„Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Zażądaj od kapłanów wyjaśnienia Prawa, mówiąc:”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Aggeusza 2,11

King James Version
Księga Psalmów 23:3

Tytuł oryginalny
Psalm
23:1
The LORDH3068 is my shepherd;H7462 I shall not want.H2637
23:2
He maketh me to lie downH7257 in greenH1877 pastures:H4999 he leadethH5095 me beside the stillH4496 waters.H4325
23:3
He restorethH7725 my soul:H5315 he leadethH5148 me in the pathsH4570 of righteousnessH6664 for his name'sH8034 sake.
23:4
Yea, though I walkH3212 through the valleyH1516 of the shadow of death,H6757 I will fearH3372 no evil:H7451 for thou art with me; thy rodH7626 and thy staffH4938 they comfortH5162 me
23:5
Thou preparestH6186 a tableH7979 beforeH6440 me in the presence of mine enemies:H6887 thou anointestH1878 my headH7218 with oil;H8081 my cupH3563 runneth over.H7310
23:6
Surely goodnessH2896 and mercyH2617 shall followH7291 me all the daysH3117 of my life:H2416 and I will dwellH3427 in the houseH1004 of the LORDH3068 for everH3117, H753.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Gal 4:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Z 613 nakazów znajdujących się w Torze 248 jest tzw. "pozytywnych" (rzeczy które powinno się robić) i 365 jest "negatywnych" (rzeczy których nie powinno się robić).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel.
Iz 54:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić