„I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.”

Biblia Warszawska: Objawienie św. Jana 20,1

Nawigacja

King James Version
Księga Ozeasza 3:1

Tytuł oryginalny
Hosea
3:1
Then saidH559 the LORDH3068 unto me, GoH3212 yet, loveH157 a womanH802 belovedH157 of her friend,H7453 yet an adulteress,H5003 according to the loveH160 of the LORDH3068 toward the childrenH1121 of Israel,H3478 who lookH6437 to otherH312 gods,H430 and loveH157 flagonsH809 of wine.H6025
3:2
So I boughtH3739 her to me for fifteenH2568 piecesH6240 of silver,H3701 and for an homerH2563 of barley,H8184 and an half homerH3963 of barley:H8184
3:3
And I saidH559 unto her, Thou shalt abideH3427 for me manyH7227 days;H3117 thou shalt not play the harlot,H2181 and thou shalt not beH1961 for another man:H376 so will I also be for thee.
3:4
For the childrenH1121 of IsraelH3478 shall abideH3427 manyH7227 daysH3117 without a king,H4428 and without a prince,H8269 and without a sacrifice,H2077 and without an image,H4676 and without an ephod,H646 and without teraphim:H8655
3:5
AfterwardH310 shall the childrenH1121 of IsraelH3478 return,H7725 and seekH1245 the LORDH3068 their God,H430 and DavidH1732 their king;H4428 and shall fearH6342 the LORDH3068 and his goodnessH2898 in the latterH319 days.H3117

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.
II Mojż 20:20

W Chrystusie

I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary ...
Filipian 3:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prorok Izajasz miał żonę o której wiemy tylko tyle że Biblia wspomina ją jako "prorokini" (Iz 8:3). Izajasz miał z nią przynajmniej 2 synów: Maher Szalal-Chasz Baz (Iz 8:3) i Szeariaszubem (Iz 7:3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić