„Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić?”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Łukasza 13,15

King James Version
Księga Psalmów 118:14

Tytuł oryginalny
Psalm
118:1
O give thanksH3034 unto the LORD;H3068 for he is good:H2896 because his mercyH2617 endureth for ever.H5769
118:2
Let IsraelH3478 now say,H559 that his mercyH2617 endureth for ever.H5769
118:3
Let the houseH1004 of AaronH175 now say,H559 that his mercyH2617 endureth for ever.H5769
118:4
Let them now that fearH3373 the LORDH3068 say,H559 that his mercyH2617 endureth for ever.H5769
118:5
I calledH7121 upon the LORDH3050 in distress:H4712 the LORDH3050 answeredH6030 me, and set me in a large place.H4800
118:6
The LORDH3068 is on my side; I will not fear:H3372 what canH6213 manH120 doH6213 unto me?
118:7
The LORDH3068 taketh my part with them that helpH5826 me: therefore shall I seeH7200 my desire upon them that hateH8130 me.
118:8
It is betterH2896 to trustH2620 in the LORDH3068 than to put confidenceH982 in man.H120
118:9
It is betterH2896 to trustH2620 in the LORDH3068 than to put confidenceH982 in princes.H5081
118:10
All nationsH1471 compassed me about:H5437 but in the nameH8034 of the LORDH3068 will I destroyH4135 them.
118:11
They compassed me about;H5437 yea, they compassed me about:H5437 but in the nameH8034 of the LORDH3068 I will destroyH4135 them.
118:12
They compassed me aboutH5437 like bees;H1682 they are quenchedH1846 as the fireH784 of thorns:H6975 for in the nameH8034 of the LORDH3068 I will destroyH4135 them.
118:13
Thou hast thrustH1760 soreH1760 at me that I might fall:H5307 but the LORDH3068 helpedH5826 me.
118:14
The LORDH3050 is my strengthH5797 and song,H2176 and is become my salvation.H3444
118:15
The voiceH6963 of rejoicingH7440 and salvationH3444 is in the tabernaclesH168 of the righteous:H6662 the right handH3225 of the LORDH3068 doethH6213 valiantly.H2428
118:16
The right handH3225 of the LORDH3068 is exalted:H7426 the right handH3225 of the LORDH3068 doethH6213 valiantly.H2428
118:17
I shall not die,H4191 but live,H2421 and declareH5608 the worksH4639 of the LORD.H3050
118:18
The LORDH3050 hath chastenedH3256 me sore:H3256 but he hath not given me overH5414 unto death.H4194
118:19
OpenH6605 to me the gatesH8179 of righteousness:H6664 I will goH935 into them, and I will praiseH3034 the LORD:H3050
118:20
This gateH8179 of the LORD,H3068 into which the righteousH6662 shall enter.H935
118:21
I will praiseH3034 thee: for thou hast heardH6030 me, and art become my salvation.H3444
118:22
The stoneH68 which the buildersH1129 refusedH3988 is become the headH7218 stone of the corner.H6438
118:23
This is the LORD'SH3068 doing; it is marvellousH6381 in our eyes.H5869
118:24
This is the dayH3117 which the LORDH3068 hath made;H6213 we will rejoiceH1523 and be gladH8055 in it.
118:25
SaveH3467 now, I beseechH577 thee, O LORD:H3068 O LORD,H3068 I beseechH577 thee, send now prosperity.H6743
118:26
BlessedH1288 be he that comethH935 in the nameH8034 of the LORD:H3068 we have blessedH1288 you out of the houseH1004 of the LORD.H3068
118:27
GodH410 is the LORD,H3068 which hath shewed us light:H215 bindH631 the sacrificeH2282 with cords,H5688 even unto the hornsH7161 of the altar.H4196
118:28
Thou art my God,H410 and I will praiseH3034 thee: thou art my God,H430 I will exaltH7311 thee.
118:29
O give thanksH3034 unto the LORD;H3068 for he is good:H2896 for his mercyH2617 endureth for ever.H5769

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Apostoł Paweł wymienia Hiszpanię w Liście do Rzymian 15:24 i Liście do Rzymian 15:28. Jest to jedyna wzmianka dotycząca Hiszpanii w całej Biblii.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić