„A przetoż powiedz mu: Oto ja sobie uczynię z nim przymierze swe, przymierze pokoja.”

Biblia Brzeska: 4 Księga Mojżeszowa 25,12

King James Version
Księga Psalmów 14:1

Tytuł oryginalny
Psalm
14:1
The foolH5036 hath saidH559 in his heart,H3820 There is no God.H430 They are corrupt,H7843 they have done abominableH8581 works,H5949 there is none that doethH6213 good.H2896
14:2
The LORDH3068 looked downH8259 from heavenH8064 upon the childrenH1121 of men,H120 to seeH7200 if thereH3426 were any that did understand,H7919 and seekH1875 God.H430
14:3
They are all gone aside,H5493 they are all togetherH3162 become filthy:H444 there is none that doethH6213 good,H2896 no, not one.H259
14:4
Have all the workersH6466 of iniquityH205 no knowledge?H3045 who eat upH398 my peopleH5971 as they eatH398 bread,H3899 and callH7121 not upon the LORD.H3068
14:5
There were they in greatH6343 fear:H6342 for GodH430 is in the generationH1755 of the righteous.H6662
14:6
Ye have shamedH954 the counselH6098 of the poor,H6041 because the LORDH3068 is his refuge.H4268
14:7
Oh thatH5414 the salvationH3444 of IsraelH3478 were come out of Zion!H6726 when the LORDH3068 bringeth backH7725 the captivityH7622 of his people,H5971 JacobH3290 shall rejoice,H1523 and IsraelH3478 shall be glad.H8055

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas okresu w którym jednocześnie panowali Uzzjasz nad Judeą i Jeroboam II nad Izraelem, miało miejsce bardzo niszczące trzęsienie ziemi (Am 1:1 - Zobacz także: Zach 14:5). To trzęsienie ziemi zostało także potwierdzone przez współczesnych geologów.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.
Ps 37:23-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić