„Dla czego też często jestem hamowan, iżem do was nie przyszedł.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Rzymian 15,22

King James Version
Księga Psalmów 1:4

Tytuł oryginalny
Psalm
1:1
BlessedH835 is the manH376 that walkethH1980 not in the counselH6098 of the ungodly,H7563 nor standethH5975 in the wayH1870 of sinners,H2400 nor sittethH3427 in the seatH4186 of the scornful.H3887 BlessedH835 is the manH376 that walkethH1980 not in the counselH6098 of the ungodly,H7563 nor standethH5975 in the wayH1870 of sinners,H2400 nor sittethH3427 in the seatH4186 of the scornful.H3887
1:2
But his delightH2656 is in the lawH8451 of the LORD;H3068 and in his lawH8451 doth he meditateH1897 dayH3119 and night.H3915 But his delightH2656 is in the lawH8451 of the LORD;H3068 and in his lawH8451 doth he meditateH1897 dayH3119 and night.H3915
1:3
And he shall be like a treeH6086 plantedH8362 by the riversH6388 of water,H4325 that bringeth forthH5414 his fruitH6529 in his season;H6256 his leafH5929 also shall not wither;H5034 and whatsoever he doethH6213 shall prosper.H6743 And he shall be like a treeH6086 plantedH8362 by the riversH6388 of water,H4325 that bringeth forthH5414 his fruitH6529 in his season;H6256 his leafH5929 also shall not wither;H5034 and whatsoever he doethH6213 shall prosper.H6743
1:4
The ungodlyH7563 are not so: but are like the chaffH4671 which the windH7307 driveth away.H5086 The ungodlyH7563 are not so: but are like the chaffH4671 which the windH7307 driveth away.H5086
1:5
Therefore the ungodlyH7563 shall not standH6965 in the judgment,H4941 nor sinnersH2400 in the congregationH5712 of the righteous.H6662 Therefore the ungodlyH7563 shall not standH6965 in the judgment,H4941 nor sinnersH2400 in the congregationH5712 of the righteous.H6662
1:6
For the LORDH3068 knowethH3045 the wayH1870 of the righteous:H6662 but the wayH1870 of the ungodlyH7563 shall perish.H6 For the LORDH3068 knowethH3045 the wayH1870 of the righteous:H6662 but the wayH1870 of the ungodlyH7563 shall perish.H6

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy.
Efez 4:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg rozkazał Izajaszowi aby chodził nago przez 3 lata (Iz 20:1-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić