
Thine arrowsH2671 are sharpH8150 in the heartH3820 of the king'sH4428 enemies;H341 whereby the peopleH5971 fallH5307 under thee.
45:6
Thy throne,H3678 O God,H430 is for everH5769 and ever:H5703 the sceptreH7626 of thy kingdomH4438 is a rightH4334 sceptre.H7626
45:7
Thou lovestH157 righteousness,H6664 and hatestH8130 wickedness:H7562 therefore God,H430 thy God,H430 hath anointedH4886 thee with the oilH8081 of gladnessH8342 above thy fellows.H2270
45:8
All thy garmentsH899 smell of myrrh,H4753 and aloes,H174 and cassia,H7102 out of the ivoryH8127 palaces,H1964 wherebyH4482 they have made thee glad.H8055
45:9
Kings'H4428 daughtersH1323 were among thy honourable women:H3368 upon thy right handH3225 did standH5324 the queenH7694 in goldH3800 of Ophir.H211
45:10
Hearken,H8085 O daughter,H1323 and consider,H7200 and inclineH5186 thine ear;H241 forgetH7911 also thine own people,H5971 and thy father'sH1 house;H1004
45:11
So shall the kingH4428 greatly desireH183 thy beauty:H3308 for he is thy Lord;H113 and worshipH7812 thou him.
45:12
And the daughterH1323 of TyreH6865 shall be there with a gift;H4503 even the richH6223 among the peopleH5971 shall intreatH2470 thy favour.H6440
45:13
The king'sH4428 daughterH1323 is all gloriousH3520 within:H6441 her clothingH3830 is of wroughtH4865 gold.H2091
45:14
She shall be broughtH2986 unto the kingH4428 in raiment of needlework:H7553 the virginsH1330 her companionsH7464 that followH310 her shall be broughtH935 unto thee.
45:15
With gladnessH8057 and rejoicingH1524 shall they be brought:H2986 they shall enterH935 into the king'sH4428 palace.H1964
45:16
Instead of thy fathersH1 shall be thy children,H1121 whom thou mayest makeH7896 princesH8269 in all the earth.H776
45:17
I will make thy nameH8034 to be rememberedH2142 in allH1755 generations:H1755 therefore shall the peopleH5971 praiseH3034 thee for everH5769 and ever.H5703

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus (Mat 4,2, Mar 1,13, Łuk 4,2), Mojżesz aż dwa razy (II Mojż 34,28, V Mojż 9,9, V Mojż 9,18, V Mojż 10,10) i Eliasz (I Król 19,8) pościli aż przez 40 dni. (Mojżesz pościł także bez wody).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
II Piotr 3:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić