„A tak długo czekając, dostąpił obietnicy.”

Biblia Gdańska (1632): Żydów 6,15

Nawigacja

King James Version
Księga Malachiasza 1:2

Tytuł oryginalny
Malachi
1The burdenH4853 of the wordH1697 of the LORDH3068 to IsraelH3478 byH3027 Malachi.H4401 2 I have lovedH157 you, saithH5002 the LORD.H3068 Yet ye say,H559 Wherein hast thou lovedH157 us? Was not EsauH6215 Jacob'sH3290 brother?H251 saithH559 the LORD:H3068 yet I lovedH157 Jacob,H3290 3 And I hatedH8130 Esau,H6215 and laidH7760 his mountainsH2022 and his heritageH5159 wasteH8077 for the dragonsH8568 of the wilderness.H4057 4 Whereas EdomH123 saith,H559 We are impoverished,H7567 but we will returnH7725 and buildH1129 the desolate places;H2723 thus saithH559 the LORDH3068 of hosts,H6635 They shall build,H1129 but I will throw down;H2040 and they shall callH7121 them, The borderH1366 of wickedness,H7564 and, The peopleH5971 against whom the LORDH3068 hath indignationH2194 forH5704 ever.H5769 5 And your eyesH5869 shall see,H7200 and ye shall say,H559 The LORDH3068 will be magnifiedH1431 from the borderH1366 of Israel.H3478 6 A sonH1121 honourethH3513 his father,H1 and a servantH5650 his master:H113 if then I be a father,H1 where is mine honour?H3519 and if I be a master,H113 where is my fear?H4172 saithH559 the LORDH3068 of hostsH6635 unto you, O priests,H3548 that despiseH959 my name.H8034 And ye say,H559 Wherein have we despisedH959 thy name?H8034 7 Ye offerH5066 pollutedH1351 breadH3899 upon mine altar;H4196 and ye say,H559 Wherein have we pollutedH1351 thee? In that ye say,H559 The tableH7979 of the LORDH3068 is contemptible.H959 8 And if ye offerH5066 the blindH5787 for sacrifice,H2076 is it not evil?H7451 and if ye offerH5066 the lameH6455 and sick,H2470 is it not evil?H7451 offerH7126 it now unto thy governor;H6346 will he be pleasedH7521 with thee, or acceptH5375 thy person?H6440 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635 9 And now, I pray you, beseechH2470, H6440 GodH410 that he will be graciousH2603 unto us: this hath been by your means:H3027 will he regardH5375 your persons?H6440 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635 10 Who is there even among you that would shutH5462 the doorsH1817 for nought? neither do ye kindleH215 fire on mine altarH4196 for nought.H2600 I have no pleasureH2656 in you, saithH559 the LORDH3068 of hosts,H6635 neither will I acceptH7521 an offeringH4503 at your hand.H3027 11 For from the risingH4217 of the sunH8121 even unto the going downH3996 of the same my nameH8034 shall be greatH1419 among the Gentiles;H1471 and in every placeH4725 incenseH6999 shall be offeredH5066 unto my name,H8034 and a pureH2889 offering:H4503 for my nameH8034 shall be greatH1419 among the heathen,H1471 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635 12 But ye have profanedH2490 it, in that ye say,H559 The tableH7979 of the LORDH3068 is polluted;H1351 and the fruitH5108 thereof, even his meat,H400 is contemptible.H959 13 Ye saidH559 also, Behold, what a wearinessH4972 is it! and ye have snuffedH5301 at it, saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 and ye broughtH935 that which was torn,H1497 and the lame,H6455 and the sick;H2470 thus ye broughtH935 an offering:H4503 should I acceptH7521 this of your hand?H3027 saithH559 the LORD.H3068 14 But cursedH779 be the deceiver,H5230 whichH3426 hath in his flockH5739 a male,H2145 and voweth,H5087 and sacrificethH2076 unto the LordH136 a corrupt thing:H7843 for I am a greatH1419 King,H4428 saithH559 the LORDH3068 of hosts,H6635 and my nameH8034 is dreadfulH3372 among the heathen.H1471

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Faraon rozkazał utopić każdego nowo narodzonego chłopczyka Izraelitę w Nilu. (II Mojż 1:22). Wiele wiele lat później Egipska armia Faraona także utonęła gdy zakryły ich wody podczas próby przejścia przez Morze Czerwone (II Mojż 14:26-28)

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.
I Jan 2:1


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić