„Ani będziesz stał na rozstaniach, abyś zabijał tych, co uciekali, ani zawrzesz pozostałych jego w dzień ucisku.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Abdiasza 1,14

Nawigacja

King James Version
Księga Malachiasza 1:2

Tytuł oryginalny
Malachi
1:1
The burdenH4853 of the wordH1697 of the LORDH3068 to IsraelH3478 byH3027 Malachi.H4401
1:2
I have lovedH157 you, saithH5002 the LORD.H3068 Yet ye say,H559 Wherein hast thou lovedH157 us? Was not EsauH6215 Jacob'sH3290 brother?H251 saithH559 the LORD:H3068 yet I lovedH157 Jacob,H3290
1:3
And I hatedH8130 Esau,H6215 and laidH7760 his mountainsH2022 and his heritageH5159 wasteH8077 for the dragonsH8568 of the wilderness.H4057
1:4
Whereas EdomH123 saith,H559 We are impoverished,H7567 but we will returnH7725 and buildH1129 the desolate places;H2723 thus saithH559 the LORDH3068 of hosts,H6635 They shall build,H1129 but I will throw down;H2040 and they shall callH7121 them, The borderH1366 of wickedness,H7564 and, The peopleH5971 against whom the LORDH3068 hath indignationH2194 forH5704 ever.H5769
1:5
And your eyesH5869 shall see,H7200 and ye shall say,H559 The LORDH3068 will be magnifiedH1431 from the borderH1366 of Israel.H3478
1:6
A sonH1121 honourethH3513 his father,H1 and a servantH5650 his master:H113 if then I be a father,H1 where is mine honour?H3519 and if I be a master,H113 where is my fear?H4172 saithH559 the LORDH3068 of hostsH6635 unto you, O priests,H3548 that despiseH959 my name.H8034 And ye say,H559 Wherein have we despisedH959 thy name?H8034
1:7
Ye offerH5066 pollutedH1351 breadH3899 upon mine altar;H4196 and ye say,H559 Wherein have we pollutedH1351 thee? In that ye say,H559 The tableH7979 of the LORDH3068 is contemptible.H959
1:8
And if ye offerH5066 the blindH5787 for sacrifice,H2076 is it not evil?H7451 and if ye offerH5066 the lameH6455 and sick,H2470 is it not evil?H7451 offerH7126 it now unto thy governor;H6346 will he be pleasedH7521 with thee, or acceptH5375 thy person?H6440 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635
1:9
And now, I pray you, beseechH2470, H6440 GodH410 that he will be graciousH2603 unto us: this hath been by your means:H3027 will he regardH5375 your persons?H6440 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635
1:10
Who is there even among you that would shutH5462 the doorsH1817 for nought? neither do ye kindleH215 fire on mine altarH4196 for nought.H2600 I have no pleasureH2656 in you, saithH559 the LORDH3068 of hosts,H6635 neither will I acceptH7521 an offeringH4503 at your hand.H3027
1:11
For from the risingH4217 of the sunH8121 even unto the going downH3996 of the same my nameH8034 shall be greatH1419 among the Gentiles;H1471 and in every placeH4725 incenseH6999 shall be offeredH5066 unto my name,H8034 and a pureH2889 offering:H4503 for my nameH8034 shall be greatH1419 among the heathen,H1471 saithH559 the LORDH3068 of hosts.H6635
1:12
But ye have profanedH2490 it, in that ye say,H559 The tableH7979 of the LORDH3068 is polluted;H1351 and the fruitH5108 thereof, even his meat,H400 is contemptible.H959
1:13
Ye saidH559 also, Behold, what a wearinessH4972 is it! and ye have snuffedH5301 at it, saithH559 the LORDH3068 of hosts;H6635 and ye broughtH935 that which was torn,H1497 and the lame,H6455 and the sick;H2470 thus ye broughtH935 an offering:H4503 should I acceptH7521 this of your hand?H3027 saithH559 the LORD.H3068
1:14
But cursedH779 be the deceiver,H5230 whichH3426 hath in his flockH5739 a male,H2145 and voweth,H5087 and sacrificethH2076 unto the LordH136 a corrupt thing:H7843 for I am a greatH1419 King,H4428 saithH559 the LORDH3068 of hosts,H6635 and my nameH8034 is dreadfulH3372 among the heathen.H1471

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.
Rzym 8:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon miał 12 namiestników ("zarządców okręgów") nad Izraelem. Dwóch z nich poślubiło jego córki: Ben-Abinadab poślubił jego córkę Tafat, a Achimaas poślubił jego córkę Basemat (I Król 4:7, I Król 4:11, I Król 4:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę...
Hebr 10:23


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić