„I rzekł do króla: Nie przyczytaj mi, panie mój, nieprawości, ani wspominaj, co lekkomyślnie uczynił sługa twój onegoż dnia, gdy wyszedł król, pan mój, z Jeruzalemu, aby to miał przypuszczać król do serca swego;”

Biblia Gdańska (1632): 2 Samuelowa 19,19

Nawigacja

King James Version
Księga Koheleta 10:9

Tytuł oryginalny
Ecclesiastes
10:1
DeadH4194 fliesH2070 cause the ointmentH8081 of the apothecaryH7543 to send forthH5042 a stinking savour:H887 so doth a littleH4592 follyH5531 him that is in reputationH3368 for wisdomH2451 and honour.H3519
10:2
A wise man'sH2450 heartH3820 is at his right hand;H3225 but a fool'sH3684 heartH3820 at his left.H8040
10:3
Yea also, when he that is a foolH5530 walkethH1980 by the way,H1870 his wisdomH3820 failethH2638 him, and he saithH559 to every one that he is a fool.H5530
10:4
If the spiritH7307 of the rulerH4910 rise upH5927 against thee, leaveH3240 not thy place;H4725 for yieldingH4832 pacifiethH3240 greatH1419 offences.H2399
10:5
There isH3426 an evilH7451 which I have seenH7200 under the sun,H8121 as an errorH7684 which proceedethH3318 fromH6440 the ruler:H7989
10:6
FollyH5529 is setH5414 in greatH7227 dignity,H4791 and the richH6223 sitH3427 in low place.H8216
10:7
I have seenH7200 servantsH5650 upon horses,H5483 and princesH8269 walkingH1980 as servantsH5650 upon the earth.H776
10:8
He that diggethH2658 a pitH1475 shall fallH5307 into it; and whoso breakethH6555 an hedge,H1447 a serpentH5175 shall biteH5391 him.
10:9
Whoso removethH5265 stonesH68 shall be hurtH6087 therewith; and he that cleavethH1234 woodH6086 shall be endangeredH5533 thereby.
10:10
If the ironH1270 be blunt,H6949 and he do not whetH7043 the edge,H6440 then must he putH1396 to more strength:H2428 but wisdomH2451 is profitableH3504 to direct.H3787
10:11
Surely the serpentH5175 will biteH5391 without enchantment;H3908 and a babblerH1167 isH3956 no better.H3504
10:12
The wordsH1697 of a wise man'sH2450 mouthH6310 are gracious;H2580 but the lipsH8193 of a foolH3684 will swallow upH1104 himself.
10:13
The beginningH8462 of the wordsH1697 of his mouthH6310 is foolishness:H5531 and the endH319 of his talkH6310 is mischievousH7451 madness.H1948
10:14
A foolH5530 also is fullH7235 of words:H1697 a manH120 cannot tellH3045 what shall be; and what shall be afterH310 him, who can tellH5046 him?
10:15
The labourH5999 of the foolishH3684 weariethH3021 every one of them, because he knowethH3045 not how to goH3212 to the city.H5892
10:16
WoeH337 to thee, O land,H776 when thy kingH4428 is a child,H5288 and thy princesH8269 eatH398 in the morning!H1242
10:17
BlessedH835 art thou, O land,H776 when thy kingH4428 is the sonH1121 of nobles,H2715 and thy princesH8269 eatH398 in due season,H6256 for strength,H1369 and not for drunkenness!H8358
10:18
By much slothfulnessH6103 the buildingH4746 decayeth;H4355 and through idlenessH8220 of the handsH3027 the houseH1004 droppeth through.H1811
10:19
A feastH3899 is madeH6213 for laughter,H7814 and wineH3196 maketh merryH8055, H2416: but moneyH3701 answerethH6030 all things.
10:20
CurseH7043 not the king,H4428 no not in thy thought;H4093 and curseH7043 not the richH6223 in thy bedchamberH4904, H2315: for a birdH5775 of the airH8064 shall carryH3212 the voice,H6963 and that which hathH1167 wingsH3671 shall tellH5046 the matter.H1697

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
I Kor 6:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ehud zabił Eglona króla Moabu dźgając go sztyletem w żołądek. Kiedy Ehud to uczynił to "nawet kał wyszedł z niego" z rany. Po tym wszystkim Ehud zamknął drzwi i uciekł. Kiedy słudzy króla przyszli i zobaczyli zamknięte drzwi powiedzieli sobie "Zapewne załatwia swoją potrzebę w chłodnej komórce". To było prawdopodobne ponieważ czuli zapach kału, ale gdy w końcu otworzyli drzwi znaleźli Eglona martwego (Sdz 3:15-25).
Ehud

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.
Hebr 3:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić