„Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Tymoteusza 4,6

Nawigacja

King James Version
Księga Nehemiasza 3:1

Tytuł oryginalny
Nehemiah
3:1
Then EliashibH475 the highH1419 priestH3548 rose upH6965 with his brethrenH251 the priests,H3548 and they buildedH1129 the sheepH6629 gate;H8179 they sanctifiedH6942 it, and set upH5975 the doorsH1817 of it; even unto the towerH4026 of MeahH3968 they sanctifiedH6942 it, unto the towerH4026 of Hananeel.H2606
3:2
And next unto himH3027 buildedH1129 the menH582 of Jericho.H3405 And next to them buildedH1129 ZaccurH2139 the sonH1121 of Imri.H566
3:3
But the fishH1709 gateH8179 did the sonsH1121 of HassenaahH5570 build,H1129 who also laid the beamsH7136 thereof, and set upH5975 the doorsH1817 thereof, the locksH4514 thereof, and the barsH1280 thereof.
3:4
And next unto themH3027 repairedH2388 MeremothH4822 the sonH1121 of Urijah,H223 the sonH1121 of Koz.H6976 And next unto themH3027 repairedH2388 MeshullamH4918 the sonH1121 of Berechiah,H1296 the sonH1121 of Meshezabeel.H4898 And next unto themH3027 repairedH2388 ZadokH6659 the sonH1121 of Baana.H1195
3:5
And next unto themH3027 the TekoitesH8621 repaired;H2388 but their noblesH117 putH935 not their necksH6677 to the workH5656 of their Lord.H113
3:6
Moreover the oldH3465 gateH8179 repairedH2388 JehoiadaH3111 the sonH1121 of Paseah,H6454 and MeshullamH4918 the sonH1121 of Besodeiah;H1152 they laid the beamsH7136 thereof, and set upH5975 the doorsH1817 thereof, and the locksH4514 thereof, and the barsH1280 thereof.
3:7
And next unto themH3027 repairedH2388 MelatiahH4424 the Gibeonite,H1393 and JadonH3036 the Meronothite,H4824 the menH582 of Gibeon,H1391 and of Mizpah,H4709 unto the throneH3678 of the governorH6346 on this sideH5676 the river.H5104
3:8
Next unto himH3027 repairedH2388 UzzielH5816 the sonH1121 of Harhaiah,H2736 of the goldsmiths.H6884 Next unto himH3027 also repairedH2388 HananiahH2608 the sonH1121 of one of the apothecaries,H7546 and they fortifiedH5800 JerusalemH3389 unto the broadH7342 wall.H2346
3:9
And next unto themH3027 repairedH2388 RephaiahH7509 the sonH1121 of Hur,H2354 the rulerH8269 of the halfH2677 partH6418 of Jerusalem.H3389
3:10
And next unto themH3027 repairedH2388 JedaiahH3042 the sonH1121 of Harumaph,H2739 even over against his house.H1004 And next unto himH3027 repairedH2388 HattushH2407 the sonH1121 of Hashabniah.H2813
3:11
MalchijahH4441 the sonH1121 of Harim,H2766 and HashubH2815 the sonH1121 of Pahathmoab,H6355 repairedH2388 the otherH8145 piece,H4060 and the towerH4026 of the furnaces.H8574
3:12
And next unto himH3027 repairedH2388 ShallumH7967 the sonH1121 of Halohesh,H3873 the rulerH8269 of the halfH2677 partH6418 of Jerusalem,H3389 he and his daughters.H1323
3:13
The valleyH1516 gateH8179 repairedH2388 Hanun,H2586 and the inhabitantsH3427 of Zanoah;H2182 they builtH1129 it, and set upH5975 the doorsH1817 thereof, the locksH4514 thereof, and the barsH1280 thereof, and a thousandH505 cubitsH520 on the wallH2346 unto the dungH830 gate.H8179
3:14
But the dungH830 gateH8179 repairedH2388 MalchiahH4441 the sonH1121 of Rechab,H7394 the rulerH8269 of partH6418 of Bethhaccerem;H1021 he builtH1129 it, and set upH5975 the doorsH1817 thereof, the locksH4514 thereof, and the barsH1280 thereof.
3:15
But the gateH8179 of the fountainH5869 repairedH2388 ShallunH7968 the sonH1121 of Colhozeh,H3626 the rulerH8269 of partH6418 of Mizpah;H4709 he builtH1129 it, and coveredH2926 it, and set upH5975 the doorsH1817 thereof, the locksH4514 thereof, and the barsH1280 thereof, and the wallH2346 of the poolH1295 of SiloahH7975 by the king'sH4428 garden,H1588 and unto the stairsH4609 that go downH3381 from the cityH5892 of David.H1732
3:16
AfterH310 him repairedH2388 NehemiahH5166 the sonH1121 of Azbuk,H5802 the rulerH8269 of the halfH2677 partH6418 of Bethzur,H1049 unto the place over against the sepulchresH6913 of David,H1732 and to the poolH1295 that was made,H6213 and unto the houseH1004 of the mighty.H1368
3:17
AfterH310 him repairedH2388 the Levites,H3881 RehumH7348 the sonH1121 of Bani.H1137 Next unto himH3027 repairedH2388 Hashabiah,H2811 the rulerH8269 of the halfH2677 partH6418 of Keilah,H7084 in his part.H6418
3:18
AfterH310 him repairedH2388 their brethren,H251 BavaiH942 the sonH1121 of Henadad,H2582 the rulerH8269 of the halfH2677 partH6418 of Keilah.H7084
3:19
And next to himH3027 repairedH2388 EzerH5829 the sonH1121 of Jeshua,H3442 the rulerH8269 of Mizpah,H4709 anotherH8145 pieceH4060 over against the going upH5927 to the armouryH5402 at the turningH4740 of the wall.
3:20
AfterH310 him BaruchH1263 the sonH1121 of ZabbaiH2079 earnestlyH2734 repairedH2388 the otherH8145 piece,H4060 from the turningH4740 of the wall unto the doorH6607 of the houseH1004 of EliashibH475 the highH1419 priest.H3548
3:21
AfterH310 him repairedH2388 MeremothH4822 the sonH1121 of UrijahH223 the sonH1121 of KozH6976 anotherH8145 piece,H4060 from the doorH6607 of the houseH1004 of EliashibH475 even to the endH8503 of the houseH1004 of Eliashib.H475
3:22
And afterH310 him repairedH2388 the priests,H3548 the menH582 of the plain.H3603
3:23
AfterH310 him repairedH2388 BenjaminH1144 and HashubH2815 over against their house.H1004 AfterH310 him repairedH2388 AzariahH5838 the sonH1121 of MaaseiahH4641 the sonH1121 of AnaniahH6055 byH681 his house.H1004
3:24
AfterH310 him repairedH2388 BinnuiH1131 the sonH1121 of HenadadH2582 anotherH8145 piece,H4060 from the houseH1004 of AzariahH5838 unto the turningH4740 of the wall, even unto the corner.H6438
3:25
PalalH6420 the sonH1121 of Uzai,H186 over against the turningH4740 of the wall, and the towerH4026 which lieth outH3318 from the king'sH4428 highH5945 house,H1004 that was by the courtH2691 of the prison.H4307 AfterH310 him PedaiahH6305 the sonH1121 of Parosh.H6551
3:26
Moreover the NethinimsH5411 dweltH3427 in Ophel,H6077 unto the place over against the waterH4325 gateH8179 toward the east,H4217 and the towerH4026 that lieth out.H3318
3:27
AfterH310 them the TekoitesH8621 repairedH2388 anotherH8145 piece,H4060 over against the greatH1419 towerH4026 that lieth out,H3318 even unto the wallH2346 of Ophel.H6077
3:28
From above the horseH5483 gateH8179 repairedH2388 the priests,H3548 every oneH376 over againstH5048 his house.H1004
3:29
AfterH310 them repairedH2388 ZadokH6659 the sonH1121 of ImmerH564 over against his house.H1004 AfterH310 him repairedH2388 also ShemaiahH8098 the sonH1121 of Shechaniah,H7935 the keeperH8104 of the eastH4217 gate.H8179
3:30
AfterH310 him repairedH2388 HananiahH2608 the sonH1121 of Shelemiah,H8018 and HanunH2586 the sixthH8345 sonH1121 of Zalaph,H6764 anotherH8145 piece.H4060 AfterH310 him repairedH2388 MeshullamH4918 the sonH1121 of BerechiahH1296 over against his chamber.H5393
3:31
AfterH310 him repairedH2388 MalchiahH4441 the goldsmith'sH6885 sonH1121 unto the placeH1004 of the Nethinims,H5411 and of the merchants,H7402 over against the gateH8179 Miphkad,H4663 and to the going upH5944 of the corner.H6438
3:32
And between the going upH5944 of the cornerH6438 unto the sheepH6629 gateH8179 repairedH2388 the goldsmithsH6884 and the merchants.H7402

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nic co zawierało jakikolwiek kwas lub miód nie mogło być użyte do ofiary ogniowej (III Mojż 2:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić