„By opowiadać, że WIEKUISTY, ma Opoka, jest sprawiedliwym Bogiem i nie ma w Nim niesprawiedliwości.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Psalmów 92,16

King James Version
Księga Psalmów 16:2

Tytuł oryginalny
Psalm
1 PreserveH8104 me, O God:H410 for in thee do I put my trust.H2620 2 O my soul, thou hast saidH559 unto the LORD,H3068 Thou art my Lord:H136 my goodnessH2896 extendeth not to thee; 3 But to the saintsH6918 thatH1992 are in the earth,H776 and to the excellent,H117 in whom is all my delight.H2656 4 Their sorrowsH6094 shall be multipliedH7235 that hastenH4116 after anotherH312 god: their drink offeringsH5262 of bloodH1818 will I not offer,H5258 norH1077 take upH5375 their namesH8034 into my lips.H8193 5 The LORDH3068 is the portionH4490 of mine inheritanceH2506 and of my cup:H3563 thou maintainestH8551 my lot.H1486 6 The linesH2256 are fallenH5307 unto me in pleasantH5273 places; yea, I have a goodlyH8231 heritage.H5159 7 I will blessH1288 the LORD,H3068 who hath given me counsel:H3289 my reinsH3629 also instructH3256 me in the night seasons.H3915 8 I have setH7737 the LORDH3068 alwaysH8548 before me: because he is at my right hand,H3225 I shall not be moved.H4131 9 Therefore my heartH3820 is glad,H8055 and my gloryH3519 rejoiceth:H1523 my fleshH1320 also shall restH7931 in hope.H983 10 For thou wilt not leaveH5800 my soulH5315 in hell;H7585 neither wilt thou sufferH5414 thine Holy OneH2623 to seeH7200 corruption.H7845 11 Thou wilt shewH3045 me the pathH734 of life:H2416 in thy presenceH6440 is fulnessH7648 of joy;H8057 at thy right handH3225 there are pleasuresH5273 for evermore.H5331

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
Rzym 8:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedyny statek który wymieniony jest w Biblii nosił nazwę Castor i Pollux (Dz 28:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przewodnikowi chóru. Pieśń synów Koracha na nutę: "Dziewice..." Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Ps 46:1-2


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić