„Przetoż maszli mię za towarzysza, przyjmij go jako mię.”

Biblia Gdańska (1881): Filemona 1,17

King James Version
Księga Psalmów 15:1

Tytuł oryginalny
Psalm
15:1
LORD,H3068 who shall abideH1481 in thy tabernacle?H168 who shall dwellH7931 in thy holyH6944 hill?H2022
15:2
He that walkethH1980 uprightly,H8549 and workethH6466 righteousness,H6664 and speakethH1696 the truthH571 in his heart.H3824
15:3
He that backbitethH7270 not with his tongue,H3956 nor doethH6213 evilH7451 to his neighbour,H7453 nor taketh upH5375 a reproachH2781 against his neighbour.H7138
15:4
In whose eyesH5869 a vile personH3988 is contemned;H959 but he honourethH3513 them that fearH3373 the LORD.H3068 He that swearethH7650 to his own hurt,H7489 and changethH4171 not.
15:5
He that putteth not outH5414 his moneyH3701 to usury,H5392 nor takethH3947 rewardH7810 against the innocent.H5355 He that doethH6213 these things shall neverH5769 be moved.H4131

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Fil 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg sam zamknął drzwi od Arki (I Mojż 7,16).
Arka Noego

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Daje pokarm wszelkiemu ciału, Albowiem na wieki trwa łaska jego!
Ps 136:25


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić